ในวันที่ 22 - 23 สิงหาคม 2552 นี้ ผู้เขียนมีโอกาสนำทีมนักเรียนเข้าร่วมการประกวดและแข่งขัน หุ่นยนต์ สพฐ. ชิงแชมป์ประเทศไทย ปี 2552 (OBCE  ROBOT 2009) อันเป็นกิจกรรมสืบเนื่องมาจาก การเข้าร่วมการแข่งขันหุ่นยนต์ สพฐ. จังหวัดเลย นั้น

      การจัดกิจกรรรมในครั้งนี้ ภายใต้แนวความคิด เพื่อ “มุ่งหวังให้ครูและนักเรียนได้พัฒนาศักยภาพการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ” โดยใช้หุ่นยนต์เป็นเครื่องมือพัฒนาคุณภาพการศึกษา และสามารถพัฒนาหุ่นยนต์เข้าสู่เวที การประกวดและแข่งขันในสนามนานาชาติได้

      การประกวดและการแข่งขันหุ่นยนต์ สพฐ. ชิงแชมป์ประเทศไทย ครั้งนี้แบ่งเป็น  4 ประเภท คือ

-   การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ

-   การแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ

-   การประกวดโครงงานหุ่นยนต์อัตโนมัติ

-   การประกวดหุ่นยนต์ทำมือ

โดยนำทีมที่ชนะเลิศจากการประกวดและแข่งขันหุ่นยนต์ในระดับศูนย์หุ่นยนต์ ทั่วประเทศ 50 ศูนย์เป็นตัวแทนเข้าแข่งขันในระดับประเทศ เพื่อคัดเลือกทีมตัวแทนประเทศไทยไปแข่งขัน ในระดับสากลต่อไป

งานครั้งนี้ทีมตัวแทนจากศูนย์หุ่นยนต์ที่ 47 จังหวัดเลย นำนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขัน จำนวน 6 ทีม คือ

- หุ่นยนต์อัตโนมัติ ม.ต้น จาก โรงเรียนเชียงกลมวิทยา

- หุ่นยนต์อัตโนมัติ ม.ปลาย จาก โรงเรียนจุฬาภรณ์ราชวิทยาลัย

- หุ่นยนต์ไตรกีฬา ม.ต้น จาก โรงเรียนเชียงกลมวิทยา

- หุ่นยนต์ไตรกีฬา ม.ปลาย จาก โรงเรียนเชียงกลมวิทยา

- หุ่นยนต์สำรวจดาวนพเคราะห์ ม.ปลาย จาก โรงเรียนเชียงกลมวิทยา

- หุ่นยนต์ศิลปิน ส่งเสริมวัฒนธรรมฯ จาก โรงเรียนเชียงกลมวิทยา

คณะตัวแทนทั้งหมดเดินทางมาจาก อ.ปากชม จ.เลย ประมาณ 18.00 น. ของวันที่ 20 ส.ค.2552 57 ร.ร.ธัญบุรี ซึ่งขอเข้าที่พักตอน ตี 4 มีเวลาพักผ่อน จนถึงเวลา 09.00 น. จึงไปรายงานตัว ณ สถานที่จัดการแข่งขัน อยู่ร่วมกิจกรรมทั้งวัน จนถึงเวลา 19.00 น. กลับที่พัก ได้พักผ่อนนิดหน่อย ตอนค่ำถึงดึกต้องลุยงานเพื่อปรับปรุงหุ่นยนต์ตามโจทย์ที่ต้องแก้ไข...จนถึงตอนนี้ตามเวลาที่เขียนในบันทึก  

 ใครยังไหวก็ทำต่อ ใครไม่ไหวก็ทยอยกันนอนหลับพักผ่อน ไว้พรุ่งนี้ค่อยเริ่มลงมือกัน ด้วยความพยายามและทุ่มเทอีกครั้ง สู้ๆ สู้ๆ

     รายละเอียดของงานและกิจกรรมฯ ในอีก 2 วัน ผู้เขียนจะได้นำประสบการณ์ ในการแข่งขันฯ มาเล่าสู่กันฟัง เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ฯ  โปรดติดตามบันทึกต่อไปนะคะ