และแล้วก็ถึงเวลาที่ทุกคนรอคอย (อีกแล้วค่ะ ท่าน!!)....ก็ประกาศรางวัลสุดคะนึงประจำเดือน "เมษายน" 2549

         ในเดือนนี้เราพยายามหาคนเขียนบล็อกหน้าใหม่ ๆ เพื่อเป็นสีสันให้กับ Gotoknow ค่ะ  ในที่สุด (ซะที) เราก็ตัดสินกันได้   และรางวัลสุดคะนึงในเดือน "เมษายน" นี้เป็นของ............

         คุณอโณทัย  โภคาธิกรณ์ หรือคุณโอ๋ อโณ  แห่งภาควิชาพยาธิ  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (http://gotoknow.org/chemlab) ขอแสดงความยินดีด้วยค่ะ  

         คณะกรรมการฯ เห็นว่าบล็อกของคุณโอ๋ อโณ อ่านแล้วมีชีวิตชีวาและสีสันสวยงามมากค่ะ   ดึงดูดใจให้บล็อกน่าอ่านยิ่งขึ้นอีก

คณะกรรมการฯ ขอแจ้งเกณฑ์ในการพิจารณาดังนี้
1. มีการบันทึกอย่างน้อย 15 ครั้ง
2. มี Keyword (คำหลัก) ของบล็อก
3. การบันทึกความรู้ฝังลึกที่ได้มาจากการปฏิบัติจริงในเรื่องนั้น ๆ
4. การบันทึกการนำการจัดการความรู้ไปใช้กับงานประจำของตน/กลุ่ม
5. ชื่อเรื่องน่าสนใจและดึงดูด
6. ความสวยงามของบล็อก
7. จำนวนข้อคิดเห็น

         ส่วนที่รบกวนขอให้คุณโอ๋ปรับปรุงเล็กน้อยคือ  ขอให้มีคำหลักของบล็อกค่ะเพื่อง่ายต่อการค้นหาเนื้อหาในบล็อกของคุณโอ๋เองค่ะ

         คณะกรรมการฯ จะนำส่ง "ของรางวัล" ไปให้ในภายหลังค่ะ

คณะกรรมการ
ดร. จันทวรรณ  น้อยวัน            ที่ปรึกษา
คุณสุปราณี  จริยะพร               ประธานกรรมการ
คุณฉันทลักษณ์  อาจหาญ        กรรมการ
คุณสุนทรี  ไพรศานติ              กรรมการและเลขานุการ