สัมมนา เจาะลึกกลยุทธ์การตลาดแนวใหม่สำหรับโรงแรม SMEs


เจาะลึกกลยุทธ์การตลาดแนวใหม่สำหรับโรงแรม SMEs

สรุปสัมมนา
"เจาะลึกกลยุทธ์การทำตลาดแนวใหม่สำหรับโรงแรม SMEs"
วันที่ 18-19 กรกฎาคม 2552
ณ โรงแรมเอเซีย แอร์พอร์ต รังสิต
จัดโดย
ศูนย์บูรณาการพัฒนามนุษย์ (iHDC) มูลนิธิพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ระหว่างประเทศ
สมาคมการจัดการธุรกิจแห่งประเทศไทย สมาคมอีเลิร์นนิงแห่งประเทศไทย
และโรงแรมเอเชียแอร์พอร์ต
สนับสนุนโดย
การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย
และเขตอุตสาหกรรมซอฟแวร์ประเทศไทย

วันที่ 18 กรกฎาคม 2552
ศ.ดร.จีระหงส์ลดารมภ์ ประธานศูนย์บูรณาการพัฒนามนุษย์และเลขาธิการมูลนิธิพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ระหว่างประเทศ กล่าวในนามประธานคณะกรรมการจัดงาน มีสาระสำคัญดังนี้
• งานนี้จัดร่วมกันหลายฝ่าย
• หลายท่านอาจจะรู้จักผมไม่มากนัก แต่กลุ่มของม.ล.ชาญโชติได้ติดตามความคิดของผมมา10 ปีแล้ว
• อนาคตการท่องเที่ยวในระยะยาวมีปัญหามาก
• วันหนึ่งผมจะรับใช้ประเทศในสาขาบริการ
• ใน 2 วันนี้ จะเรียนรู้แบบสบายๆโดยใช้ 4L's คุณเป็นศูนย์กลาง และอยากให้ทุกคนมีส่วนร่วมแลกเปลี่ยนความรู้กัน
• อยากให้บรรยากาศการเรียนสนุก แล้วนำความรู้ไปทำประโยชน์
• โรงแรม SMEs ต้องทำตนให้ทันเหตุการณ์ เปลี่ยนวิกฤติให้เป็นโอกาส
• ควรจะนำ Marketing Strategy ที่ตกลงเรียบร้อยแล้วนำไปใช้และให้วิทยากรเป็นพี่เลี้ยง
• ผมจะเป็นพี่เลี้ยงให้คณะกรรมการชุดนี้
• ต้องรู้จักพึ่งตนเอง
• ใช้ 4L's ต้องมีการปะทะกันทางปัญญา ไม่ควรประมาทชาวต่างประเทศ เพราะเขาใฝ่รู้มากกว่าคนไทย
• แม้ว่าวันนี้โรงแรมของคุณเป็น SMEs ต้องทำตัวให้เข้มแข็ง มีความทันสมัยในการจอง
• ผมจะกระตุ้นให้คุณเป็นเลิศ ขอให้นำข้อเสนอไปปฏิบัติ
• ขอขอบคุณ TMA สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย ถ้าร่วมมือกันสร้างเครือข่าย แบ่งปันผลประโยชน์กัน ประเทศไทยอยู่ได้ด้วยคนอย่างคุณในห้องนี้
• อย่ายอมแพ้ใคร ต้องพึ่งตนเองและขออวยพรให้ประสบความสำเร็จ
กล่าวเปิดงานสัมมนา โดย คุณฉัตรชัย มงคลวิเศษไกวัล ประธานคณะอนุกรรมการด้านการค้าบริการ สภาหอการค้าแห่งประเทศไทยและที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ศูนย์บูรณาการพัฒนามนุษย์
• ผมรู้สึกภูมิใจที่ได้เข้าร่วมสัมมนานี้
• โครงการนี้บูรณาการนำไอทีเข้ามาใช้ผสมผสานให้เกิดการตลาดแนวใหม่
• เราอยู่ในวิกฤติเศรษฐกิจโลกที่มีภาวะความลำบาก มีโรคภัยรอ อย่าตื่นกับมัน ต้องรู้จักปรับเปลี่ยนพัฒนาตัวเราเอง
• ไอทีไม่ใช่เรื่องใหม่แต่การเลือกใช้และใช้มันเป็นต้องให้ความสนใจพิเศษ รูปแบบสัมมนาให้เข้าใจลึกซึ้ง และจำเป็นต้องแลกเปลี่ยนความเห็นนำไปทำให้เกิดปัญญา
• ต้องรู้เท่าทัน หาความรู้ใหม่ๆ สัมมนาครั้งนี้จะให้ประโยชน์กับท่านฝ่าวิกฤติที่เป็นอยู่ในขณะนี้
• วันนี้และวันพรุ่งนี้ ต้องหาความรู้ที่ผู้จัดได้เตรียมไว้ให้
• ขอขอบคุณหน่วยงานต่างๆที่ร่วมมือกันอย่างแข็งขัน ได้แก่ ศูนย์บูรณาการพัฒนามนุษย์ มูลนิธิพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ระหว่างประเทศ สมาคมการจัดการธุรกิจแห่งประเทศไทย สมาคมอีเลิร์นนิงแห่งประเทศไทย โรงแรมเอเชียแอร์พอร์ต และวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ
• ขอขอบคุณผู้สนับสนุน ได้แก่ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย
• และเขตอุตสาหกรรมซอฟแวร์ประเทศไทย
• สัมมนานี้จะทำให้ได้ความรู้ ความเข้าใจ จะได้นำไปสู่แนวปฏิบัติเพื่อปรับตัวธุรกิจของท่าน

