มหาวิทยาลัยกลุ่ม ง งู หน้าตาเป็นอย่างไร


มหาวิทยาลัยนเรศวร จะเป็นมหาวิทยาลัย กลุ่ม ง

          ก่อนจะแนะนำ มหาวิทยาลัย ง งู  ดิฉันขอเล่า ความเป็นมา ความเป็นไป ให้ฟังก่อนนะคะ

          กาลครั้งหนึ่ง...ไม่นาน.... มาแล้ว กระทรวงศึกษาธิการ  ออกประกาศเรื่อง มาตรฐานสถาบันอุดมศึกษา ลงวันที่ ๑๒ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๑  ลงนามโดย นายศรีเมือง  เจริญศิริ  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ 

          ประกาศฉบับนี้  เป็นผลพวงของความพยายามในการถอด ประเด็นทิศทางและนโยบายของ กรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว 15 ปี (พ.ศ. 51 - 65)  ออกมาดำเนินการอย่างเป็นรูปธรรม (ส่วนหนึ่ง) นั่นก็คือ ความพยายามในการแก้ไขปัญหาอุดมศึกษาในปัจจุบัน

          ประกาศฉบับนี้  นอกจากจะกำหนดมาตรฐานสถาบันอุดมศึกษา (มี 2 ด้าน : 1. ด้านศักยภาพและความพร้อมในการจัดการศึกษา  และ 2. ด้านการดำเนินการตามภารกิจ) แล้ว  ยังกำหนดให้มีการจัดประเภทหรือกลุ่มสถาบัน โดย แบ่งเป็น ๔ กลุ่ม อีกด้วย  ดังนี้

          กลุ่ม ก  วิทยาลัยชุมชน

          กลุ่ม ข  สถาบันที่เน้นระดับปริญญาตรี

          กลุ่ม ค  สถาบันเฉพาะทาง

          กลุ่ม ง  สถาบันที่เน้นการวิจัยขั้นสูงและผลิตบัณฑิตระดับบัณฑิตศึกษา โดยเฉพาะระดับปริญญาเอก

          แจกแจงให้เห็นความแตกต่างของกลุ่มสถาบัน ทั้ง 4   แบบง่ายๆ ดังตารางต่อไปนี้

          ตรงที่เน้น ป้ายสีเขียวเป็นแถบ  คือ มหาวิทยาลัย ง งู ค่ะ 

          ขยายความสักนิ๊ด ว่า  ทำไมต้อง  แบ่งกลุ่มมหาวิทยาลัย  แบ่งแล้วมันจะแก้ไขปัญหาอุดมศึกษาในปัจจุบัน ที่ขยายตัวอย่างต่อเนื่อง ไร้ทิศทาง ซ้ำซ้อน ขาดคุณภาพ และขาดประสิทธิภาพ  ได้อย่างไร??

          อธิบายได้ดังนี้ค่ะว่า  มีข้อดี คือ

 1. สถาบันอุดมศึกษาสามารถเป็นเลิศได้ตามพันธกิจของตัวเอง และได้รับการสนับสนุนตามพันธกิจ
 2. ตอบสนองต่อยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศดีขึ้น ไม่ว่าจะเป็น
  1. การสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันในระดับสากล,
  2. การพัฒนาภาคการผลิตจริงทั้งอุตสาหกรรมและบริการ,
  3. การพัฒนาอาชีพ คุณภาพชีวิต ความเป็นอยู่ ระดับท้องถิ่นและชุมชน,
  4. การพัฒนาความรู้ทักษะการรองรับการเปลี่ยนอาชีพ เปลี่ยนงาน เลิกจ้างงาน,
  5. การรองรับแรงงานที่ออกจากภาคเกษตร,
  6. การพัฒนาผลิตภาพของผู้ทำงานต่อเนื่อง ผู้ที่พ้นวัยทำงาน ,
  7. การเรียนรู้ตลอดชีวิต
 3. ส่งผลทางบวกต่อการผลิต พัฒนา กระจาย และการทำงานของอาจารย์ ดังนี้
  1. ทำให้การลงทุนผลิตพัฒนาอาจารย์มีเป้าหมายที่ชัดเจนขึ้น ทั้งฝ่ายรัฐและสถาบันอุดมศึกษา
  2. เอื้อต่อการกระจายอาจารย์อย่างเหมาะสมกับความถนัดและเชี่ยวชาญซึ่งมีจำกัด ในขณะที่กำลังผลิตเพิ่ม และได้รับการสนับสนุนอย่างเต็มที่ตามพันธกิจของสถาบัน
  3. การตั้งเป้าจำนวนและสาขาอาจารย์และการลงทุนในการผลิตอาจารย์จะมีความเป็นไปได้และตรงเป้าหมายของอุดมศึกษามากขึ้น
   ทั้งนี้ ส่วนเกินของงบประมาณที่ได้คืนมาสามารถนำมาตอบแทนอาจารย์คุณภาพให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น พร้อมที่จะทำงานอย่างเต็มที่โดยมิต้องทำงานพิเศษนอกเวลามากเท่าปัจจุบัน
 4. สามารถปรับจำนวนของบัณฑิตในสาขาอันเป็นที่ต้องการของสังคม การสร้างความรู้ เพื่อรองรับภาคการผลิตหรือการพัฒนาท้องถิ่นได้ง่ายขึ้นจากฝ่ายรัฐและสถาบันอุดมศึกษา

