จิตสำนึกเรื่องคุณภาพจากคณะสหเวชศาสตร์

    ผมขออนุญาตนำบันทึกของรศ.มาลินี ธนารุณ คณบดีคณะสหเวชศาสตร์ มาลงไว้ใน Blog ของคณะบ้างนะครับ  เพื่อให้ชาวคณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ได้รับทราบ เพราะจิตสำนึกเรื่องคุณภาพ หาตัวชี้วัดที่เป็นรูปธรรมยากตัวหนึ่ง

Click ที่นี่ http://www.gotoknow.org/archive/2006/05/17/06/04/07/e29075

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน การประกันคุณภาพการศึกษา คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ความเห็น (1)

มินตรา
IP: xxx.28.21.4
เขียนเมื่อ 
เป็นเรื่องที่ดีมากเลยค่ะ