การอภิปรายเรื่อง ประสบการณ์การทำตลาดโรงแรม SMEs
ศ.ดร.จีระ หงส์ลดารมภ์ ประธานศูนย์บูรณาการพัฒนามนุษย์และเลขาธิการมูลนิธิพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ระหว่างประเทศ ได้เปิดอภิปรายว่า
• เรื่องการตลาดเป็นเรื่องที่พูดกันได้มาก ทำอะไร ผมนึกถึงลูกค้า
ม.ล.ชาญโชติ ชมพูนุท ผู้อำนวยการบริหาร โรงแรม พี พี เนเจอรัลรีสอร์ท และ เลขาธิการศูนย์บูรณาการพัฒนามนุษย์
• แต่ละโรงแรมมีการตลาดที่แตกต่างกันไป
• ขอให้ศึกษาเอกสารที่ผมแจกให้ และถ้าสงสัยข้อความใดก็ให้สอบถามได้
• ผู้ประกอบการมักลืมนำต้นทุนเรื่องการบริหารจัดการใส่เข้าเป็นต้นทุนทางธุรกิจต้นทุนนี้เป็นต้นทุนที่สูงและกำหนดยาก
• การบริหารทรัพยากรมนุษย์สำคัญที่สุด ถ้าคนอยู่ในตำแหน่งที่ไม่เหมาะสมจะขับเคลื่อนองค์กรยาก
• ในการบริหารจัดการทรัพย์สิน ก็ต้องให้ความรู้คน
• ความสามารถของคนไทยไม่แพ้ใคร ที่แพ้เพราะการจัดการตามอารมณ์
• ในแผนการตลาด ต้องคิดถึงทั้งเรื่องเงิน การบริหารจัดการธุรกิจ และการบริหารคน
ศ.ดร.จีระ หงส์ลดารมภ์ ประธานศูนย์บูรณาการพัฒนามนุษย์และเลขาธิการมูลนิธิพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ระหว่างประเทศ ได้กล่าวเสริมว่า
• การตลาดต้องบริหารคนด้วย
• ผมเป็นแนวร่วมกับคุณพารณ อิศรเสนา ณ อยุธยา
• ในด้านการตลาดและการเงิน ต้องมีคนเก่งอยากทำงานให้องค์กร
• เจ้านายต้องให้เกียรติลูกน้อง ลูกน้องจะได้ทำงานให้
• คนทำการตลาดต้องมีจิตวิญญาณ (Spirit)
คุณลัดดาวัลย์ ปานะศุทธะ ผู้จัดการทั่วไป โรงแรมเอเซีย แอร์พอร์ต และ เหรัญญิกศูนย์บูรณาการพัฒนามนุษย์
• ดิฉันทำงานโรงแรมมา 32 ปี
• ตอนที่ทำงานอยู่โรงแรมเอเชียพัทยา ก็ได้รับ Training-on-the job ได้ทำงานด้านบริหารการตลาด
• ต่อมาย้ายไปเป็นผู้จัดการทั่วไปโรงแรมระดับ SMEs ที่จอมเทียน และมีเป้าหมายทำให้ยอดการจองห้องพักเต็มโดยหาแขกจากการนัดพบลูกค้า travel agent ในสมัยนั้น ทำการตลาดได้ยากมากเพราะยังไม่มีไอที ต้องมีทีมงานที่ดี มีแผนการตลาดที่ดี ไปเรียนเพิ่มด้านการโรงแรมและการตลาด พัฒนาทีมเพื่อส่งเสริมการขาย นอกจากนี้ ยังพัฒนาทำการตลาดห้องประชุมโรงแรมจนเป็นอันดับหนึ่งในจอมเทียน
• ในการทำการตลาด ไม่ควรพึ่ง travel agent แต่ต้องให้ความสำคัญกับนักท่องเที่ยวไทยด้วย
• ต้องตั้งใจจริงจึงจะทำการตลาดสำเร็จ
ศ.ดร.จีระ หงส์ลดารมภ์ ประธานศูนย์บูรณาการพัฒนามนุษย์และเลขาธิการมูลนิธิพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ระหว่างประเทศ ได้กล่าวเสริมว่า
• เรื่องการตลาดกับเรื่องคนเป็นเรื่องเดียวกัน
• การตลาดต้องเชื่อมโยงกับสินค้าได้
• ควรไปดูงานโรงแรม SMEs ในญี่ปุ่น
• ผู้ร่วมสัมมนาในห้องนี้ต้องเติบโตอย่างมีคุณภาพ
• จากประสบการณ์ที่ได้เป็นลูกค้าคุณอัศวิน ก็ได้ทราบว่าเขาเชื่อมโยงการจัดเลี้ยง อาหารและห้องพักเข้าด้วยกัน ไม่ใช่ขายอย่างเดียว
• โรงแรม SMEs ควรจะหาความรู้จากคอมพิวเตอร์แล็ปท็อป
คุณวิศาล พูลสง่า CEO ของ Wellmanagement & Solution Co., Ltd. และประธานอนุกรรมการ e-marketing ศูนย์บูรณาการพัฒนามนุษย์
• จากประสบการณ์การทำงานด้านโรงแรม 27 ปี โรงแรมแต่ละแห่งมีรายละเอียดแตกต่างกันไป
• เมื่อ 10 ปีที่แล้ว โรงแรมไทยใช้ระบบ Manual แต่โรงแรม Chain ตะวันตกมีแขกมากเพราะใช้ไอทีขยายช่องทางการขาย
• นักท่องเที่ยวชาวตะวันตกมักจองโรงแรมผ่าน travel agent ควรจะทำเว็บไซต์ให้ชื่อโรงแรมปรากฏหน้าแรกจะได้หาได้สะดวก
• โรงแรม SMEs ควรรวมตัวกันเป็นกลุ่มเพื่อทำการท่องเที่ยว
• โรงแรม SMEs ควรรวมตัวกันไปจัดนิทรรศการในต่างประเทศ
• โรงแรม SMEs ควรรวมตัวกันโดยให้ศ.ดร.จีระ หงส์ลดารมภ์ประสานกระทรวงการต่างประเทศ สถานทูตไทยในต่างประเทศและสถานทูตต่างประเทศในประเทศไทยเพื่อขอใช้พื้นที่สำหรับวางแผ่นพับโฆษณาเผยแพร่ข้อมูลโรงแรม SMEs ไทย
• โรงแรม SMEs ควรขอให้ SIPA ทำ Web Ranking ให้เป็นกลุ่มให้ได้
• โรงแรม SMEs ควรทำโครงสร้างราคาห้องพักให้ดี
• นอกเหนือจากการทำการตลาดแล้ว ระดับปฏิบัติการของโรงแรมต้องต้อนรับลูกค้าโรงแรมให้ดี ควรฝึกศักยภาพให้พนักงานทำงานได้หลากหลาย

