ม.ทักษิณ รับสมัครนิสิตเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2553

พี่นง
ม.ทักษิณ รับสมัครนิสิตเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2553

ม.ทักษิณ ประกาศรับนิสิตเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2553  หลายโครงการดังนี้

1. การับนิสิตระดับปริญญาตรี ชั้นปีที่ 1 ระบบ Admissions กลาง  กำหนดการรับสมัครตามที่ สกอ. กำหนด  โดยสมัครผ่านทาง  www.cuas.or.th  

2. การับนิสิตระดับปริญญาตรี ชั้นปีที่ 1 วิธีทั่วไป  กำหนดการรับสมัคร ระหว่างวันที่ 21 กันยายน -22 ตุลาคม 2552  โดยสมัครผ่านทาง http://is.tsu.ac.th   หรือทางไปรษณีย์  หรือผ่านอาจารย์แนะแนวของโรงเรียน  หรือมาสมัครด้วยตนเองที่มหาวิทยาลัยทักษิณ อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา

3. การรับนิสิตระดับปริญญาตรี ชั้นปีที่ 1 ประเภทรับตรง วิธีพิเศษ  ระหว่างวันที่ 1-30 ธันวาคม 2552  โดยสมัครผ่านทาง http://is.tsu.ac.th   หรือทางไปรษณีย์    หรือมาสมัครด้วยตนเองที่มหาวิทยาลัยทักษิณ อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา

4. การรับนิสิตระดับปริญญาตรี ชั้นปีที่ 1 ประเภทรับตรง โครงการส่งเสริมนักเรียนคุณธรรม จริยธรรม และประพฤติตนเป็นประโยชน์แก่สังคม  ระหว่างวันที่ 1-20 พฤศจิกายน 2552   สมัครโดยตรงที่สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาที่โรงเรียนสังกัด

5. การรับนิสิตระดับปริญญาตรี ชั้นปีที่ 1 วิธีพิเศษ โครงการเพชรศิลป์ (คณะศิลปกรรมศาสตร์) สาขาวิชาดุริยางคศาสตร์สากล  ศิลปะการแสดง  และทัศนศิลป์  ระหว่างวันที่ 1-28 กุมภาพันธ์ 2553  โดยสมัครผ่านทาง http://is.tsu.ac.th   หรือทางไปรษณีย์    หรือมาสมัครด้วยตนเองที่มหาวิทยาลัยทักษิณ อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา 

6. การรับนิสิตระดับปริญญาตรี ชั้นปีที่ 1 โครงการทายาทเกษตรกร (คณะเทคโนโลยีและการพัฒนาชุมชน) สาขาวิชาเทคโนโลยีการเกษตร และวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอาหาร  ระหว่างวันที่ 1-28 กุมภาพันธ์ 2553  โดยสมัครผ่านทาง http://is.tsu.ac.th   หรือทางไปรษณีย์    หรือมาสมัครด้วยตนเองที่มหาวิทยาลัยทักษิณ อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา 

7. การรับนิสิตระดับปริญญาตรี ชั้นปีที่ 1 วิธีพิเศษ โครงการขยายโอกาสทางการศึกษาเพื่อพัฒนาบุคลากรทางด้านเทคโนโลยีการเกษตร (คณะเทคโนโลยีและการพัฒนาชุมชน) สาขาวิชาเทคโนโลยีการเกษตร และวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอาหาร  ระหว่างวันที่ 1-28 กุมภาพันธ์ 2553  โดยสมัครผ่านทาง http://is.tsu.ac.th   หรือทางไปรษณีย์    หรือมาสมัครด้วยตนเองที่มหาวิทยาลัยทักษิณ อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา 

8.การรับนิสิตระดับปริญญาตรี ชั้นปีที่ 1 วิธีพิเศษ โครงการความสามารถพิเศษทางด้านกีฬา  รับสมัครระหว่างวันที่ 1-28 กุมภาพันธ์ 2553  โดยสมัครผ่านทาง http://is.tsu.ac.th   หรือทางไปรษณีย์    หรือมาสมัครด้วยตนเองที่มหาวิทยาลัยทักษิณ อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา

