โครงการท่องสูตรคูณไปกลับ

การสอนในวิชาคณิตศาสตร์ นักเรียน บวก ลบ คูณ หาร ไม่คล่อง เลยต้องกลับมาปรับพื้นฐานให้ดีขึ้น

โครงการท่องสูตรคูณไปกลับ

สภาพปัญหา

                นักเรียนโรงเรียนบ้านครัว(ซิเมนต์สงเคราะห์) นักเรียนมัธยมส่วนใหญ่ของโรงเรียน บวก ลบ คูณ หาร ไม่คล่อง สาเหตุมาจากนักเรียนท่องสูตรคูณไม่คล่องได้หน้าลืมหลังทำให้ส่งผลไปถึงการเรียนการสอนในวิชาคณิตศาสตร์ นักเรียน บวก ลบ คูณ หาร ไม่คล่อง เลยต้องกลับมาปรับพื้นฐานให้ดีขึ้น

วิธีการดำเนินการ

-          ประชุม ปรึกษา หารือ กับฝ่ายวิชาการถึงสภาพนักเรียน บวก ลบ คูณ หาร

ไม่คล่อง

-          ร่วมกันคิดหาวิธีการปรับพื้นฐานนักเรียนโดยใช้วิธีการท่องสูตรคูณไป

กลับ

-          ครูหมวดคณิตศาสตร์ รับผิดชอบร่วมกับครูผู้สอนจัดให้นักเรียนเติมตัว

เลขที่เป็นแบบฝึก แม่ 212

-          ดำเนินการทุกชั้น ม.1 -3 เป็นเวลา 2 เดือน

-          ประเมินผล ปรับปรุง แก้ไข

วิธีพัฒนา

-          ส่งเสริม ปรับปรุง แก้ไข เพิ่มเติม

-          การเข้าร่วมทำแบบฝึกก่อนเรียนทุกชั่วโมง

-          จัดแข่งขัน การ บวก ลบ คูณ หาร ในโรงเรียน

-          ส่งเข้าแข่งขันในระดับสูงขึ้นต่อไป

 

ผลสำเร็จ

                จากการจัดกิจกรรมท่องสูตรคูณไปกลับ ทำให้นักเรียนโรงเรียนบ้านครัว(ซิเมนต์ไทยสงเคราะห์)ได้ทำการทดสอบผลการเรียนดีขึ้น  นักเรียนส่วนใหญ่ บวก  ลบ  คณูหาร  คล่องขึ้น  เป็นประโยชน์ในการเรียนชั้นที่สูงขึ้น

 

นายไพศาล    วงษ์เขียว

ครู คศ.2

โรงเรียนบ้านครัว(ซิเมนต์ไทยสงเคราะห์)

สำนักเขตพื้นที่การศึกษาสระบุรี เขต 1

 

 

 

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน โรงเรียนบ้านครัว(ซิเมนต์ไทยสงเคราะห์)

คำสำคัญ (Tags)#ท่องสูตรคูณ#โรงเรียนบ้านครัว

หมายเลขบันทึก: 279750, เขียน: 24 Jul 2009 @ 15:02 (), แก้ไข: 23 Jun 2012 @ 22:52 (), สัญญาอนุญาต: ครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน, อ่าน: คลิก


ความเห็น (0)