ความคิดเห็น
กลุ่ม 1
คุณลัดดาวัลย์มีประสบการณ์มากด้านการตลาด ในปัจจุบันนี้ เศรษฐกิจไม่ดี มีการแข่งขันสูงมาก อีกทั้งธุรกิจเราไม่ได้อยู่ในกทม. จะทำอย่างไรดี
ศ.ดร.จีระ หงส์ลดารมภ์ ประธานศูนย์บูรณาการพัฒนามนุษย์และเลขาธิการมูลนิธิพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ระหว่างประเทศ
วิกฤติก็คือโอกาส อย่ามองว่าอันตราย ต้องมองให้มีคุณค่า
คุณลัดดาวัลย์ ปานะศุทธะ ผู้จัดการทั่วไป โรงแรมเอเซีย แอร์พอร์ต และ เหรัญญิกศูนย์บูรณาการพัฒนามนุษย์
• เราเผชิญปัญหานี้ก่อนปิดสนามบิน เมื่อย้ายไปใช้สนามบินสุวรรณภูมิ โรงแรมเอเชียแอร์พอร์ตก็ได้รับผลกระทบด้วย แต่เราก็มีลูกค้าชาวไทยด้วย เน้นการรักษาตลาดให้เหนียวแน่นและหาตลาดเพิ่ม
• ต้องแก้ปัญหารอบด้าน ต้องหารือกับโรงแรมในย่านเดียวกัน
• โรงแรมเรามีเจลล้างมือป้องกันโรค เพิ่มความเชื่อมั่นให้ลูกค้า
• ต้องเน้นลูกค้าที่มาใช้สนามบินดอนเมืองด้วย
• ควรขายสินค้าที่มีตามความต้องการของลูกค้าและเจาะตลาดให้ตรงกับสินค้าของคุณ
คุณวิศาล พูลสง่า CEO ของ Wellmanagement & Solution Co., Ltd. และประธานอนุกรรมการ e-marketing ศูนย์บูรณาการพัฒนามนุษย์
• ไม่ว่าจะเกิดสถานการณ์อะไร ลูกค้ากลุ่ม Corporate ที่เข้ามาทำงานในประเทศไทยก็ต้องมาอยู่แล้ว ดังนั้นจึงไม่กระทบกระเทือนต่อลูกค้ากลุ่ม Corporate
ศ.ดร.จีระ หงส์ลดารมภ์ ประธานศูนย์บูรณาการพัฒนามนุษย์และเลขาธิการมูลนิธิพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ระหว่างประเทศ
• ต้องใช้แนวคิด Blue Ocean หาลูกค้าใหม่ แม้ลูกค้าเดิมจะหายไปก็ตาม
• ต้องเปิดโอกาสให้ลูกน้องเรียนรู้
กลุ่ม 2
การบริหารทรัพยากรมนุษย์สำคัญที่สุด โรงแรม SMEs ควรร่วมมือกับโรงแรม Chain จะได้แข่งขันได้
กลุ่ม 3
ก่อนออกไปทำการตลาด ต้องดูภายในให้ดีก่อน เช่น สินค้า บริการ ความสะอาดและความปลอดถัย เพราะจะทำให้การตลาดได้ผล
กลุ่ม 4
เห็นด้วยกับดร.จีระว่าการตลาดไม่ใช่สิ่งสำคัญเพียงอย่างเดียว
ศ.ดร.จีระ หงส์ลดารมภ์ ประธานศูนย์บูรณาการพัฒนามนุษย์และเลขาธิการมูลนิธิพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ระหว่างประเทศ
• ผมทำเรื่องคน ตลาดและโรงแรมไปด้วยกัน
• โรงแรมเล็กๆก็มีคุณภาพได้ แต่ต้องสะดวก มีดาวเทียม และอ่านใจลูกค้าของโลกให้ได้
กลุ่ม 5
• ไม่ว่าโรงแรมใหญ่หรือเล็ก การจัดการสำคัญที่สุด
• มนุษย์ถือเป็นเครื่องจักรที่ทันสมัย จะควบคุมได้เท่าไร
• ทักษะและประสบการณ์เป็นสิ่งสำคัญที่ช่วยฝ่าฟันให้พ้นอุปสรรค
• ต้องรู้จักวิเคราะห์สภาพอากาศด้วยในการทำการตลาด
กลุ่ม 6
แนวโน้มการตลาดแบบใหม่ ก็อยากจะเริ่มใช้ไอที จะมีวิธีนำเสนอให้ผู้บริหารเข้าใจได้อย่างไร
ศ.ดร.จีระ หงส์ลดารมภ์ ประธานศูนย์บูรณาการพัฒนามนุษย์และเลขาธิการมูลนิธิพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ระหว่างประเทศ
• ควรเรียนวิชาบริหารเจ้านาย โดยโน้มน้าวให้ลงทุนเพื่อคุณภาพ
• ปัญหาคือ ลงทุนพัฒนาคนเป็นที่สนใจน้อยเพราะลงทุนแล้วมักลาออกไปทำงานที่อื่น
ม.ล.ชาญโชติ ชมพูนุท ผู้อำนวยการบริหาร โรงแรม พี พี เนเจอรัลรีสอร์ท และ เลขาธิการศูนย์บูรณาการพัฒนามนุษย์
• การบริหารคนรวมถึงการบริหารเจ้านายด้วย
• ควรเสนอความจริง แสดงให้เห็นว่าเราทำงานอย่างทุ่มเทเสมือนเป็นของเราเอง เรียนเสนอเจ้านายต้องมีวิธีการ ข้อมูลแม่นยำ จังหวะและเวลาที่เหมาะสม และอย่าคาดหวังว่าเจ้านายจะทำตามที่เราเสนอทั้งหมด เรามีหน้าที่นำเสนอส่วนการตัดสินใจเป็นหน้าที่ของเจ้านาย เมื่อเจ้านายตัดสินใจอย่างไร ถ้าเราเห็นว่าการทำตามที่เจ้านายตัดสินใจอาจมีข้อจำกัดหรือเกิดผลเสีย เราสามารถเสนอความคิดของเราได้ แต่ต้องอ่านเจ้านายให้ออกว่าเจ้านายเป็นคนอย่างไร และหาวิธีการนำเสนอที่ไม่ทำให้เจ้านายเสียหน้า และเมื่อเจ้านายตัดสินใจขั้นสุดท้ายแล้ว ก็ให้เรานำไปปฎิบัติอย่างเต็มใจและทำอย่างเต็มที่ ผลออกมาอย่างไรก็แก้ไขกันไป แต่จะต้องไม่ยึดติดกับความคิดเดิมของเรา
• ไม่ควรกลัววิกฤติ ต้องเตรียมวางแผน แก้ปัญหาล่วงหน้า มีวิสัยทัศน์
• ผมขอให้เจ้านายขึ้นเงินเดือนให้พนักงานเพื่อสร้างขวัญกำลังใจในการทำงาน เป็นกลยุทธ์หนึ่งในการแก้ไขวิกฤตด้านการตลาด
คุณวิศาล พูลสง่า CEO ของ Wellmanagement & Solution Co., Ltd. และประธานอนุกรรมการ e-marketing ศูนย์บูรณาการพัฒนามนุษย์
• ม้าดีเลือกเจ้าของขี่ เจ้านายที่ดีก็มี
• ก่อนที่จะมาเป็นนายคน ต้องทำงานสั่งสมประสบการณ์และความรู้ เมื่อมาเป็นเจ้านาย ก็นำมาสอนลูกน้องได้
ศ.ดร.จีระ หงส์ลดารมภ์ ประธานศูนย์บูรณาการพัฒนามนุษย์และเลขาธิการมูลนิธิพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ระหว่างประเทศ
• ประทับใจแต่ละกลุ่มเพราะเกิดความหลากหลายทางความคิด
• ดีใจที่โรงแรม SMEs ยังมีความหวัง
• ม.ล.ชาญโชติควรจัดสัมมนาทุนมนุษย์ใน SMEs เป็นเวลา 2 วัน
• ต้องเรียนรู้ตลอดชีวิต สนใจสภาพความเป็นจริง อย่าอ่านตำราเพียงอย่างเดียว