9. การรับนิสิตระดับปริญญาตรี ชั้นปีที่ 3 หลักสูตรต่อเนื่อง 2 ปี วิธีทั่วไป และวิธีพิเศษ รับสมัครระหว่างวันที่ 2 พฤศจิกายน 2552 - 10 มกราคม 2553  โดยสมัครผ่านทาง http://is.tsu.ac.th   หรือทางไปรษณีย์    หรือมาสมัครด้วยตนเองที่มหาวิทยาลัยทักษิณ อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา

10. การรับนิสิตระดับปริญญาตรี ภาคสมทบ สาขาวิชานิติศาสตร์ 2 กลุ่ม รับสมัครระหว่างวันที่ 1 ธันวาคม 2552 - 18 เมษายน 2553  โดยสมัครผ่านทาง http://is.tsu.ac.th   หรือทางไปรษณีย์    หรือมาสมัครด้วยตนเองที่มหาวิทยาลัยทักษิณ อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา

11. การรับนิสิตระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู รับสมัครระหว่างวันที่ 1 ธันวาคม 2552 - 31 มกราคม 2553  โดยสมัครผ่านทาง http://is.tsu.ac.th   หรือทางไปรษณีย์    หรือมาสมัครด้วยตนเองที่มหาวิทยาลัยทักษิณ อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา

12. การรับนิสิตระดับปริญญาโท รับสมัครระหว่างวันที่ 1 พฤศจิกายน 2552 - 10 มีนาคม 2553  โดยสมัครผ่านทาง http://is.tsu.ac.th   หรือทางไปรษณีย์    หรือมาสมัครด้วยตนเองที่มหาวิทยาลัยทักษิณ อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา

13. การรับนิสิตระดับปริญญาเอก รับสมัครระหว่างวันที่ 1 ธันวาคม 2552 - 4 เมษายน 2553  โดยสมัครผ่านทาง http://is.tsu.ac.th   หรือทางไปรษณีย์    หรือมาสมัครด้วยตนเองที่มหาวิทยาลัยทักษิณ อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา

ติดต่อขอทราบข้อมูลเพิ่มเติมที่ วิทยาเขตสงขลา  เลขที่ 140 หมุ่ 4 ตำบลเขารูปช้าง อ.เมือง จ.สงขลา 90000  โทรศัพท์ 074-311885-7    หรือที่วิทยาเขตพัทลุง  เลขที่ 222 หมู่ 2 ต.บ้านพร้าว อ.ป่าพะยอม จ.พัทลุง 93110 โทรศัพท์ 074-609600  หรือที่ งานประชาสัมพันธ์ โทร. 074-673232  หรือ 074-442660

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน กลุ่มภารกิจประชาสัมพันธ์ ม.ทักษิณ วิทยาเขตสงขลา

คำสำคัญ (Tags)#online#sar#pr#tsu#onblog

หมายเลขบันทึก: 280476, เขียน: 26 Jul 2009 @ 22:14 (), แก้ไข: 21 Jun 2012 @ 13:52 (), สัญญาอนุญาต: ครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน, ความเห็น: 34, อ่าน: คลิก


ความเห็น (34)

จริยา จันทร์เทพ
IP: xxx.67.95.42
เขียนเมื่อ 

ดิฉันอยากได้โควต้าศึกษาศาสตร์เอกEngเร้วๆคะ ช่วยแจ้งชัดๆหน่อยนะคะ

จริยา จันทร์เทพ
IP: xxx.67.95.42
เขียนเมื่อ 

อยากเรียนที่ม.ทักษิณจัง อยากได้โควต้าศึกษาศาสตร์เอกอังกฤษถ้าเป็นไปได้ช่วยแจ้งมาที่[email protected]ด้วยนะคะ

ธนพร ชินประเสริฐ
IP: xxx.173.116.18
เขียนเมื่อ 

อยากได้โควต้าศึกษาศาสตร์เอกคณิต ช่วยติดต่อมาที่ [email protected] ด้วยนะคะ

อยากเรียนที่มหาวิทยาลัยทักษิณมากอ่ะค่ะ

ช่วยหน่อยนะคะ

^____^

รอฎอน เเดสา
IP: xxx.173.175.4
เขียนเมื่อ 

อยากได้โควต้าศึกษาศาสตร์เอกสังคม ช่วยติดต่อมาที่ [email protected] นะครับ

มย
IP: xxx.149.25.235
เขียนเมื่อ 

จบ ปวช.บัญชี จะ ต่อ มหาลัยได้ป่าวครับ...

