บทเรียนที่เราได้ศึกษาได้อย่างที่คาดหวังหรือไม่

ได้อย่างที่คาดหวังคือ

1.สามารถผลิตสื่อได้หลายรูปแบบ

2.สามารถนำหลักการและทฤษฎีต่างๆมาปรับใช้ผลิตสื่อได้

3.สามารถรู้ความหมายว่าการผลิตสื่อนั้นมีอะไรบ้าง

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน กฤษณี :v3ความเห็น (0)