นักชง SHA เวทีนี้เรามีพี่เลี้ยง

WEB CONFERENCE โครงการ SHA

สวัสดี นักชง SHA ทุกท่าน   หลังจากเราได้เสร็จสิ้นภาระกิจ  เรียนรู้วิธีและเครื่องมือการชง SHA   กันไปแล้วใน เวลา ๒   เดือนที่ผ่านมา  และ มีนักชง SHA หลาย ๆ ท่านไ ด้ร้องขอว่า   เวที …. นี้ขอมีพี่เลี้ยง   แม่ต้อยก็ไม่รอช้า จัดให้ทันที ทั้งนี้ เพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้  รับทราบปัญหาและอุปสรรค  เกี่ยวกับกิจกรรมที่ทำร่วมกันในการพัฒนาคุณภาพของโรงพยาบาลในโครงการฯ 

สถาบันฯ จึงขอเชิญชวนโรงพยาบาลเข้า  WEB CONFERENCE ร่วมกับคณะกรรมการโครงการฯ , ที่ปรึกษาในโครงการฯและโรงพยาบาลที่เข้าร่วมโครงการฯ   ในระหว่างวันที่ ๒๘ กรกฎาคม ๒๘  สิงหาคม ๒๕๕๒  โดยโรงพยาบาลต้องมีการเตรียมตัว ดังนี้

๑. เตรียมการ  WEB CONFERRENCE

๒. จัดเตรียมบุคคล เข้าร่วมประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ตามกำหนดการ

  แจ้งประเด็นที่โรงพยาบาลสนใจในการสนทนา  ขอความกรุณาส่งมายังสถาบันฯ ในรูปเอกสาร หรือ  Electronic    ภายในวันที่   ๒๔   กรกฎาคม  ๒๕๕๒

โดยประเด็น ร้อน …. ที่เราจะ        WEB CONFERENCE 

  มีทั้งหมด ๗ ประเด็นดังนี้ คือ

๑.  วิธีการผสมผสานการสร้างมิติจิตใจในงานประจำ

๒. ทำอย่างไรให้เจ้าหน้าที่สามารถเป็นแบบอย่าง Role Model

       ด้านการสร้างเสริมสุขภาพได้เกิน ๘๐ %

๓. ระบบคุณภาพที่ยั่งยืน ควรต้องทำอย่างไร ?

๔. การสร้างสิ่งแวดล้อม เพื่อการเยียวยา Healing Environment

๕. การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของผู้ป่วยที่ได้ผลดี คนทำงานต้องมีแนวคิดอะไร ?

๖. การสร้างระบบสุขภาพ โดยใช้หลักเศรษกิจพอเพียง ให้ประชนสามารถพึ่งตนเองได้

๗. การสร้างความร่วมมือกับชุมชนที่ได้ผล   ( Outcome mapping )

 

  WEB CONFERENCE   ครั้งนี้ โครงการฯ ได้รับเกียรติจาก คณะกรรมการโครงการฯ และที่ปรึกษาที่เข้าร่วม  หลาย ๆ ท่าน ดังนี้

๑.    นพ.อำนาจ ศรีรัตนบัลล์                 คณะกรรมการโครงการฯ  

๒.  นพ. ชาตรี   เจริญศิริ                       คณะกรรมการโครงการฯ

๓.   พญ.นันทา   อ่วมกุล                        คณะกรรมการโครงการฯ

๔.   นพ. อนุวัฒน์ ศุภชุติกุล                    คณะกรรมการโครงการฯและ ผอ.สถาบันฯ

๕.   อาจารย์ดวงสมร   บุญผดุง               หัวหน้าโครงการฯ และรอง ผอ. สถาบันฯ

๖.    นพ.วราวุธ สุรพฤกษ์                         พรพ.

๗.นพ.สุรชัย    ปัญญาพฤทธิพงษ์          รพ.มหาราชนครราชสีมา 

                  ส่วนวันและเวลาใด รพ . ใด ขอโทรประสานกับทาง รพ . อีกครั้งนะคะ

 

 

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน SHA,pattyความเห็น (6)

เขียนเมื่อ 
  • มาเชียร์ทีมชง SHA ครับ
  • มาเชียร์แม่ต้อยด้วย
  • ไม่ได้ข่าวหมอชาตรีนานมากๆๆ
เขียนเมื่อ 

ขอบคุณสำหรับคำเชียร์นะคะ เป็นกำลังใจท่ดีมาก ๆ สำหรับคนทำงาน SHA เพราะงานเราเยอะมาก ๆ แต่ก็เป็นงานทีมีคุณค่า พวกเราทำงานด้วยใจกันจริง ๆ ค่ะ

สำหรับอาจารย์ชาตรี เดี๋ยวออยจะเอารูปหล่อ ๆ ของอาจารย์มาลงให้ หายคิดถึงนะคะ

มีอะไรให้พี่กุ้งช่วยมั๊ยคะน้องออย ยินดีนะคะ

เขียนเมื่อ 

SHA ร.พ.สอง แจ้งเรื่องมาแล้วค่ะ ถ้าไม่ได้รับเลือกเข้าร่วม web con. จะแอบเข้าไปเสริฟน้ำในห้องค่ะ...อิอิ

สวัสดีค่ะน้องออย

แวะมาทักทายค่ะ

ไปเยี่ยมกันบ้างนะคะ

เขียนเมื่อ 
  • สวัสดีค่ะ
  • แวะมาคุยค่ะ
  • เตรียมชงชาไว้ รอคนมาชิมค่ะ...ว่าถูกใจป่าว...