โครงการโรงเรียนเด็กฟันสวย

  ติดต่อ

  ส่วนหนึ่งของโครงการโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ   

โครงการโรงเรียนเด็กฟันสวย เป็นส่วนหนึ่งของโครงการโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ หน่วยงานที่รับผิดชอบ งานส่งเสริมสุขภาพโรงเรียนวัดป่าช้า คณะครู-นักเรียน 

วัตถุประสงค์ที่จัดทำโครงการ  1.  เพื่อปลูกฝังนิสัยผู้เรียนรักการแปรงฟันและดูแลรักษาฟันให้สะอาดและแข็งแรง  2.  เพื่อจัดกิจกรรมการเรียนการสอนตามมาตรฐานตัวบ่งชี้ สอดคล้องตามหลักสูตรสถานศึกษา3.  เพื่อส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้ความเข้าใจตระหนักเห็นของการมีฟันที่แข็งแรง และสวยงาม ไม่ผุก่อนวัยอันควร

กิจกรรมตามโครงการเด็กฟันสวย  1.  กิจกรรมแปรงฟันหลังอาหารกลางวัน  2.  กิจกรรมการจัดการเรียนการสอนโดยทำหนังสือเล่มเล็ก เกี่ยวกับฟัน  3.  กิจกรรมการจัดการเรียนรู้โดยแผนที่ความรู้  4.  กิจกรรมนักเรียนลงนามปฏิญญา

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน เครือข่ายเด็กไทยฟันดี โรงเรียนวัดป่าช้า จังหวัดอุทัยธานี

หมายเลขบันทึก: 276125, เขียน: , แก้ไข, 2012-06-19 07:10:01+07:00 +07 Asia/Bangkok, สัญญาอนุญาต: ครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน, อ่าน: คลิก

คำสำคัญ (Tags) #อุทัยธานี#ศูนย์อนามัยที่ 8#เครือข่ายเด็กไทยฟันดี#หนองฉาง#โรงเรียนวัดป่าช้า

บันทึกล่าสุด 

ความเห็น (0)