การบรรยายเรื่อง E-Marketing สำหรับธุรกิจโรงแรม โดย คุณวิศาล พูลสง่า CEO ของ Wellmanagement & Solution Co., Ltd. และประธานอนุกรรมการ e-marketing ศูนย์บูรณาการพัฒนามนุษย์
• ควรใช้ Search Engine Optimize (SEO) ในการทำ E-Marketing เพราะผลสำรวจส่วนแบ่ง
การตลาดใน ปีค.ศ. 2008 พบว่า ผู้ใช้อินเตอร์เน็ตใช้ Search Engine มากที่สุดร้อยละ 45 ดังนั้นจึงเป็นช่องทางที่ทำให้เข้าถึงลูกค้าได้จำนวนมากและไม่เสียเงิน
• กลยุทธ์การใช้ Search Engine Optimize (SEO)
• เลือกใช้ Search Engine ให้เหมาะสมในการทำ E-Marketing โดยดูจากอันดับส่วนแบ่ง
การตลาดของ Top Search Engine ของโลก
• Google คิดเป็น 74%
• Yahoo คิดเป็น 16.19%
• Bing คิดเป็น 4.9%
• Ask คิดเป็น 3.15%
• สร้าง Website สำหรับ Search Engine Optimize (SEO) (ยกตัวอย่างจาก Google)
• กำหนด Domain Name ให้แคบ ทำให้มีจำนวนคู่แข่งลดลง อาจใส่ชื่อจังหวัดลงไป
ด้วยจะได้ทำให้ ranking ขึ้นมาอยู่หน้าแรกๆ
• ตรวจสอบ Domain Name ใน checkdomain.com แล้วรีบจองเพื่อวาง Web hosting
นำพื้นที่เว็บไปวาง
• กำหนด Website Title
• กำหนด Meta Keyword ในบรรทัดแรก มีจำนวนไม่เกิน 6 Keyword โดย
ระดมสมองจากทีมเพื่อเลือก Keyword ให้เหมาะสมที่จะแข่งขันกับเว็บอื่นๆ
• กำหนด Meta Description ในบรรทัดที่ 2 โดยให้เจ้าหน้าที่ไอทีไปค้นหาข้อมูล
Keyword ที่ลูกค้าใช้ค้นหามาก ดูจาก Pay Per Click (PPC) ที่อยู่ฝั่งซ้ายของ
Search Engine นำ Keyword ที่ได้มาเรียบเรียงเป็นภาษาสละสลวยและมี Keyword ในหลายตำแหน่ง
• ทำ Site Map ซึ่งเป็นสิ่งสำคัญที่เว็บไซต์อันดับต้นๆจะมี
• เข้า XML-Sitemaps.com
• ใส่ชื่อเว็บที่ http://________
• เลือกตัวเลือกเข้ามาแก้ไขรายเดือน
• แต่งหน้า Website นำ Site Map จาก XML-Sitemaps.com มาวางไว้ข้างหน้า
เว็บไซต์
• Submit Site เพื่อแนะนำ Website ให้ Google รู้จัก ดังนั้นจึงควรมีอีเมล์ของ
gmail.com ด้วย
• เข้าไปที่ About Google แล้วคลิกที่ Submit your content to Google
• หรือเข้า dmoz เป็นการทำ Listing โดยใช้คน มีคนมาสมัครเป็น Auditor
แต่ละสาขาและวิจารณ์แต่ละเว็บไซต์ ทำให้ ranking ขึ้นเร็วมาก
• ในการทำการตลาดมีทั้ง Search Engine Optimize (SEO) และ Web Media
• Pay Per Click (PPC) ก็เป็นอีกช่องทางของ E-marketing ที่เสียเงิน
• เลือกใช้ Pay Per Click (PPC) ให้เหมาะสมโดยดูจากอันดับความนิยม อันดับที่ 1 คือ Google Adwords อันดับที่ 2 คือ Yahoo Marketing
• ตรวจสอบ Keyword ใน Check Keyword Investigation Google
• สร้าง Link ไปยัง website ต่างๆ

การบรรยายเรื่อง การวิเคราะห์เว็บไซต์เพื่อการบริหารให้เกิดมูลค่าสูงสุด (Website Analysis)
โดย คุณวิศาล พูลสง่า CEO ของ Wellmanagement & Solution Co., Ltd. และประธานอนุกรรมการ e-marketing ศูนย์บูรณาการพัฒนามนุษย์
• เว็บไซต์ที่ดีต้องมีคุณสมบัติคือ
• มี Keyword ดี
• มี Function ครบ เช่นระบุที่สถานที่ตั้งโรงแรมชัดเจนทำให้ลูกค้ามาได้สะดวก มีรูป
ห้องให้ลูกค้าดูและ save ทำให้ website สามารถทำงานได้มากกว่าการขาย
• มีการป้องกัน Spam ที่ดี

การบรรยายเรื่อง การตลาดเครือข่าย (Social Media Networks) โดย คุณธรรมธัช ศรีเพ็ญ กรรมการผู้จัดการ Infotronics และกรรมการเครือข่าย IT ศูนย์บูรณาการพัฒนามนุษย์
• Social Networks ได้แก่ hi5, Facebook, YouTube
• ความสำคัญของการทำตลาดเครือข่าย
• Robert Kiyosaki ผู้เขียนเรื่อง Rich Dad Poor Dad กล่าวว่า "คนรวยสร้างเครือข่าย ในขณะที่คนทั่วไปมองหางานทำ" ทั้งนี้เป็นเพราะเครือข่ายคือลูกค้า
• 75% ของ 1,000 บริษัทในฟอร์จูน ทำ Social Network Marketing
• เศรษฐี 100 อันดับแรกในฟอร์จูน มีคนหนึ่งเป็นเจ้าของ Facebook ซึ่งเป็น Social
Networks อันหนึ่ง
• Social Network ทำให้รู้จักคนมากและมีความสัมพันธ์ที่เหนียวแน่น เมื่อมีใครได้ใช้บริการหรือโรงแรมอะไรที่ดีก็จะแนะนำเพื่อนคนอื่นๆให้ใช้ต่อ แสดงให้เห็นว่าการตลาดแบบปากต่อปาก word of mouth สำคัญมาก
• ตัวอย่างโรงแรมที่ใช้ Social Networks คือ The Library Hotel
• วิธีการทำการตลาดเครือข่าย
• สมัครเป็นสมาชิก
• เรียนรู้
• ประยุกต์ใช้กับธุรกิจโรงแรม
• ทำ โดยใส่ข้อมูลทุกอย่างทั้งภาพและเสียง กระจายไปในเครือข่าย จะเกิดการจองทันที
• นำข้อดีของกรณีศึกษาที่ประสบความสำเร็จมาใช้
• แบ่งปันและแลกเปลี่ยน
• ควรมีหลายๆ Social Networks และต้องดูกลุ่มอายุเป้าหมายด้วย
• ควรใช้ Social Network "www.ning.com" ตามขั้นตอนดังนี้
• ใส่ชื่อ Social Network
• ใส่ Web address
• ลงทะเบียน
• ใส่อีเมลเพื่อนเพื่อเชิญมาเป็นเครือข่าย

