นายดำนักพัฒนาเทคโนโลยีการเกษตรแห่งทุ่งตะโก

              ใครผ่านไปที่จังหวัดชุมพร ถ้าไม่แวะไปดู สวนนายดำ ไปรับประทานอาหาร หรือ ศึกษาหาความรู้เกี่ยวกับต้นไม้ และสัมผัสกับความร่มรื่นที่นั่น ก็น่าจะยังไปไม่ถึงชุมพร

                        นายดำเป็นคนอำเภอทุ่งตะโก ชื่อเต็มว่า นายดำ  ฉิ่งสุวรรณโรจน์ ปัจจุบันอายุ 74 ปี เป็นนักพัฒนาเทคโนโลยีการเกษตรที่เป็นแบบอย่างโดยแท้ ท่านเล่าให้ฟังว่าเดิมเป็นลูกจ้างทำทุกอย่าง  เป็นลูกจ้างได้ 10 ปี สามารถเก็บเงินซื้อที่ดินได้ 13 ไร่ จึงเริ่มปลูกเงาะโรงเรียนส่งต่างประเทศ  นายดำสามารถคิดค้นทำให้เงาะออกผลที่กิ่งและลำต้นได้สำเร็จ แทนที่จะออกที่ปลายกิ่งเหมือนกับเงาะทั่ว ๆ ไป และออกผลดก

                        ได้เห็นเทคโนโลยีหนึ่งที่ง่าย ๆของนายดำ คือ เวลาปลูกต้นเงาะลงดินแทนที่จะขุดหลุมลึก ๆ แต่จะพูนดินขึ้นมาปลูกให้รากฝอยของกิ่งชำอยู่ในระดับพื้นผิวดิน  เพราะท่านให้เหตุผลว่า รากพืชที่หาอาหารมาเลี้ยงลำต้นนั้นจะชอนไชอยู่บริเวณใกล้ผิวดินซึ่งอุดมสมบูรณ์กว่าดินใต้พื้นดิน เป็นต้น

                        ต่อมาเมื่อเงาะราคาตกต่ำก็หันมาปลูกทุเรียน และ ทำให้ทุเรียนออกผลที่กิ่งและดกมาก โดยใช้เทคโนโลยีเช่นเดียวกับปลูกเงาะ  เมื่อทุเรียนประสบปัญหาก็ปลูกพืชอื่นเสริม เช่นแก้วมังกร และมะละกอ   ขณะนี้นายดำกำลังประสบผลสำเร็จในการปลูกส้มเขียวหวานพันธุ์โชกุนที่เป็นเอกลักษณ์ของที่นี่โดยเฉพาะ  เขาทำโรงงานคัดแยกผลตามขนาดและโรงงานทำน้ำส้มโชกุนออกขายเอง โดยไม่ส่งขายที่อื่น

                        นอกจากนี้สวนนายดำยังเป็นแหล่งเรียนรู้ให้โรงเรียนและประชาชนทั่วไปในการปลูกพันธุ์ไม้หายาก พันธุ์ไม้ไทยเกือบทุกชนิด โดยเฉพาะอย่างยิ่งมีปลูกดอกไม้ตามเพลง           “ อุทยานดอกไม้” ของวงจันทร์ ไพโรจน์  48 ชนิด อย่างครบถ้วนมีภาพประวัติไม้พร้อมเพลงบันทึกในซีดี โดยโรงเรียนทุ่งตะโกวิทยา โดยผอ.สุชิน  บุญเพ็ญ  (ในขณะนั้น)  ได้เป็นผู้นำจัดทำเผยแพร่เป็นสื่อการเรียนรู้ด้วย

                       สวนนายดำ นับเป็นแหล่งเรียนรู้ที่มีคุณค่าแห่งหนึ่งที่น่าไปศึกษาอย่างยิ่ง

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ธเนศ ขำเกิดความเห็น (1)

พัชรพร ขุนเเทน ปิงปิง
IP: xxx.7.167.32
เขียนเมื่อ 
สวัสดีคะ  คุณชื่อเล่นว่า เพรช หรือเป่าวคะ