TPM : นวัตกรรมของระบบบำรุงรักษาเครื่องมือ

สอดแทรกวิธีการ "ลดความสูญเสียจากการที่ไม่สามารถทำงานเป็นทีม" แบบ "ไม่บอกให้รู้ตัว"....
เช้าวันพุธที่  17 พ.ค.นี้ พี่เม่ยเข้ามาทำงานก็เห็นวารสาร "สายใยพยาธิ" ฉบับใหม่ (ฉบับที่ 4, ปีที่2) วางอยู่บนโต๊ะ  จับพลิกๆดูก็เห็นบทความเรื่อง Total productive maintenence(TPM) ที่เขียนโดยท่านเอื้อ ของเรา เอ๊ะ..น่าสนใจ...จึงได้นั่งอ่านอย่างจริงจัง.....
  • เนื้อหาของบทความ ท่านเอื้อเล่าว่า ระบบ TPM เป็นนวัตกรรมเชิงระบบ ของระบบบำรุงรักษาเครื่องมือในอุตสาหกรรมการผลิต ที่เน้นให้ผู้ใช้เครื่องมีส่วนในการบำรุงรักษาเครื่องมือ เป้าหมายเพื่อเพิ่มผลผลิตสูงสุด และเพิ่มขวัญกำลังใจคนทำงานด้วย
  • แนวคิดหลักคือ ลดและป้องกันการสูญเสียทุกประเภท  ในขณะเดียวกันก็จัดกิจกรรมที่ให้บุคคลทุกระดับมีส่วนร่วมอีกด้วย
  • หัวใจหลักคือ ต้องการลดความสูญเสีย  ซึ่งแบ่งเป็น 3 หมวดใหญ่ รวม 16 ข้อย่อย (รายละเอียดต้องไปติดตามอ่านจากวารสาร "สายใย" ค่ะ หรือถ้าเป็นไปได้ ขอความกรุณาท่านเอื้อช่วยนำบทความนี้มาเล่าให้อ่านกันในบล็อกอีกสักครั้งได้ไหมคะ?....เนาะ!)
สาเหตุที่พี่เม่ยได้นำมาต่อยอดในวันนี้  ก็เพราะพี่เม่ยไปติดใจประเด็นที่ว่า "เป็นกิจกรรมที่ให้บุคคลทุกระดับมีส่วนร่วม" ......
.....จึงทำให้ความคิดพี่เม่ยเชื่อมโยงไปถึงบันทึกที่ผ่านมา เรื่อง "เราทะเลาะกันง่ายเกินไป....." ตีพิมพ์เมื่อคืนวันอังคารที่ผ่านมา ซึ่งมีประเด็นที่พี่เม่ยเก็บมาได้จากการบรรยายของ อ.ศุภชัย ว่า "เราสูญเสียจากการที่ไม่สามารถทำงานเป็นทีม มากที่สุด"  ตรงนี้จึงสอดคล้องกับเรื่องของ TPM ไปโดยไม่รู้ตัว เพราะการที่กำหนดให้กิจกรรมที่ให้บุคคลทุกระดับมีส่วนร่วม (ก็คือกระตุ้นให้มีการทำงานเป็นทีมนั่นเอง) วัตถุประสงค์ก็เพื่อลดความสูญเสียอันเกิดเนื่องจากคน ที่สอดแทรกไว้โดย "ไม่บอกให้รู้ตัว" นั่นเอง
.....ท่านเอื้อได้ "โยน" ความคาดหวังไว้ในบทความด้วยว่า.... น่าจะนำแนวคิดนี้ไปปรับใช้กับงานในห้องปฏิบัติการ...ได้ไม่มากก็น้อย....
ได้แน่นอนค่ะ....มากด้วย..   บันทึกต่อไปพี่เม่ยจะได้นำวิธีการจัดระบบบำรุงรักษาเครื่องมือ ใน "สไตล์" ฮีมาโตของเรา มาเล่าสู่กันอ่านค่ะ

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน Hemato หรรษาความเห็น (3)

โอ๋-อโณ
IP: xxx.170.234.5
เขียนเมื่อ 
รออ่านอยู่ค่ะ คิดว่าหน่วยงานที่เต็มไปด้วยเครื่องมือแบบเราน่าจะสร้างวัฒนธรรมนี้ให้ได้ค่ะ
JJ
IP: xxx.121.177.208
เขียนเมื่อ 

 Statue Of Liberty เรียนพี่เม่ย

 บำรุง + รักษา  เป็นคำที่ " ครอบคลุม " ที่ดีมากนะครับ เพราะ บางท่าน "ซ่อม เมื่อเสียอย่างเดียว ครับ" บางแห่ง เรียกว่า

"หน่วย ซ่อม + บำรุง" ซ่อมลูกเดียว

 แต่ JJ ว่า "บำรุง + รักษา" กินความมากทีเดียวครับ เหมือน

 Holistic Approach = ส่งเสริม + ฟื้นฟู + ป้องกัน + รักษา ครับ

พี่เม่ย
IP: xxx.170.234.5
เขียนเมื่อ 
  • ...คุณโอ๋คะ
     ตามไปอ่านได้ ที่นี่ นะคะ
  • ...เรียน อ.หมอ JJ ค่ะ
      เห็นด้วยกับอาจารย์ค่ะ ทั้งบำรุง และ รักษา จะช่วยลดความสูญเสียได้มากมายทีเดียวค่ะ
      อาจารย์เที่ยวสนุกไหมคะ? รักษาสุขภาพด้วยนะคะ!