การบรรยายเรื่อง การตลาดอีเมล์ (E-Mail Marketing) โดย คุณภาสกร ใหลสกุล กรรมการผู้จัดการ KnowNet Co.,Ltd และนายทะเบียนศูนย์บูรณาการพัฒนามนุษย์
• Email ถือว่าเป็น "killer Application" ของการใช้งานอินเตอร์เน็ต และยังคงความสำคัญมาตั้งแต่เริ่มมีการใช้งานครั้งแรกจนกระทั่งปัจจุบัน ถึงแม้จะมี Application ใหม่ๆ ออกมาอยู่ตลอดเวลาก็ตาม
• Email ถือเป็น asset เพราะเป็นสื่อที่สะดวก รวดเร็ว และเข้าถึงตัวบุคคลได้ลึกซึ้งที่สุด
• ควรมีการ collect email ลูกค้า และลูกค้าเป้าหมาย เช่น ตอนลงทะเบียนเข้าพัก การจองห้อง การจากการเก็บจากงาน fair ต่างๆ เป็นต้น โดยจัดเก็บลงฐานข้อมูล โดยต้องไม่ทำ spam mail
• การตลาดอีเมล์เป็น 1:1 Marketing หรือ CRM ที่ทำตลาดโดยได้รับอนุญาต (Permission Marketing)
• ประโยชน์ของ 1:1 Marketing คือ lower cost, higher profit, market exploitation
• ต้นทุนการหาลูกค้าใหม่นั้น เป็น 5-6 เท่าของการ keep ลูกค้าเก่าที่ดีให้เป็นลูกค้าตลอดชีวิตของเรา
• ไม่ต้องหาลูกค้าใหม่ตลอด เพราะเขาลูกค้าเก่ามีมูลค่าตลอดชีวิต (life-time value) เขาแนะนำโรงแรมคุณให้คนอื่นได้ ต้องเน้นรักษาลูกค้าเดิมเป็นหลัก
• การตลาดแบบเก่าเน้น customer attraction อย่างเดียว แต่การตลาดแบบ 1:1 จะเน้น customer retention เป็นหลัก (หลังจากสร้าง attraction ได้แล้ว)
• ต้องทำให้ตรงความต้องการของลูกค้า และรู้จักลูกค้า เหมือนโรงแรมโอเรียลเต็ล ทำได้ แต่เดี๋ยวนี้เทคโนโลยีสามารถช่วยให้เราก็ทำได้แบบโอเรียลเต็ลทำเหมือนกัน
• ควรส่งอีเมล์ในโอกาสต่างๆ เช่น อวยพรวันเกิดและปีใหม่เพื่อรักษาความสัมพันธ์ที่ดีกับลูกค้า รวมทั้งการออก promotion package และแจ้งข่าวต่างๆ ให้ลูกค้าทราบ
• การทำตลาดอีเมล์ ควรจะได้รับความยินยอมจากผู้รับ ก่อนที่จะส่งอีเมลนั้นไป
• ควรปรับรูปแบบอีเมลให้ลูกค้าสนใจเปิดอ่าน และคลิก link โดยจะมีหลักการสร้างหน้าอีเมล์ให้สวยงามดึงดูดใจ รวมทั้งข้อความ (Copy) ที่ชวนอ่าน
• มีผู้ให้บริการระบบ email campaign management ในกรณีที่ต้องสร้าง และส่งอีเมล์ จำนวนมากๆ และต้องการ tracking report ต่างๆ เช่น ส่งผ่านไม่ผ่าน, ใครเปิดอ่านบ้าง, ใคร click link บ้าง เป็นต้น
• กลุ่ม SMEs ควรรวมตัวกันทำ Portal Web เพราะถ้าต่างคนต่างทำในที่สุดก็ต้องมาแข่งกันเองอยู่ดี ซึ่งถ้าทำการตลาดจาก Portal Web ก็จะเป็นการเสริมกัน และช่วยสร้าง power ได้มากขึ้น ส่วนการทำตลาดส่วนตัวก็ทำควบคู่ไปได้ นอกจากนี้ลูกค้าโรงแรมก็อาจไม่ต้องการพักที่เดิมทุกครั้ง เพราะอาจเบื่อได้ แต่ถ้ารวมกลุ่มกันก็เหมือนเป็นการ share resource กัน และลูกค้าก็จะกระจายหมุนเวียนกันอยู่ในกลุ่มที่รวมตัวกัน

การบรรยายเรื่อง การตลาดแนวใหม่ แผนที่ Mapping โดย คุณสามารถ ดวงวิจิตรกุล จาก Spatial Dimension Solutions Co.,Ltd และกรรมการเครือข่าย IT ศูนย์บูรณาการพัฒนามนุษย์
• ใน Web ของโรงแรมนอกจากควรจะมีแผนที่ที่มีชีวิต (Dynamic/Digital Map) เพื่อบอกตำแหน่งของโรงแรมแล้ว ในแผนที่ควรแสดงสถานที่สำคัญๆ โดยรอบที่เป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่น่าสนใจด้วย
• แผนที่ดังกล่าวนี้ โรงแรมควร สร้างข้อมูลที่แสดงแผนผังเส้นทาง ที่นักท่องเที่ยวสามารถเข้าไปค้นหาที่เป็นของโรงแรมเอง โดยดึงแผนที่ฐาน หรือฉากหลังของแผนที่จาก Image Map Server มาใช้ ร่วมกับข้อมูลของโรงแรม ที่นักท่องเที่ยวคลิกก็จะแสดงชื่อสถานที่ต่างๆ โดยรอบ ทั้งใกล้ - ไกลด้วย

การบรรยายเรื่อง การตลาดแนวใหม่ แผนที่ Google Map โดย คุณยงยศ พรตปกรณ์ ประธานกรรมการบริษัท Where in Thailand จำกัด และกรรมการฝ่ายเครือข่ายศูนย์บูรณาการพัฒนามนุษย์
• ประเทศไทยเป็นประเทศแรกในภูมิภาคเอเชียอาคเนย์และเป็นประเทศที่ 16 ในโลกที่เปิดตัว Google Map อย่างเป็นทางการ เพราะคนไทย 95% ใช้ Google Search ซึ่งมากที่สุดในโลก
• สภาหอการค้าแห่งประเทศไทยให้ผมดำเนินการเรื่อง Google Map
• บางครั้ง broker ไปใส่ข้อมูลใน Google เพื่อกันไม่ให้คนเข้าถึงโรงแรม
• บางครั้งโฆษณาบน Social Network ล้มเหลวเพราะคนที่เข้าไปแค่ต้องการปฏิสัมพันธ์กับเพื่อน
• ในการทำ Local Content Enhancement ต้องใส่ชื่อ ที่อยู่ เบอร์ติดต่อ overview รูปโรงแรมด้วย

ช่วงคำถามและคำตอบ
คำถามที่ 1 จาก ผู้ไม่ประสงค์จะออกนาม ถามผ่าน คุณภาสกร ใหลสกุล กรรมการผู้จัดการ KnowNet Co.,Ltd และนายทะเบียนศูนย์บูรณาการพัฒนามนุษย์
Google Map ใช้งานได้ทั่วไปแล้วหรือยัง
คำตอบจาก คุณยงยศ พรตปกรณ์ ประธานกรรมการบริษัท Where in Thailand จำกัด และกรรมการฝ่ายเครือข่ายศูนย์บูรณาการพัฒนามนุษย์
ใช้ได้กับโทรศัพท์มือถือ Smart Phone ที่มี GPRS Google Map เป็นบริการฟรี

คำถามที่ 2 จาก ผู้ไม่ประสงค์จะออกนาม
โรงแรมจะต้องพบกับความเสี่ยงอะไรบ้างในการเข้า Social Network
คำตอบจาก คุณวิศาล พูลสง่า CEO ของ Wellmanagement & Solution Co., Ltd. และประธานอนุกรรมการ e-marketing ศูนย์บูรณาการพัฒนามนุษย์
• ควรจะดีใจ ถ้ามีลูกค้าบ่นมาทาง Social Network
• ควรจะขอบคุณลูกค้าคนนั้นว่า เป็นผู้ตรวจสอบที่ดีโดยที่คุณไม่จำเป็นต้องเสียเงินจ้างผู้ตรวจสอบ ควรตอบแทนลูกค้าท่านนั้นด้วยบริการแบบ VIP และนำคำแนะนำนั้นไปปรับปรุงแก้ไข การทำแบบนี้ทำให้ลูกค้าคนอื่นมองว่าเป็นระบบบริการที่มีความรับผิดชอบ

