การเกษตรบนฐานข้อมูลข่าวสาร (๒)

คิดและปฏิบัติด้วยความเข้าใจภาพรวม

 

เมฆดำทะมืน ฟ้าดำมืด ต้นไม้ลู่ตามลม และแน่นอนพายุฝนกำลังจะมา หลังฝนตกจะมีน้ำไหลบ่า อาจจะท่วมพื้นที่นาและพื้นที่ในเมือง ฝนตกมาแล้ว ทำให้ชาวนาต้องเตรียมการเพื่อเตรียมดินปลูก เตรียมเครื่องจักรกล ฯลฯ เพื่อให้ได้ผลผลิตข้าวในอีกสี่เดือนหลังปลูก (ปักดำ) ข้าวให้พอเพียงต่อการบริโภคในครัวเรือน อาจจะเหลือขายได้

ทั้งหมดนี้เป็นภาพรวมของความต่อเนื่องของการเกษตรในยุคข่าวสารโดยมีเครื่องคอมพิวเตอร์ช่วยเชื่อมโยง

การคิดและปฏิบัติอย่างเป็นระบบต้องพิจารณาส่วนประกอบทั้งหมดเพื่อให้ได้ภาพรวมของการผลิตข้าวของชาวนา จะเข้าใจระบบการผลิตข้าวได้ด้วยการพิจารณาองค์รวม ไม่มช่การพิจารณาเฉพาะส่วนใดส่วนหนึ่ง

พิจารณาให้ดี แล้วจะเข้าใจว่า การเกษตรบนฐานข้อมูลข่าวสาร (๑) เป็นเรื่องใกล้ตัว

อรรถชัย จินตะเวช

๑๔ พฤษภาคม ๒๕๔๙

เวียงจันทร์ สปป. ลาว

 

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ความรู้เกี่ยวกับแบบจำลองระบบเกษตรความเห็น (0)