อนุชา
นาย อนุชา เทวราชสมบูรณ์

การประชุมวุฒิอาสาธนาคารสมองจังหวัดพิษณุโลกครั้งที่ 1/2552


การประชุมวุฒิอาสาธนาคารสมองจังหวัดพิษณุโลกครั้งที่ 1/2552

     ตามที่สำนักยุทธศาสตร์ด้านนโยบายสาธารณะ ได้ดำเนินการประชุมวุฒิอาสาธนาคารสมองจังหวัดพิษณุโลก ในวันพุธที่ 19 สิงหาคม 2552 ณ ห้องประชุมชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดพิษณุโลก นั้น
     เพื่อให้ดำเนินงานดังกล่าวให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น จึงได้มีการจัดประชุมวุฒิอาสาธนาคารสมองจังหวัดพิษณุโลก ในวันศุกร์ที่ 28 สิงหาคม 2552 ณ ห้องประชุมวังจันทน์ คณะคุรุศาสตร์ สถาบันราชภัฏพิบูลสงคราม พิษณุโลก  เพื่อก่อตั้งคณะกรรมการวุฒิอาสาธนาคารสมองจังหวัดพิษณุโลก และวางแผนการดำเนินงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
     จึงขอเชิญวุฒิอาสาธนาคารสมองจังหวัดพิษณุโลก และผู้ที่สนใจสมัครเป็นวุฒิอาสาธนาคารสมองจังหวัดพิษณุโลกใหม่ เข้าร่วมประชุมตามกำหนดการและสถานที่ดังกล่าว โดยพร้อมเพรียงกัน

                                                                                ศรีทวน เทวราชสมบูรณ์ 
                                                                     วุฒิอาสาธนาคารสมองจังหวัดพิษณุโลก  
                                                                             ในนามเลขานุการคณะทำงานความเห็น (0)

ไม่มีความเห็น

พบปัญหาการใช้งานกรุณาแจ้ง LINE ID @gotoknow
ขอแนะนำ ClassStart
ระบบจัดการการเรียนการสอนผ่านอินเทอร์เน็ต
ทั้งเว็บทั้งแอปใช้งานฟรี