ถ้าได้ จะทำอย่างไรดีครับ

หรือรับ แต่เด็ก ม.6 อย่างเดียว

IP: xxx.174.97.117
เขียนเมื่อ 

อยากทราบว่า ม.ทักษิณมี ประเทโควตา รึป่าว ถ้ามีอยากทราบว่ามีคณะไรบ้างค่ะ

แอดมาบอกด้วยน่ะค่ะ

หญิง
IP: xxx.42.85.66
เขียนเมื่อ 

ตอนนี้หญิงเรียนอยุ ปวช .3 ที่ รร แห่งหนึ่งในหาดไหย่ค่ะ

แต่มีข่าวมาว่ามหาวิทยาลัยส่วนไหย่ไม่รับ นร. ที่จบระดับ ปวช.3

อยากทราบว่าข้อความของต้นเป็นความจริงรึเปล่าค่ะ

เคลียดมาก !!

หญิง
IP: xxx.42.85.66
เขียนเมื่อ 

แอดมาตอบด้วยน่ะค่ะจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่ง

ขอรายละเอียดเกี่ยวกับการรับสมัครของมหาวิทยลัยทักษิณด้วยน่ะค่ะ

จะเป็นการดีมาก

ขอบคุณค่ะ ^^

IP: xxx.123.137.77
เขียนเมื่อ 

ม.ทักษิณรับตรงเมื่อไหร่ค่ะ

nuy
IP: xxx.149.25.225
เขียนเมื่อ 

อยากเรียนที่ม.ทักษิณจะทำไงดีถ้าสอบไม่ติด............ ขอรายละเอียดเกี่ยวกับการรับสมัครของมหาวิทยลัยทักษิณด้วยน่ะค่ะ จะเป็นการดีมาก ขอบคุณค่ะ ^^ อยากได้โควต้าศึกษาศาสตร์เอกภาษาไทย

นางสาวนลินพร ณ นคร
IP: xxx.47.82.186
เขียนเมื่อ 

อยากรู้เรื่องมหาวิทยาลัยทักษิณให้มากกว่านี้

เขียนเมื่อ 

แนะนำมหาวิทยาลัยทักษิณค่ะ

สำหรับน้องๆ ที่สอบถามกันเข้ามาเกี่ยวกับประวัติมหาวิทยาลัยทักษิณ จึงขอแนะนำมหาวิทยาลัยทักษิณ พอสังเขปดังนี้ค่ะ

มหาวิทยาลัยทักษิณ มีจุดเริ่มต้นจากการขยายงานออกสู่ส่วนภูมิภาคของวิทยาลัยวิชาการศึกษา ซึ่งได้กระจายโอกาสทางการศึกษาในระดับอุดมศึกษาให้แก่นักเรียนในส่วนภูมิภาคได้มีโอกาสศึกษาต่อ จึงมีการจัดตั้งวิทยาลัยวิชาการศึกษาสงขลาขึ้น เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2511 และผลจากการพัฒนาของวิทยาลัยวิชาการศึกษา ต่อมาจึงได้รับการยกฐานะขึ้นเป็นมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เมื่อวันที่ 29 มิถุนายน 2517 ณ จุดนี้ วิทยาลัยวิชาการศึกษาสงขลา จึงได้รับการยกฐานะขึ้นเป็นมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ วิทยาเขตสงขลา และเป็นปีแรกที่เปิดสอนหลักสูตรการศึกษาบัณฑิต 4 ปี และเจริญเติบโตมาเป็นลำดับ

