แนะนำรูปแบบการบันทึกการตรวจพัฒนาการเด็กปฐมวัย DenverII แบบใหม่  (ฟรี)

ดาวน์โหลด
1. โปรแกรม HPH8setup
2. ไฟล์ HPH8setup2
3. Databases
4. คู่มือการติดตั้งโปรแกรม HPH8.pdf
5. คู่มือการใช้งาน HPH8

โปรแกรมที่จำเป็นต้องใช้
1. SQL Server 2005 Express
2. Crystal Report (หาโหลดเองนะครับ)
3. คู่มือการติดตั้ง SQL Server 2005 Express Edition.pdf
4. คู่มือการติดตั้ง SQL Server Management Studio Express.pdf

ขอขอบคุณ ผู้ร่วมพัฒนา และผู้สนับสนุน
แพทย์หญิง  ศรินนา แสงอรุณ
คุณกรวิกา  ภู่พงศ์พันธ์กุล
เจ้าหน้าที่งานคลินิกตรวจสุขภาพเด็กดี
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ
ผู้อำนวยการศูนย์อนามัยที่ 8

หากมีข้อแนะ/ติชม เพื่อการพัฒนาที่ดียิ่งขึ้น
คุณเจริญชัย  ฤทธิ์ฉ่ำ 
Email : [email protected][email protected]
โทรศัพท์ :  0866215410