วิธีคิดเลขเร็ว  

การคูณตัวเลข 2 หลักที่จำนวนหน้าเท่ากัน จำนวนหลังบวกกันได้ 10  เช่น  34 x 36

     1. ให้เอา ตัวเลข ตัวท้ายคูณกัน    ตั้งเป็นผลลัพธ์หลักหน่วย และ หลักสิบไว้ก่อน จะได้ 4 x 6 = 24

     2. ให้เอาตัวหน้าคูณกับจำนวนที่มากกว่ามันอยู่ หนึ่งแต้ม (3 x 4 = 12 )

คูณได้เท่าไร เขียนเป็นผลลัพธ์ต่อเป็นหลักร้อย, หลักพัน, หลักหมื่น ฯลฯ 

ดังนั้นจะได้ผลลัพธ์เป็น  1224                   

ตัวอย่างนะจ้ะ   27 x  23  =    621   ( คิดโดย 7x3=21  ,  2x3 = 6  ใส่ผลลัพธ์เป็น 621)

 

ที่มา http://www.zheza.com/index.php?a=blog&b=entry&uid=91882&eid=32