เกม Fifteenth Puzzle

เกมเรียงตัวเลข

วิธีการเล่  เลื่อนตัวเลขให้เรียง 1-15 โดยเลื่อนได้เฉพาะตัวติดกัน ทิศทางซ้ายขวาบนล่าง ในเวลา 5 นาที เล่นให้ชนะ

Download Games.