มหาวิทยาลัยได้ตระหนักในหน้าที่และภาระงานด้านการจัดการศึกษา เพื่อการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ให้สอดคล้องกับการพัฒนาประเทศเสมอมา ในปี 2532 ได้วางแผนและขยายงานไปยังพื้นที่ในจังหวัดพัทลุง เนื่อจากพื้นที่เดิมที่ ต.เขารูปช้าง อ.เมือง จ.สงขลา มีเพียง 162 ไร่ ไม่เพียงพอต่อการรองรับการจัดตั้งคณะใหม่และการเติบโตในอนาคต ต่อมาได้เปลี่ยนชื่อเป็น มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ภาคใต้ ด้านการขยายงานได้ดำเนินการมาอย่างต่อเนื่อง แต่เพื่อให้การดำเนินงานและการบริหารงานทุกส่วน เป็นไปด้วยความคล่องตัวมากขึ้น จึงได้มีการจัดทำแผนการยกฐานะมหาวิทยาลัย ศรีนครินทรวิโรฒ ภาคใต้ เป็นมหาวิทยาลัยเอกเทศ มีชื่อว่า "มหาวิทยาลัยทักษิณ" พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยทักษิณได้ผ่านกระบวนการตามกฎหมายครบทุกขั้นตอน และได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 31 ตุลาคม 2539 มีผลบังคับใช้ในวันที่ 1 พฤศจิกายน 2539 ซึ่งถือเป็นวันสถาปนามหาวิทยาลัยทักษิณ ปัจจุบันมี รองศาสตราจารย์ ดร.สมเกียรติ สายธนู ดำรงตำแหน่งอธิการบดี

ผู้บริหารมหาวิทยาลัยชุดปัจจุบัน (ข้อมูล กันยายน 2553)

รองศาสตราจารย์ ดร.สมเกียรติ สายธนู ตำแหน่ง : อธิการบดี

รองศาสตราจารย์ ดร.วิชัย ชำนิ ตำแหน่ง : รองอธิการบดี

รองศาสตราจารย์ ดร.ประมาณ เทพสงเคราะห์ ตำแหน่ง : รองอธิการบดี

รองศาสตราจารย์น้อม สังข์ทอง ตำแหน่ง : รองอธิการบดี

ผู้ช่วยศาสตราจารย์วสันต์ กาญจนมุกดา ตำแหน่ง : รองอธิการบดี

อาจารย์ ดร.วัลลภา คชภักดี ตำแหน่ง : รองอธิการบดี

อาจารย์มนตรี สังข์มุสิกานนท์ ตำแหน่ง : รองอธิการบดี

ผู้ช่วยศาสตราจารย์นพดล ศุกระกาญจน์ ตำแหน่ง : ผู้ช่วยอธิการบดี

อาจารย์ ดร.ธวัฒน์ชัย เทพนวล ตำแหน่ง : ผู้ช่วยอธิการบดี

อาจารย์บรรจง โอฬาริ ตำแหน่ง : ผู้ช่วยอธิการบดี

อาจารย์เพ็ญพักตร์ จริยานุกูล ตำแหน่ง : ผู้ช่วยอธิการบดี

ปรัชญามหาวิทยาลัย "ปัญญา จริยธรรม นำการพัฒนา"

วิสัยทัศน์ มหาวิทยาลัยทักษิณ เน้นความเป็นเลิศในการพัฒนาคนและสังคม ให้มุ่งการเรียนรู้และรู้ทันโลก โดยบูรณาการภูมิปัญญาท้องถิ่น ภูมิปัญญาไทย ภูมิปัญญาตะวันออกและภูมิปัญญาสากล กับองค์ความรู้ทางวิชาการเพื่อให้มีคุณภาพชีวิตและสังคมที่ดี

พันธกิจ มหาวิทยาลัยทักษิณ มุ่งผลิตบัณฑิตให้มีความรู้ สู้งาน มีคุณธรรม จริยธรรม มีทักษะ เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตตนเอง สามารถมีส่วนร่วมในการพัฒนาสังคม มีจิตสำนึกในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม นอกจากนั้น มหาวิทยาลัยยังมุ่งแสวงหาและพัฒนาองค์ความรู้ด้วยการวิจัยจากปัญญาและภูมิปัญญาไทย ภูมิปัญญาตะวันออก เพื่อบูรณาการร่วมกับภูมิปัญญาสากล และถ่ายทอดสู่ชุมชนผ่านระบบบริการวิชาการที่หลากหลาย รวมทั้งทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม เพื่อสืบสานดำรงไว้ซึ่งเอกลักษณ์ของท้องถิ่นและของชาติ

วัตถุประสงค์ของมหาวิทยาลัย

1. เพื่อผลิตบัณฑิตทางมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์ ตามความต้องการของสังคม โดยมุ่งกระจายโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษาให้กับประชาชน ทั้งของภาคใต้และของประชาชน

2. เสริมสร้างองค์ความรู้ใหม่ สาขามนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์เพื่อยกระดับสู่ความเป็นสากล

