ภาษาในสุมื้อนี่  เทิ่งการเว้าการเขียนกำลังเป็นปัญหายุ่งยากกับกระทรวงวัฒนธรรมเด้อพี่น้อง  เฮาซิเฮ็ดจั่งได๋ซิซ่อยกันแก้ปัญหาหมู่นี่ให่เบาบางลง  ซ่อยคึดนำกันแน่