คำตอบจาก คุณภาสกร ใหลสกุล กรรมการผู้จัดการ KnowNet Co.,Ltd และนายทะเบียนศูนย์บูรณาการพัฒนามนุษย์
• เครื่องมือสมัยใหม่มีดาบ 2 คม ต้องมีคนคอยตอบต่อคำร้องเรียนของลูกค้า
• HP ใช้ Blog ให้ลูกค้าเสนอความคิดในการสร้างสินค้าใหม่

คำถามที่ 3 จาก ม.ล.ชาญโชติ ชมพูนุท ผู้อำนวยการบริหาร โรงแรม พี พี เนเจอรัลรีสอร์ท และ เลขาธิการศูนย์บูรณาการพัฒนามนุษย์
ผมได้รับ e-mail จาก e-mail ที่ส่งมาจาก e-mail ของผม มีข้อความแปลกๆ ซึ่งผมไม่ได้เป็นผู้ส่งข้อความนั้น เกิดขึ้นได้อย่างไร และจะแก้ไขอย่างไร
คำตอบจาก คุณภาสกร ใหลสกุล กรรมการผู้จัดการ KnowNet Co.,Ltd และนายทะเบียนศูนย์บูรณาการพัฒนามนุษย์
• อีเมลมันเกี่ยวกับไวรัส Server ได้รับ Spam จึงทำตัวเป็น server ส่งอีเมล
• ควรปรึกษาผู้ให้บริการ server

วันที่ 19 กรกฎาคม 2552

การบรรยายเรื่อง เจาะลึกกลยุทธ์การทำตลาดแนวใหม่สำหรับโรงแรม SMEs ปี 2009 - 2011 โดย คุณวิศาล พูลสง่า CEO ของ Wellmanagement & Solution Co., Ltd. และประธานอนุกรรมการ e-marketing ศูนย์บูรณาการพัฒนามนุษย์ และม.ล.ชาญโชติ ชมพูนุท ผู้อำนวยการบริหาร โรงแรม พี พี เนเจอรัลรีสอร์ท และ เลขาธิการศูนย์บูรณาการพัฒนามนุษย์

คุณวิศาล พูลสง่า CEO ของ Wellmanagement & Solution Co., Ltd. และประธานอนุกรรมการ e-marketing ศูนย์บูรณาการพัฒนามนุษย์
• โครงสร้างราคาโรงแรม
• Publish rate (Rack Rate ราคาเต็ม) ไม่ใช่ราคาขายจริง
• Direct Reservation Rate (จองโดยตรงกับโรงแรม ลดราคา 20%) เป็นราคาที่ขายจริง
• Hotel website rates structure
• Hotel Promotion Ads
• Walk-in
• Corporate/Government/Embassy/Airlines Rate (สำหรับกลุ่มสัมมนา ลดราคา
25%)
• Meeting
• Incentive
• Conference
• Exhibition
• Travel trade rates
• B2B Agencies
• Wholesales agencies (ลดราคา 30-40%)
• Dot com agencies (Online) (ลดราคา 20-25% ของราคาขาย)
• IDS (ลดราคา 20% ของราคาขาย)
• Center Reservation (ลดราคา 20-25% ของราคาขาย)
• Global Distribution Systems (GDS)
• Internet Distribution Systems (IDS)
• หลักการเสนอราคา
• การตั้งราคาจะต้องมีเหตุมีผล โรงแรมอยู่ได้และมีกำไร
• ควรเสนอให้ขาย Online ราคาเดียวกันหมด
• ไม่ควรให้ Agent กำหนดราคา แต่ Agent Rate อาจแตกต่างกันไปตามสัญญา ไม่ควรให้ Agent นำ Special Rate ไปขาย Online
• ควรตรวจสอบว่า Agent ช่วยโฆษณา โรงแรมเราจริงหรือไม่ หรือแค่นำไปเป็น ranking พอลูกค้าคลิก ก็ขึ้นว่า โปรดดูโรงแรมอื่นที่อยู่ใกล้เคียง
• การใช้ Dynamic Rate ราคาขึ้นลงตาม Season เป็นการเอาเปรียบลูกค้า ไม่ควรใช้กับโรงแรมในกรุงเทพ แต่ควรใช้กับโรงแรมในต่างจังหวัดเพราะขายได้บางช่วง
• ช่วง Peak Season ใช้ Publish Rate
• ช่วง High Season ลดราคา 10%-20%
• ไม่ควรขายในราคาเดียวกับ Agent

ม.ล.ชาญโชติ ชมพูนุท ผู้อำนวยการบริหาร โรงแรม พี พี เนเจอรัลรีสอร์ท และ เลขาธิการศูนย์บูรณาการพัฒนามนุษย์
• การตั้ง Publish Rate ให้ตั้งตามมาตรฐานคุณภาพและบริการของเรา ประกอบกับราคาของคู่แข่ง แนวโน้นเศรษฐกิจ และความต้องการของตลาด (การกำหนดราคาต้องทำล่วงหน้าเป็นปี)
• แรงจูงใจของ Agent คือ กำไรที่จะได้จากการขาย
• ควรแยกระหว่างกลยุทธ์ที่ใช้กับลูกค้าและ Agent
• ต้องใช้กลยุทธ์ที่แตกต่างกันไปกับลูกค้าแต่ละกลุ่ม รู้ว่าลูกค้าคิดอะไร เช่นซื้อความน่าเชื่อถือและชื่อเสียงของโรงแรม
• โรงแรมที่ผมทำงานกำหนดราคา Published ปีต่อปี มีราคาเดียวในแต่ละปี แต่สามารถตั้งราคาโปรโมชั่นได้อย่างไม่จำกัด ข้อสำคัญอยู่ที่ ต้องไม่ไปกระทบกับ segment อื่น การจะกำหนดราคาแบบนี้บนเวปไซด์ได้จะต้องมีเครื่องมือเข้ามาช่วย (Booking Engine และ Payment gateway)
• ควรให้ราคาที่เหมาะสม และทำให้ทุกส่วนที่เกี่ยวข้องยอมรับได้ มีความพอใจในระดับหนึ่ง

ข้อเสนอแนะจาก คุณลัดดาวัลย์ ปานะศุทธะ ผู้จัดการทั่วไป โรงแรมเอเซีย แอร์พอร์ต และ เหรัญญิกศูนย์บูรณาการพัฒนามนุษย์
• ราคาโรงแรมแตกต่างไปตามทำเลที่ตั้ง
• ปัจจุบันนี้ ทางโรงแรมเอเซีย แอร์พอร์ตใช้ Flat rate เนื่องจากวิกฤติเศรษฐกิจและการเมือง
• โรงแรมที่ขายได้ในบางช่วง ต้องตั้งราคาในช่วง high season เพื่อชดเชย low season