3. จัดบริการวิชาการ ถ่ายทอดความรู้สู่สังคมและทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม เพื่อเสริมสร้างความมั่นคง พัฒนาคุณภาพชีวิตและพัฒนาศักยภาพของประชาชน แก้ปัญหาสังคมทั้งภาคใต้และของประเทศ

การติดต่อมหาวิทยาลัย ปัจจุบันมหาวิทยาลัยทักษิณ มี 2 วิทยาเขต คือวิทยาเขตสงขลา และวิทยาเขตพัทลุง

วิทยาเขตสงขลา มีพื้นที่ปฏิบัติงาน 2 แห่ง ตั้งอยู่ที่ตำบลเขารูปช้าง อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา มีเนื้อที่ประมาณ 142 ไร่ และที่บ้านอ่าวทราย ตำบลเกาะยอ อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา เนื้อที่ประมาณ 24 ไร่ซึ่งเป็นที่ตั้งของสถาบันทักษิณคดีศึกษา

ที่อยู่ที่ติดต่อ 140 ถ.กาญจนวนิช ม.4 ต.เขารูปช้าง อ.เมือง จ.สงขลา 90000

โทร. 0-7431-1711 โทรสาร 0-7444-3965 0-7444-2660

วิทยาเขตพัทลุง มีพื้นที่ปฏิบัติงาน 2 แห่ง ตั้งอยู่ที่ตำบลบ้านพร้าว อำเภอป่าพะยอม จังหวัดพัทลุง เนื้อที่ประมาณ 3,500 ไร่ และที่ตำบลพนางตุง อำเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุง เนื้อที่ประมาณ 1,500 ไร่ ที่อยู่ที่ติดต่อ 222 หมู่ 2 ตำบลบ้านพร้าว อำเภอ ป่าพะยอม จังวัดพัทลุง 93110 โทร. 0-7460-9600 0-7467-3232

บาส
IP: xxx.143.166.106
เขียนเมื่อ 

ผมอยากเรียนศึกษาศาสตร์เอกภาษาไทย

นางสวาจุฬาลักษณ์ รักษาชล
IP: xxx.173.37.120
เขียนเมื่อ 

อยากทราว่าจะมีโควตามาที่วิทยาลัยอาชีวศึกษานครศรีธรรมราชไหม อยากได้เอกนิติตศาสตร์

พี่นง
IP: xxx.173.149.175
เขียนเมื่อ 

ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนของมหาวิทยาลัยทักษิณค่ะ

เรียนที่วิทยาเขตสงขลา

1. คณะศึกษาศาสตร์

2. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

3. คณะศิลปกรรมศาสตร์

4. คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ

5. คณะนิติศาสตร์

6. บัณฑิตวิทยาลัย

เรียนที่วิทยาเขตพัทลุง

1. คณะวิทยาศาสตร์

2. คณะวิทยาการสุขภาพและการกีฬา

3. คณะเทคโนโลยีและการพัฒนาชุมชน

ทุนการศึกษา

1. ทุนจ้างงานนิสิต เป็นทุนที่มหาวิทยาลัย กำหนดให้ผู้ได้รับทุนต้องทำงานให้กับหน่วยงานต่างๆ ของมหาวิทยาลัย และได้รับค่าตอบแทนคิดเป็นชั่วโมงละ 25 บาท

2. ทุนประเภททั่วไป เป็นทุนที่มหาวิทยาลัยจัดสรรให้นิสิตทั้งที่เป็นรายเดือน/รายปีและต่อเนื่องจนสำเร็จการศึกษามหาวิทยาลัยได้รับความช่วยเหลือจากแหล่งเงินทุนทั้งภาครัฐและเอกชน

3. ทุนยืมฉุกเฉิน เป็นทุนที่มหาวิทยาลัยให้มีเงินยืมฉุกเฉินสำหรับนิสิตที่มีความจำเป็นด้านการเงินอย่างกะทันหัน โดยให้ยืมเงินฉุกเฉินครั้งละไม่เกิน 4, 000 บาท ทั้งนี้นิสิตต้องชำระคืนภายในระยะเวลา 4 เดือน

4. กองทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษา เป็นกองทุนที่รัฐบาลจัดตั้งขึ้นเพื่อช่วยเหลือนิสิตที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ได้มีโอกาสศึกษาจนสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี นิสิตต้องชำระคืนกองทุนฯ หลังสำเร็จการศึกษา

