ม.ทักษิณ รับสมัครนิสิตเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2553

พี่นง
ม.ทักษิณ รับสมัครนิสิตเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2553

ม.ทักษิณ ประกาศรับนิสิตเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2553  หลายโครงการดังนี้

1. การับนิสิตระดับปริญญาตรี ชั้นปีที่ 1 ระบบ Admissions กลาง  กำหนดการรับสมัครตามที่ สกอ. กำหนด  โดยสมัครผ่านทาง  www.cuas.or.th  

2. การับนิสิตระดับปริญญาตรี ชั้นปีที่ 1 วิธีทั่วไป  กำหนดการรับสมัคร ระหว่างวันที่ 21 กันยายน -22 ตุลาคม 2552  โดยสมัครผ่านทาง http://is.tsu.ac.th   หรือทางไปรษณีย์  หรือผ่านอาจารย์แนะแนวของโรงเรียน  หรือมาสมัครด้วยตนเองที่มหาวิทยาลัยทักษิณ อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา

3. การรับนิสิตระดับปริญญาตรี ชั้นปีที่ 1 ประเภทรับตรง วิธีพิเศษ  ระหว่างวันที่ 1-30 ธันวาคม 2552  โดยสมัครผ่านทาง http://is.tsu.ac.th   หรือทางไปรษณีย์    หรือมาสมัครด้วยตนเองที่มหาวิทยาลัยทักษิณ อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา

4. การรับนิสิตระดับปริญญาตรี ชั้นปีที่ 1 ประเภทรับตรง โครงการส่งเสริมนักเรียนคุณธรรม จริยธรรม และประพฤติตนเป็นประโยชน์แก่สังคม  ระหว่างวันที่ 1-20 พฤศจิกายน 2552   สมัครโดยตรงที่สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาที่โรงเรียนสังกัด

5. การรับนิสิตระดับปริญญาตรี ชั้นปีที่ 1 วิธีพิเศษ โครงการเพชรศิลป์ (คณะศิลปกรรมศาสตร์) สาขาวิชาดุริยางคศาสตร์สากล  ศิลปะการแสดง  และทัศนศิลป์  ระหว่างวันที่ 1-28 กุมภาพันธ์ 2553  โดยสมัครผ่านทาง http://is.tsu.ac.th   หรือทางไปรษณีย์    หรือมาสมัครด้วยตนเองที่มหาวิทยาลัยทักษิณ อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา 

6. การรับนิสิตระดับปริญญาตรี ชั้นปีที่ 1 โครงการทายาทเกษตรกร (คณะเทคโนโลยีและการพัฒนาชุมชน) สาขาวิชาเทคโนโลยีการเกษตร และวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอาหาร  ระหว่างวันที่ 1-28 กุมภาพันธ์ 2553  โดยสมัครผ่านทาง http://is.tsu.ac.th   หรือทางไปรษณีย์    หรือมาสมัครด้วยตนเองที่มหาวิทยาลัยทักษิณ อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา 

7. การรับนิสิตระดับปริญญาตรี ชั้นปีที่ 1 วิธีพิเศษ โครงการขยายโอกาสทางการศึกษาเพื่อพัฒนาบุคลากรทางด้านเทคโนโลยีการเกษตร (คณะเทคโนโลยีและการพัฒนาชุมชน) สาขาวิชาเทคโนโลยีการเกษตร และวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอาหาร  ระหว่างวันที่ 1-28 กุมภาพันธ์ 2553  โดยสมัครผ่านทาง http://is.tsu.ac.th   หรือทางไปรษณีย์    หรือมาสมัครด้วยตนเองที่มหาวิทยาลัยทักษิณ อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา 

8.การรับนิสิตระดับปริญญาตรี ชั้นปีที่ 1 วิธีพิเศษ โครงการความสามารถพิเศษทางด้านกีฬา  รับสมัครระหว่างวันที่ 1-28 กุมภาพันธ์ 2553  โดยสมัครผ่านทาง http://is.tsu.ac.th   หรือทางไปรษณีย์    หรือมาสมัครด้วยตนเองที่มหาวิทยาลัยทักษิณ อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา

9. การรับนิสิตระดับปริญญาตรี ชั้นปีที่ 3 หลักสูตรต่อเนื่อง 2 ปี วิธีทั่วไป และวิธีพิเศษ รับสมัครระหว่างวันที่ 2 พฤศจิกายน 2552 - 10 มกราคม 2553  โดยสมัครผ่านทาง http://is.tsu.ac.th   หรือทางไปรษณีย์    หรือมาสมัครด้วยตนเองที่มหาวิทยาลัยทักษิณ อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา

10. การรับนิสิตระดับปริญญาตรี ภาคสมทบ สาขาวิชานิติศาสตร์ 2 กลุ่ม รับสมัครระหว่างวันที่ 1 ธันวาคม 2552 - 18 เมษายน 2553  โดยสมัครผ่านทาง http://is.tsu.ac.th   หรือทางไปรษณีย์    หรือมาสมัครด้วยตนเองที่มหาวิทยาลัยทักษิณ อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา

11. การรับนิสิตระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู รับสมัครระหว่างวันที่ 1 ธันวาคม 2552 - 31 มกราคม 2553  โดยสมัครผ่านทาง http://is.tsu.ac.th   หรือทางไปรษณีย์    หรือมาสมัครด้วยตนเองที่มหาวิทยาลัยทักษิณ อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา

12. การรับนิสิตระดับปริญญาโท รับสมัครระหว่างวันที่ 1 พฤศจิกายน 2552 - 10 มีนาคม 2553  โดยสมัครผ่านทาง http://is.tsu.ac.th   หรือทางไปรษณีย์    หรือมาสมัครด้วยตนเองที่มหาวิทยาลัยทักษิณ อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา

13. การรับนิสิตระดับปริญญาเอก รับสมัครระหว่างวันที่ 1 ธันวาคม 2552 - 4 เมษายน 2553  โดยสมัครผ่านทาง http://is.tsu.ac.th   หรือทางไปรษณีย์    หรือมาสมัครด้วยตนเองที่มหาวิทยาลัยทักษิณ อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา

ติดต่อขอทราบข้อมูลเพิ่มเติมที่ วิทยาเขตสงขลา  เลขที่ 140 หมุ่ 4 ตำบลเขารูปช้าง อ.เมือง จ.สงขลา 90000  โทรศัพท์ 074-311885-7    หรือที่วิทยาเขตพัทลุง  เลขที่ 222 หมู่ 2 ต.บ้านพร้าว อ.ป่าพะยอม จ.พัทลุง 93110 โทรศัพท์ 074-609600  หรือที่ งานประชาสัมพันธ์ โทร. 074-673232  หรือ 074-442660

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน กลุ่มภารกิจประชาสัมพันธ์ ม.ทักษิณ วิทยาเขตสงขลา

คำสำคัญ (Tags)#online#sar#pr#tsu#onblog

หมายเลขบันทึก: 280476, เขียน: 26 Jul 2009 @ 22:14 (), แก้ไข: 21 Jun 2012 @ 13:52 (), สัญญาอนุญาต: ครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน, ความเห็น: 34, อ่าน: คลิก


ความเห็น (0)