การบรรยายเรื่อง มารู้จักกับ CRS (Central Reservation System) และ GDS (Global Distribution Systems) โดย คุณวิศาล พูลสง่า CEO ของ Wellmanagement & Solution Co., Ltd. และประธานอนุกรรมการ e-marketing ศูนย์บูรณาการพัฒนามนุษย์
• CRS (Central Reservation System) คือ ผู้ประกอบการที่มีหน้าที่หาโรงแรมเข้ามาอยู่ใน category แต่ไม่ได้ขาย สามารถใช้ได้แค่ 1 CRS เท่านั้น ในการจะยกเลิก ก็ต้องแจ้งก่อน 90 วัน แล้วเซ็นสัญญากับ CRS ใหม่ ตัวอย่าง CSR ได้แก่
• U Tell
• Unirez
• Supranational
• WebRes
• SynXis
• Classic Internal Hotels
• Travelclick
• iHotelier
• Lexinton
• CRS เหล่านี้ จะขาย ผ่านเคลือข่ายที่มีอยู่ครอบคลุมทั่วโลก เช่น
• Global Distribution Systems (GDS)
• ตัวอย่าง GDS ได้แก่
 SABRE มี 50,000 Travel Agents
 AMADEUS มี 67,000 Travel Agents
 GALILEO มี 43,000 Travel Agents
 WORLDSPAN มี 16,000 Travel Agents
 PEGASUS เดิมเป็น IDS
• Internet Distribution Systems (IDS) ในการจะใช้บริการต้องติดต่อ CRS ตัวอย่าง IDS ได้แก่
 Travelocity (อยู่ใน SABRE)
 Apollo (ประเทศสหรัฐอเมริกาและแคนาดา)
 Expedia (อยู่ใน WORLDSPAN)
 TravelNow (อยู่ใน SABRE)
 Abacus (เอเชียตะวันออกเฉียงใต้)
 Orbitz (อยู่ใน PEGASUS)
 AOL Travel (อยู่ใน SABRE)
 System One (ประเทศสหรัฐอเมริกาและแคนาดา)
 Yahoo Travel (อยู่ใน SABRE)
 Lodging.com (อยู่ใน GALILEO)
 Travel.com (อยู่ใน TravelNow)
 Travel web (อยู่ใน PEGASUS)
 Hotels.com (อยู่ใน SABRE)
 Cheap Tickets (อยู่ใน PEGASUS)
 1,000's More (อยู่ใน PEGASUS)
• Internet Distribution Systems (IDS) มี 26 ภาษาทั่วโลก
• ควรพยายามให้โรงแรมเข้าไปอยู่ category ของบัตรเครดิต
• ควรกำหนด selling rate ทั่วโลกให้เท่ากันหมด
• ควรทำเว็บไซต์โรงแรมให้มี ranking สูงๆ ตั้งราคาแพงกว่า แม้ลูกค้าไปจอง Agent โรงแรมเราก็ยังขายได้
• อย่าตั้งราคาเท่ากับโรงแรม Chain แม้ว่ามีจำนวนดาวเท่ากัน ลูกค้าจะไปจองโรงแรม Chain เพราะเชื่อมั่นในมาตรฐานโรงแรม Chain มากกว่า
• อย่าขายมินิบาร์แพงเกินไป เพราะจะทำให้ขายได้

ช่วงคำถาม/คำตอบ

คำถามที่ 1
จะทำอย่างไรจึงจะได้ลูกค้าสัญชาติต่างๆ

คำตอบจาก คุณวิศาล พูลสง่า CEO ของ Wellmanagement & Solution Co., Ltd. และประธานอนุกรรมการ e-marketing ศูนย์บูรณาการพัฒนามนุษย์
• แต่ละชาติมีวันหยุดไม่เท่ากัน ช่วงเดือนสิงหาคม-กันยายนจะเป็นช่วงการท่องเที่ยวของเนเธอร์แลนด์ เป็นต้น
• ควรโทรถามสถานทูตเพื่อถามวันหยุดยาวของประเทศต่างๆ ถ้าซ้ำกันก็จัดการโปรโมทให้นักท่องเที่ยวเกิน 1 ประเทศมาช่วงเดียวกัน
• ควรมีพนักงานที่พูดภาษาของนักท่องเที่ยวกลุ่มเป้าหมายได้
• ควรติดต่อ Agent ของประเทศนั้นๆ โดยดูจาก Second Search Engine ของแต่ละประเทศ
• โรงแรม SMEs ควรรวมตัวกันไปจัดนิทรรศการส่งเสริมการขายที่ต่างประเทศ ถ้าโรงแรมใด ได้รับคำชมก็จะได้รับรางวัลตอนสิ้นปี ถ้าโรงแรมใดได้รับการร้องเรียน ก็จะมีการส่งคนไปให้การฝึกอบรม
• โรงแรมต่างจังหวัดมักมีปัญหาบุคลากร ควรจะแก้ปัญหานี้โดยติดต่อผ่านกำนันให้ชาวนามาทำงานโรงแรมในช่วง high season แล้วกลับไปทำนาในฤดูฝน
• การทำการตลาดช่วงฤดูฝน ควรดึงดูดนักท่องเที่ยวตะวันออกกลางมาฮันนีมูน โดยจัดบรรยากาศดีๆให้นอนฟังเสียงฝน
• ควรทำโปรโมชั่น Big Storm ถ่ายรูปพายุใหญ่เพื่อดึงดูดนักท่องเที่ยวมาดู
• โรงแรม SMEs ควรรวมกลุ่มกันเป็นโรงแรม Sister Hotel ทำ Package ร่วมกัน มีตั๋วเครื่องบินและรถรับส่งสนามบินด้วย

คำถามที่ 2
ถ้าเรามีรีสอร์ท จะเริ่มทำ Online Marketing ต้องทำอะไรบ้าง
คำตอบจาก คุณวิศาล พูลสง่า CEO ของ Wellmanagement & Solution Co., Ltd. และประธานอนุกรรมการ e-marketing ศูนย์บูรณาการพัฒนามนุษย์
• ควรแจ้งความต้องการไปให้ SIPA ทราบเพื่อช่วยเขียนโปรแกรมให้โรงแรม
• หา E-sales marketing เพื่อดูแลแผนกโดยตรงเพื่อดูแลรับผิดชอบการตลาดออนไลน์ไปทั่วโลก
• หาพนักงานไอทีที่มีทักษะไอที ภาษาอังกฤษเพื่อเช็คว่ามีโรงแรมเราหรือยัง ถ้ายังให้ส

หมายเลขบันทึก: 282036เขียนเมื่อ 1 สิงหาคม 2009 11:14 น. ()แก้ไขเมื่อ 11 ธันวาคม 2012 13:47 น. ()สัญญาอนุญาต: ครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกันจำนวนที่อ่านจำนวนที่อ่าน:


ความเห็น (2)

กล่าวปิดการสัมมนา โดย ม.ล.ชาญโชติ ชมพูนุท ผู้อำนวยการบริหาร โรงแรม พี พี เนเจอรัลรีสอร์ท และ เลขาธิการศูนย์บูรณาการพัฒนามนุษย์