ค่าใช้จ่ายในการเข้าอยู่หอพัก

วิทยาเขตสงขลา

หอพักปาริชาต 1 (ชาย) 3,200 บาท

หอพักปาริชาต 2 (หญิง) 3,200 บาท

หอพักปาริชาต 3 (หญิง) 4,000 บาท

วิทยาเขตพัทลุง

หอพักพะยอม 1-4 (หญิง) 2,600 บาท

หอพักอินทนิล 1-6 (ชาย) 2,600 บาท

หมายเหตุ ค่าประกันของเสียหาย คนละ 1,000 บาท ค่าน้ำ ค่าไฟคิดตามราคาไฟฟ้าและการประปา

สวัสดิการสำหรับนิสิต

ด้านพยาบาล สุขภาพที่ดีเป็นปัจจัยสำคัญอย่างยิ่งต่อการศึกษาและเป็นองค์ประกอบสำคัญอย่างยิ่งของการพัฒนาคุณภาพชีวิต

ด้านบริการหอพัก มีความสะดวกสบายและปลอดภัย มีโอกาสอยู่ร่วมกับผู้อื่น มีโอกาสทำงาน ร่วมกับผู้อื่น ช่วยให้นิสิตเกิดทักษะในด้านสังคมและสามารถปรับตัวให้เข้ากับ สภาพการณ์ต่างๆ ได้ดีขึ้น

ด้านกิจกรรมนิสิต เพื่อเพิ่มพูนความรู้และประสบการณ์ในด้านต่างๆ ส่งเสริมสนับสนุนให้นิสิต ร่วมกันจัดกิจกรรมที่มีปริมาณเพียงพอกับความต้องการของนิสิตและมีคุณภาพดี

ด้านบริการจัดหางานและแนะแนวการศึกษาต่อ

กิจกรรมนิสิต

กิจกรรมศิลปะและวัฒนธรรม เน้นศิลปะและวัฒนธรรม ประจำท้องถิ่น ประจำภาค และประจำชาติไทย ส่งเสริมให้นิสิตรวมตัวกันทำกิจกรรมเป็นกลุ่มๆ ตามความสนใจและความถนัดในรูปของชมรม

กิจกรรมกีฬาและนันทนาการ กิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ นิสิตรวมตัวกันทำกิจกรรมเป็นกลุ่มๆ ตามความสนใจและความถนัดในรูปของชมรม

องค์การนิสิต และ สภานิสิต

ตัวแทนของมวลนิสิตในระดับมหาวิทยาลัย ทำหน้าที่ปกป้องพิทักษ์ผลประโยชน์และเป็นตัวแทน ในการประสานภารกิจต่างๆในนามของนิสิตตัวแทนมหาวิทยาลัย ส่งเสริมให้นิสิตรวมตัวกันทำกิจกรรมเป็นกลุ่มๆ ตามความสนใจและความถนัดในรูปของชมรม

อัตลักษณ์ของนิสิตมหาวิทยาลัยทักษิณ “ รอบรู้ สู้งาน มีประสบการณ์เชิงปฏิบัติ ”

แล้วพบกันที่ ม.ทักษิณ นะคะ

พี่นง

อรุณรุ่ง บุตรพรม
IP: xxx.173.109.9
เขียนเมื่อ 

อยากเข้าเรียนม.ทักษิณคณะไหนก็ได้แต่อยากเรียนมากไม่อยากไปไกลบ้านเลยค่ะ

อยากทราบค่าใช้จ่ายน่ะค่ะ ว่ามันแพงมากไหม

ตอบด้วยน่ะค่ะ

จุฬาลักษณ์ รักษาชล
IP: xxx.173.47.234
เขียนเมื่อ 

อยากถามพี่นงว่าถ้าจบปวช.3 จะเรียนนิติศาสตร์ได้ไหมถ้าเกิดว่าได้รบกวนพี่นงช่วยตอบกลับด้วยนะคะ ขอขอบคุณล่วงหน้าค่ะ

น.สมยุรี ลาเต๊ะ
IP: xxx.173.56.31
เขียนเมื่อ 

อยากเรียนคณะศึกษาศาสตร์มากๆๆเลยค่ะ

ธนวัฒน์
IP: xxx.173.232.176
เขียนเมื่อ 

จะยืน gat pat ทำยังไงครับ

ผม จะ ยืน pat 5

ศึกษาศาสตร์

ช่วยบอกด้วยนะครับ

nonglak onkrang
IP: xxx.173.150.152
เขียนเมื่อ 

ข้อมูลการรับนักศึกษาใหม่ ระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2553

