บล็อก หรือเว็บบล็อก เป็นเว็บไซต์สำหรับการเขียนบันทึกเรนื่องราวประจำวันเพื่อการสื่อสาร  ความรู้สึกนึกคิด  มุมมอง  ประสบการณ์  ความรู้และข่าวสาร  ในเรื่องที่ผู้เขียนท่านหนึ่งๆสนใจโดยเฉพาะ  วึ่งลักษณะดังกล่าวนี้ทำให้บล็อกต่างกับเว็บบอร์ด  และเนื่องจากความจริงใจและอิสระทางความคิดออกไป  ซึ่งส่วนใหญ่อยู่ในลักษณะของบุคคลที่หนึ่ง  เป็นการบ่งบอกถึงความเป็นตัวตนของผู้เขียนได้เป็นอย่างดีที่เดียว  จึงทำให้บล็อกเป็นที่นิยมมากขึ้นเรื่อยๆในนานาประเทศ

บล็อกที่รู้จัก  Sanook blog  เป็นเว็บบล็อกเพื่อใช้หาข้อมูลความสาร  ความรู้ที่เราต้องการ  อีกทั้งยังมีการแชร์เรื่องราวต่างว้เล่าสู่การฟังอีกด้วย