มีปัญหาการสืบค้นให้Google ...ช่วยสิ(เพิ่มเติมเนื้อหาให้มากขึ้น)

tiw
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ
Googleเครื่องมือสืบค้นข้อมูลอย่างรวดเร็ว

เมื่อต้องการสืบค้นข้อมูลต่างๆ Search  Engingที่นิยมใช้มากที่สุดคือ www.google.com หลังจากที่คีย์สิ่งที่ต้องการค้นหาไปแล้ว  Google จะทำการค้นหาข้อมูลจากเว็บไซต์ต่างๆ จำนวนมากกว่า 8,000,000,000 เว็บเพจ ค้นรูปภาพ (Image) จำนวนมากกว่า 1,000,000,000 ภาพ มาแสดงรายการเป็นเว็บลิงค์ ให้เราได้เลือกเข้าไปดูได้ตามต้องการ แต่ปัญหาที่พบมากก็คือข้อมูลที่Googleค้นหามานั้นมีมากจนเกินไป ไม่สามารถเข้าถึงแหล่งข้อมูลที่ต้องการได้อย่างรวดเร็ว ทำให้ต้องเสียเวลาในการเข้าไปสำรวจตามเว็บไซต์ลิงค์ต่างๆที่  Google  แสดงขึ้นมาทีละเว็บไซต์  ดังนั้นในการสิบค้นข้อมูลต้องใส่คำที่เฉพาะเจาะจงลงไป  เพื่อให้สามารถค้นหาข้อมูลที่ต้องการได้อย่างรวดเร็ว เทคนิคในการสืบค้นโดยใช้

www.google.com มีดังนี้

1. ให้เลือกคำที่จำเพาะเจาะจงและมีความหมายตรงกับข้อมูลที่ต้องการให้มากที่สุด เช่น ถ้าต้องการหาข้อมูลเกี่ยวกับสาขาคณิตศาสตร์ ประถมศึกษาควรจะคีย์คำว่า  สาขาคณิตศาสตร์ประถมศึกษา  แทนที่จะคีย์คำว่า คณิตศาสตร์ หรือประถมศึกษา    อย่างเดียวเท่านั้น

2.การใช้คำเดียวหรือหลายๆ คำ เช่นคำว่า สาขาคณิตศาสตร์ ประถมศึกษา  ถ้ามีการเว้นวรรคระหว่างคำ google จะทำการค้นทุกคำ และเชื่อมด้วย and โดยอัตโนมัติ ซึ่งจะส่งผลให้ได้ข้อมูลเว็บไซต์ลิงค์ที่มากขึ้น แต่ข้อมูลที่เราต้องการค้นหาแบบเฉพาะเจาะจงจะน้อยลง

3.การใช้คำค้นภาษาอังกฤษ ในGoogle ไม่ว่าจะพิมพ์ด้วยอักษรพิมพ์ใหญ่หรือพิมพ์เล็กก็มีความหมายเหมือนกัน เช่น  MATHEMATICS  , Mathematics, mathematics

4.ในการค้นหาข้อมูลโปรแกรม จะไม่ค้นคำประเภท common  word  เช่น a,an, the, what, when, why ตัวเลขหรือตัวอักษรเดี่ยว  แต่ถ้าต้องการบังคับให้ค้น  จะต้องใส่เครื่องหมายบวก (+)

นำหน้าเช่น Math's  + 1 หรืออาจบังคับการค้นหาเป็นวลี โดยใส่เครื่องหมายคำพูดคร่อม เช่น

" คณิตศาสตร์เพชรยอดมงกุฎ "

5.ถ้าไม่ต้องการให้Google ค้นหาคำใดที่เกี่ยวข้อง หรือต้องการให้ยกเว้นการค้นหาคำนั้น ให้ใส่เครื่องหมาย - นำหน้าคำนั้น เช่น คณิตศาสตร์ - วิกิพีเดีย   หมายถึงให้ค้นหาข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับคำว่า คณิตศาสตร์ ยกเว้นคำว่า  วิกิพีเดีย   ( วิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี เป็นเว็บไซต์ สำหรับหาข้อมูลทั่วไป โดยเป็นข้อมูลที่หลายๆคนช่วยกันสร้างข้อมูลขึ้นมา ดูรายละเอียดที่   htt://th.wikipedia.org)

6.การคีย์สิ่งที่ต้องการค้นหาแล้วให้Google หาให้แล้วแสดงผลเลย หลังจากคีย์ข้อมูลที่ต้องการแล้วให้

คลิกปุ่ม "I ' m feeling  lucky " หรือ " ดีใจจัง ค้นแล้วเจอเลย  "   เป็นการสั่งให้ค้น และแสดงผลส่งตรงไปยังเว็บไซต์ตรงกับคำค้นมากที่สุด เพียงเว็บไซต์เดียวเพื่อความสะดวกรวดเร็ว

7.การค้นหาข้อมูลจากไฟล์เอกสารชนิดอื่นๆที่ไม่ใช่ html  เช่น  Adope Acrobat ( pdf) . ไฟล์

MS-Office PowerPoint (ppt)ไฟล์MS-Office  Excel  ( xis) ไฟล์ MS -Office Word (doc) ไฟล์ รูปภาพ  (gif, jpg,bmp ) ให้ใช้พิมพ์สิ่งที่ต้องการ เว้นวรรคต่อด้วยเครื่องหมายโคร่อน ( :) แล้วตามด้วยประเภทของไฟล์ ที่ต้องการค้นหาแล้วท่านจะพบสิ่งที่ท่านต้องการ ดูตัวอย่าง  (สิ่งที่ต้องการ :<file type> ) ตัวอย่างเช่น ถ้าต้องการไฟล์แบบทดสอบคณิตศาสตร์ที่เป็นไฟล์ MS- office Word ให้พิมพ์คำว่า แบบทดสอบคณิตศาสตร์:doc

8.ถ้าต้องการค้นหาข้อมูลในเว็บไซต์ที่กำหนดให้ระบุโดยใช้ site:<domain  name>  เช่นต้องการค้นหา คู่มือครู ในเว็บไซต์ของสสวท. (www.ipst.sc.th) ให้พิมพ์ดังนี้  คู่มือครู site:www.ipst.ac.th

 

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน เทคนิคการสืบค้นข้อมูลอย่างรวดเร็วโดยใช้Googleความเห็น (3)

อโนชา
IP: xxx.26.116.92
เขียนเมื่อ 

ยังไงก็ได้

เขียนเมื่อ 

เข้ามาเยี่ยม ครับ สายงานอาชีพคล้ายกัน เป็นกำลังใจให้ครับ

เขียนเมื่อ 

ขอบคุณ ที่แวะมาค่ะ ขอบคุณจริงๆ