คุณสมบัติ

ผู้สำเร็จหรือกำลังศึกษาอยู่ในระดับ ม.6

มีคะแนนสอบ

GAT ความถนัดทั่วไป

PAT1 ความถนัดทางด้านคณิตศาสตร์

PAT2 ความถนัดทางด้านวิทยาศาสตร์

PAT6 ความถนัดทางด้านศิลปกรรมศาสตร์ (เฉพาะผู้สมัครสาขาของคณะศิลปกรรม)

การสมัคร

สมัครด้วยตนเอง ที่ห้องภารกิจการรับนิสิต มหาวิทยาลัยทักษิณ อ. เมือง จ. สงขลา

สมัครทางไปรษณีย์ ผู้สมัครดาวน์โหลด ประกาศและใบสมัครจากเว็ปไซต์ สงเอกสารและหลักฐานการสมัครทางไปรษณีย์ พร้อมธนาณัติ ถึงผู้อำนวยการกองบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยทักษิณ

สมัครออนไลน์ผ่านเว็ปไซต์ ดูขั้นตอนการสมัคร

เตรียมข้อมูลเลขที่บัตรประชาชน

กรอกประวัติในแบบฟอร์มการสมัคร และเลือกหลักสูตรที่ต้องการสมัคร

ส่งหลักฐานการสมัครทางไปรษณีย์ ตามรายละเอียดการประกาศถึง ภารกิจงานรับนิสิต มหาวิทยาลัยทักษิณ ต.เขารูปช้าง อ.เมือง จ.สงขลา 90000

พิมพ์ใบแจ้งยอดการชำระเงินค่าสมัครและยื่นชำระเงินผ่านเคาน์เตอร์ธนาคาร

การสมัครออนไลน์ผ่านเว็บ จะสมบูรณ์เมื่อ มหาวิทยาลัยได้รับหลักฐานการสมัครและเงินค่าสมัครเรียบร้อยแล้ว

ผู้สมัครสามารถตรวจสอบสถานะการชำระเงินและการตรวจสอบหลักฐานได้ทางเว็บไซต์

ขอให้ติดต่อสอบถามโดยตรงได้ที่ ภารกิจงานรับนิสิต มหาวิทยาลัยทักษิณ ต. เขารูปช้าง อ.เมือง จ. สงขลา 90000 โทร 074-443975 จะได้รายละเอียดเพิ่มขึ้นค่ะ

พี่นง

nonglak onkrang
IP: xxx.173.150.152
เขียนเมื่อ 

ขณะนี้มหาวิทยาลัยกำลังเปิดการรับนิสิตภาคปกติ ระดับปริญญาตรี ชั้นปีที่ 1 ประเภทรับตรง วิธีทั่วไป ประจำปี 2553 อยู่ค่ะ รีบติดต่อสมัครเข้ามานะคะ หรือโทร.ถามที่ ภารกิจงานรับนิสิต มหาวิทยาลัยทักษิณ ต. เขารูปช้าง อ.เมือง จ. สงขลา 90000 โทร 074-443975 ก่อนก็ได้ จะได้รายละเอียดเพิ่มขึ้นค่ะ

พี่นง

บาส
IP: xxx.175.208.7
เขียนเมื่อ 

ผมไปสมัครม.ทักษิณวันที่10 ตุลา 52

แต่ยังไม่รู้ว่าจะเลือกเอกอะไรดี

นางสาวอุษา ดำสิโก
IP: xxx.173.171.40
เขียนเมื่อ 

ขอรบกวนช่วยส่งตารางการสมัครเรียน ของมหาวิทยาลัยทักษิณ ส่งให้ทางอีเมลได้ไม่ค่ะ

ถ้าไม่เป็นการรบกวน

ขอบคุณมากค่ะ

นันทพร เร่งเจริญ
IP: xxx.67.197.238
เขียนเมื่อ 

สวัสดีค่ะ ^_^!