          ทั้งนี้  สถาบันอุดมศึกษาแต่ละแห่งจะเป็นผู้เลือกประเภทสถาบันเอง ตามปรัชญา  พันธกิจ และวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้  หรืออาจเปลี่ยนกลุ่มที่เลือกไว้ได้

          นี่แหละ.....ที่มาของการเอ่ยถึงแต่ มหาวิทยาลัย ง งู  ของดิฉัน  อยากทราบไหมคะว่าเพราะอะไร

          ก็เพราะดิฉันตั้งตาคอยท่ามานานว่า ท่านอธิการบดีมหาวิทยาลัยนเรศวรของดิฉัน  ท่านจะตัดสินใจเลือก และนำทางเราไปอยู่กลุ่มไหนหนอ??

           และบัดนี้.......

          เป็นที่แน่ชัดแล้วว่า....ด้วยวัย 73 ปีของท่านอธิการฯ สุจินต์ จินายนต์   ท่านเลือกที่จะสู้เหมือนหนุ่มวัย 37  ด้วยการปักธงชัยว่า มหาวิทยาลัยนเรศวร จะเป็นมหาวิทยาลัย กลุ่ม ง ค่ะ

          แม้จะหวาดหวั่นเพียงใดก็ตาม  แต่ดิฉันก็ดีใจ  ดีใจจริงๆ กับการตัดสินใจของท่านผู้นำสถาบันของดิฉัน

          แม้จะรู้ว่าหนทางยังอีกยาวไกล....แม้จะรู้ว่าตอนนี้เรายังไม่พร้อมเต็มที่.......

          แต่การเริ่มต้นที่แน่วแน่และมั่นคง  โดยเฉพาะอย่างยิ่งของผู้นำ จะทำให้พวกเรา ผู้ตาม เดินไปอย่างมีเป้าหมาย

          ความไม่พร้อม  ความไม่มี  มิใช่ข้ออ้างอีกแล้วในเวลานี้ เวลาที่เหลือมีไว้ทำงาน  อย่าเปลืองเวลาแม้สักน้อยนิด ให้กับความลังเลสงสัยและความกลัวกันเลยนะคะ

          กว่าจะเป็นมหาวิทยาลัยวิจัยที่เจ๋งจริงๆ  ต้องปีนบันไดกันหลายขั้นเชียวค่ะ  ลองดูตัวอย่างระดับคุณภาพของงานวิจัยทั้ง  7 ระดับข้างล่างนี้ เป็นตัวอย่าง......

          ก็ไม่รู้ว่า ทั้งหืด ทั้งหอบ หรือทั้งชีวิตของดิฉัน จะได้มีโอกาสได้ก้าวไปถึงสวรรค์ชั้น 7  นี้รึเปล่า...

หมายเลขบันทึก: 277572เขียนเมื่อ 17 กรกฎาคม 2009 23:12 น. ()แก้ไขเมื่อ 6 กันยายน 2013 21:05 น. ()สัญญาอนุญาต: ครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน


ความเห็น (4)
 • ขอบคุณอาจารย์จริงๆ ค่ะสำหรับบันทึกนี้
 • เหมาะจริงๆ สำหรับ
  1.  คนที่ได้ฟังแต่ตามไม่ทัน :P
  2.  คนที่ไม่ได้ฟังแต่ควรอย่างยิ่งที่จะได้รับรู้ไปพร้อมๆ กัน
      (ไม่อย่างนั้นตกยุคไม่รู้ด้วยนะคะ)
 • "ก็ไม่รู้ว่า ทั้งหืด ทั้งหอบ หรือทั้งชีวิตของดิฉัน จะได้มีโอกาสได้ก้าวไปถึงสวรรค์ชั้น 7  นี้รึเปล่า" ขนาดจะรอทั้งชีวิตแบบนี้  คงจะต้องมีสักวันนะคะอาจารย์  ไม่วันนี้ก็วันหน้านะคะ ... :)

น้องตูนที่รัก  ต้องอ่าน เรื่องนี้ เพิ่มอีกนะคะ มันต่อเนื่องกัน แล้วมันสำคัญมากที่ประชาคมใน มน. ต้องรู้

มหาวิทยาลัยของเราพัฒนาไปไกลเหมือนกันนะครับ ...

แล้วในกลุ่ม ง.งู ยังต้องมีการจัดลำดับมหาวิทยาลัยอีกไหมครับ นี่ ^^

นาย ปฐม ปาณสารกิจกุล

อาจารย์ครับ แล้วมหาลัยในประเทศไทยแต่ละมหาลัย อยุ่ในกลุ่มประเภทอะไรบ้างครับ

อย่างมหาวิทยาลัยผม(ม.ช.) ก็อยู่ในกลุ่ม ง.งู
แล้วมหาวิทยาลัยลัยอื่นๆละครับ

พบปัญหาการใช้งานกรุณาแจ้ง LINE ID @gotoknow
ขอแนะนำ ClassStart
ระบบจัดการการเรียนการสอนผ่านอินเทอร์เน็ต
ทั้งเว็บทั้งแอปใช้งานฟรี