ขอขอบคุณทุกๆท่านที่ได้ช่วยกันทำให้การสัมมนาครังนี้สำเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี โดยเฉพาะคุณวิศาล ประธานอนุกรรมการ E-Marketing วิทยากรหลัก คุณลัดดาวัลย์ ผู้จัดการโรงแรมเอเชียที่ให้ใช้สถานที่ ทีมงานของ TMA เลขานุการจัดงาน ตลอดจนท่านวิทยากรทุกท่าน ได้แก่คุณภาสกร คุณธรรมธัช คุณยงยศ และคุณสามารถ รวมทั้งวิทยากรรับเชิญ คุณชไมพร จาก Software Park และคุณพนม จาก การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย รวมถึงทุกๆท่านที่เข้าร่วมสัมมนาในครั้งนี้

กิจกรรมที่เกิดขึ้นในครั้งนี้เป็นการให้ความรู้เบื้องต้นแก่ผู้ประกอบการธุรกิจโรงแรม SMEs ให้ตระหนักว่าเราไม่มีทางหนีการทำธุรกิจบนเวปไซต์ ได้อีกต่อไป ท่านจะต้องทำการศึกษาอย่างจริงจังและนำ ไอ ที่ เข้ามาใช้ในธุรกิจของท่านให้เหมาะสมกับกิจการของท่านให้ได้มากที่สุด ไอ ที เป็นทั้งเครื่องมือในการหารายได้หรือเพิ่มช่องทางการตลาด แต่ในทางกลับกัน ก็สามารถเป็นตัวทำให้ท่านสูญเสียลูกค้าได้เช่นกัน

ศูนย์บูรณาการพัฒนามนุษย์ ประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิจากหลายๆภาคธุรกิจที่อาสามาร่วมกันทำกิจกรรมเพื่อช่วยกันสร้างและพัฒนาคนไทยให้มีคุณค่า ทั้งต่อตัวเอง ครอบครัว สังคม และประเทศชาติ กิจกรรมของ ศบม จะทำตามความต้องการของสมาชิกอย่างแท้จริง สมาชิกจะต้องเป็นผู้กำหนดว่าต้องการให้ ศบม ทำอะไรให้กับสมาชิก โดยสมาชิกจะต้องเข้ามาเป็นส่วนร่วมหรือเป็นประธาน ในกิจกรรมนั้นๆ และทาง ศบม จะเป็นผู้จัดหาผู้ร่วมทีม และปัจจัยอื่นๆเพื่อให้กิจกรรมนั้นๆเกิดขึ้น การพัฒนาคนเป็นเรื่องที่ต้องใช้เงินทุนสูง เอกชนเองไม่มีเงินทุนที่จะมาพัฒนาคนเพื่อรองรับความเข้มแข็งของแต่ละธุรกิจด้วยตัวเองได้ ดังนั้น ศบม จะเป็นตัวกลางในการรวบรวมส่วนที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและเอกชน ตลอดจนภาคการศึกษา ให้มาร่วมทำกิจกรรมร่วมกัน โดยใช้งบประมาณจากภาครัฐ เพื่อให้บรรลุผลในการสร้างคนไทยให้มีความเข้มแข็งมีคุณค่าเพื่อเป็นกำลังของประเทศชาติสืบต่อไป

โครงการ “ศูนย์บูรณาการพัฒนามนุษย์” คงเดินมาไม่ถึงวันนี้ ถ้าไม่ได้รับความเมตตาและแรงสนุบสนุน จากท่าน ศ.ดร.จีระ หงส์ลดารมภ์ , ท่าน ฉัตรชัย มงคลวิเศษไกวัล, ท่าน วีรชัย วงศ์บุญสิน จากสภาหอการค้า , สมาคมการจัดการธุรกิจแห่งประเทศไทย โดยคุณธวัชชัย แสงห้าว และทีมงาน ประกอบด้วยคุณจีรพันธ์ น้อยบุญมา และคุณ นัดดา วรอิตตานนท์ อีกท่านที่ลืมไม่ได้ได้แก่คุณจิตรลดา ลียากาศ จากมูลนิธิพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ระหว่างประเทศ ตลอดจนผู้ร่วมก่อตั้งศูนย์บูรณาการพัฒนามนุษย์ทุกท่าน ผมขอขอบพระคุณทุกท่านที่ได้มีส่วนร่วมในการสนับสนุนและพัฒนาให้ “ศูนย์บูรณาการพัฒนามนุษย์” เดินมาได้ถึงวันนี้ และมั่นใจว่าจะได้รับการสนับสนุนจากท่านตลอดไป

ม.ล.ชาญโชติ ชมพูนุท

ธุรกิจบริการ เป็นธุรกิจที่จับต้องไม่ได้ ต้องใช้ข้อมูล และความเชื่อถือ เป็นสื่อในการชักชวนให้ลูกค้ามาซื้อบริการ สิ่งที่สำคัญที่สุดของธุรกิจบริการได้แก่คน

แต่คนไทยส่วนมากไม่มีโอกาสได้เรียนรู้ และได้รับโอกาสให้ทำงานในตำแหน่งงานที่เหมาะสมและมีรายได้พอเพียงต่อการดำรงชีพ

ภาคธุรกิจของประเทศไทยส่วนใหญ่เป็นธุรกิจแบบครอบครัว ส่วนมากไม่ได้ลงทุนและสร้างคุณค่าให้กับคน เห็นลูกจ้างเป็นทาสในครัวเรือน ไม่ส่งเสริม และสร้างความมั่นคงให้กับลูกจ้าง ธุรกิจครอบครัวส่วนมากไม่โตและไม่มีความมั่นคง ส่วนมากจะเจ๊งในยุคที่ 3 สาเหตุเพราะเคกก่อนเท่าเดิมหรือเล็กลงแต่ส่วนแบ่งมากขึ้น ขาดการบริหารจัดการแบบมืออาชีพ

คนไทยขาดการสนับสนุนและพัฒนาให้เป็นผู้บริหารมืออาชีพ จึงไม่มีโอกาสได้เรียนรู้และฝึกฝน เมื่อโตมาได้ถึงระดับหนึ่งก็จะพบทางตัน ต้องยอมเป็นผู้จัดการกันชน หรือไม่ก็ต้องไปหาเงินทองมาเปิดทำธุรกิจของตัวเอง มีน้อยรายที่จะประสบผลสำเร็จ ถึงแม้นสำเร็จก็จะมาถึงจุดจบในยุคที่ 3

ศูนย์บูรณาการพัฒนามนุษย์ มีวัตถุประสงค์ที่จะสร้างคุณค่าให้กับคนไทย ให้มีงานที่เหมาะสมและมีรายได้ที่พอเพียงต่อการดำรงชีพ สามารถเลี้ยงดูครอบครัว ได้ แบบยั่งยืน เมื่อคนไทยมีคุณภาพ ก็จะผลักดันให้ ธุรกิจ SMEs มีความมั่นคง เพราะเจ้าของมีความรู้จนสามารถเป็นเป็นนักบริหารมืออาชีพ มีการสร้างคนมารองรับในทุกระดับ สนใจสมัครเป็นสมาชิกได้ที่ www.thaiihdc.org

พบปัญหาการใช้งานกรุณาแจ้ง LINE ID @gotoknow
ClassStart
ระบบจัดการการเรียนการสอนผ่านอินเทอร์เน็ต
ทั้งเว็บทั้งแอปใช้งานฟรี
ClassStart Books
โครงการหนังสือจากคลาสสตาร์ท