อยากทราบว่า.......ถ้าไปสมัครเป็นนิสิตใหม่ ปี2553แล้ว แต่พอไปตรวจสอบรายชื่อใน

http://is.tsu.ac.th แล้วไม่มีรายชื่อ หมายความว่ายังไงล่ะค่ะ

.........หรือว่าทางมหาลัยยังไม่ได้คีย์ข้อมูลลงเว็บไซต์ค่ะ...........

แต่หนูไปสมัครด้วยตัวเองที่ภารกิจการรับนิสิต อาคารนิติศาสตร์ ตั้งแต่เมื่อวานนี้แล้วค่ะ

จะทำยังไงดีค่ะ....ช่วยติดต่อมาให้หน่อยน่ะค่ะที่

[email protected] ขอบคุณมากน่ะค่ะ

สุนิสา
IP: xxx.173.32.207
เขียนเมื่อ 

อย่าจะดูรายชื่อผู้สมัครเรียนปี2553 จะดูได้ที่ไหนค่ะ ช่วยบอกหน่อย

ชนก
IP: xxx.53.118.175
เขียนเมื่อ 

อยากเรียนม.ทักษิณ อยากได้โควตาคณะมนุษย์ศาสตร์ ช่วยติดต่อมาทางนี้ด้วยนะคะ หากมีโควตาเข้ามา [email protected] ขอบมากค่ะ

บาส
IP: xxx.175.208.7
เขียนเมื่อ 

พี่ครับ

ทำไมช่วงนี้เข้าเว็บไซต์ ภารกิจการรับนิสิตไม่ได้เลยครับ

ช่วยตอบด้วยนะครับ

ขอบคุณครับ

นางสาวกาญจนา ทองมีศรี
IP: xxx.67.209.162
เขียนเมื่อ 

ยากเรียนคณะสาธารณสุขของ ม. ทักษิณมาก ๆเลยค่ะ แต่ไม่ติด

ทำยังไงดีค่ะ ถ้าไม่เป้นการรบกวนช่วยตอบด้วยน่ะค่ะที่ [email protected]

กรรณิการ์ นาพญา
IP: xxx.173.110.144
เขียนเมื่อ 

อยากทราบว่าหลักฐานการรับสมัครเข้าป็นนิสิตมีอะไรบ้างคะ

ช่วยบอกหน่อยนะคะ

แพรค่ะ
IP: xxx.174.35.250
เขียนเมื่อ 

พี่ค่ะหนูสมัครคณะศึกษาศาสตร์เอก ภาษาอังกฤษ ไปแล้วผลออกมาปรากฏว่าไม่ได้

หนูอยากถามว่าหลังจากยื่นคะแนนตอน แอดมิดชั่นไปแล้ว ถ้าผลออกมาไม่ติด ทางมหาลัยจะมีรับ รอบที่2 อีกมั๊ยค่ะ

รบกวนพี่นงค์ช่วยตอบให้หนู get หน่อยน่ะค่ะ

Thank you very much

ชัยรัตน์ ทองสีเขียว
IP: xxx.173.7.129
เขียนเมื่อ 

อยากได้โควตา ศึกษาศาสตร์ เอกภาษาอังกฤษ

รบกวนแจ้งรายละเอียดให้หน่อยคับ ที่ [email protected]

-------กราบขอบพระคุณอย่างสูง------

ิbua
IP: xxx.67.246.45
เขียนเมื่อ 

ทางมหาวิทยาลัยไม่เปิดรับนิสิตระดับปริญญาโท คณะศึกษาศาสตร์ ภาคสมทบ ที่ีวิทยาเขตพัทลุงแล้วหรือคะ

รบกวนแจ้งรายละเอียดให้หน่อยคะ ที่[email protected]

ิbua
IP: xxx.67.138.29
เขียนเมื่อ 

ทางมหาวิทยาลัยไม่เปิดรับนิสิตระดับปริญญาโท คณะศึกษาศาสตร์ ภาคพิเศษ ที่ีวิทยาเขตพัทลุงแล้วหรือคะ

รบกวนแจ้งรายละเอียดให้หน่อยคะ

ปาลิตา หนิเม๊าะ
IP: xxx.31.47.91
เขียนเมื่อ 

อยากจะได้โควต้าศึกษาศาสตร์ เอกชีวะ ต้องทำอย่างไง

อยากได้มากๆๆๆๆๆๆ

อยากเรียน ม. ทักษิณมากๆๆๆๆๆๆ