1...ที่คาดหวังได้อะไร

สิ่งที่คาดหวังคืออยากจะรู้กจักกับโปรแกรมแฟลชมากขึ้น เพราะไม่รู้จักและทำไม่เป็นเลย  ตอนนี้พอจะเข้าใจในทิศทางในการทำงานของโปรแกรมแล้วครับ

2.  เราได้อย่างที่คาดหวังหรือเปล่า 

   ก้อได้บ้างแต่ผิดหวังนิดหน่อยที่อาจารย์กระโดดไปกระโดดมาระหว่างโปรแกรมเลยทำให้การเรียนรู้ไม่ค่อยต่อเนื่องนัก

3.  ที่ทำไม่ได้คืออะไร

ที่ทำไม่ได้คือเวฟไซต์ที่ทำจากแฟลช

4. นำความรู้ไปใช้อะไร

นำความรู้ไปใช้ประโยชน์ในการพัฒนาสื่อการเรียนการสอนทุกชนิด