ประเมินอย่างไรใจจึงพัฒนา

JJ
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ

Management by Fact

      เรียนรู้การเป็นผู้ประเมินคุณภาพที่ดี

คำถามเพื่อสร้างบรรยากาศจาก ศ.นพ.วู๊ดดี้

      ประเด็นแรก ทำไมมาเข้าสัมมนาหลักสูตรนี้ คือ ผู้ประเมินคุณภาพการศึกษา หลักสูตรที่ ๓ ของ สกอ

ไม่น่าเชื่อ ผู้เข้ารับการอบรมเป็นผู้ประเมินฯ ร้ อยละ ๔๓ เจ้านายส่ง มา(มองเชิงบวก คือ เจ้านายเห็นศักยภาพของเจ้าของ อะ)

ร้อยละ ๓๓ เจ้าตัวอยากเป็นผู้ประเมินคุณภาพการศึกษา จริงๆ

ร้อยละ ๑๔ เพื่อนชวนมาเข้า

ความคาดหวัง ส่วนใหญ่ตั้งใจมาเรียนรู้ ซึ่งไม่ตรงประเด็น เพราะงานนี้เราต้องการพัฒนาผู้ประเมินคุณภาการศึกษา ที่น่าสนใจ คือ ร้อยละ ๓ ไม่ได้คาดหวังอะไรในการมาเข้าหลักสูตรนี้

ประสบการณ์ ร้อยละ ๖๐ จะมีประสบการณ์ในการประเมินคุณภาพการศึกษา

ร้อยละ ๒๐ ไม่รู้ว่า IQA หรือ EQA คือ อะไร ซึ่งประเด็นนี้ ท่านที่มาเป็นผู้ประเมินต้องมีความรู้พื้นฐานมาก่อน ไม่ควรมาจับเสือมือปล่าวเพราะจะทำให้เสียโอกาสเรียนรู้เป็นผู้ประเมินที่ดี

ผลการสะท้อนการฝึกปฎิบัติ จากผู้ถูกประเมิน ๙๗ คน

 

ประเด็นแรก คือ การแนะนำตัวเองให้กับผู้ถูกสัมภาษณ์ต้องทำทุกครั้ง

เวลาไปสัมภาษณ์ต้องมีการแจ้งวัตถุประสงค์ว่า มาสัมภาษณ์วันนี้ เพื่ออะไร เพราะ เรามาประเมินเพื่อการพัฒนาสถาบัน

เนื้อหาคำถามผู้รับการสัมภาษณ์ งงงง วิธีแก้ คือ การเปลี่ยนคำถาม ซึ่งเราควรเริ่มด้วยคำถาม ปลายเปิด

อย่าใช้คำถามปลายปิดว่า ใช่ หรือ ไม่ใช่ และ ต้อง เน้นคำถามให้ชัดชัด โดยที่ต้อง ถูกคน ถูกความรับผิดชอบ

ประเด็นที่สำคัญ คือ การตรงต่อเวลา

บุคคลิกภาพที่ไม่สมควร คือ การไปแสดงความง่วงเหงาหาวนอน หรือ ไปทำสมาธิหลับตาฟังผู้ให้สัมภาษณ์ เราต้องให้เกียรติ พักผ่อนให้เพียงพอช่วงไปประเมิน

เชื่อมโยงที่มาที่ไปได้ที่นี่ครับ

http://gotoknow.org/blog/uackku/277910

http://gotoknow.org/blog/uackku/277968

http://gotoknow.org/blog/uackku/278058

JJ2009ฅนธรรมดา

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน จากใจของJJ ฮาเฮ ร่วมสร้างสรรค์ความเห็น (4)

เขียนเมื่อ 
  • แม้อาจต้องจำใจมา หรือมาด้วยความงง ๆ
  • แต่สำคัญที่ว่ามาแล้วได้อะไร แล้วไปนำกลับไปทำอะไรต่อน่าจะสำคัญกว่าค่ะ
เขียนเมื่อ 

เรียน ท่านพิชชา งานนี้ เรียกว่า Passion Plan หรือ สัญญาใจ ไฟปรารถนา ครับ

  • ห้ามหลับตาตอนฟังคำตอบสัมภาษณ์ 
  • ไม่งั้นอาจตื่นขึ้นมา
  • แล้วต่อไม่ติด
  • จนอาจเปลี่ยนสถานะเป็นผู้ถูกสัมภาษณ์ก็ได้  อิอิ
เขียนเมื่อ 

เรียน ท่านหมอเขี้ยว ถูกต้องแล้วครับ เผลอเผลอ เขาไปกันหมด ทิ้งให้นอนรอฟังคนเดียว อะ ท่าน