การเทียบอักษรไทย-อังกฤษ

 

อักษรไทย

อักษรอังกฤษ

อักษรไทย

อักษรอังกฤษ

k , g

p

kh, k

p , ph

k , g

f , fh

ng ,nk

p , b , ph

j ,ch

f , ph

ch

p

sh , ch

m

s

y

y

r

d

l

t , th

v , w

t , th , dh

, ,

s

t , th , dh

h , hh

n

o,  a , i

b