GotoKnow
  • เข้าระบบ
  • สมัครสมาชิก
  • แผงจัดการ
  • ออกจากระบบ
GotoKnow

โครงการโรงเรียนเด็กฟันสวย

ส่วนหนึ่งของโครงการโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ

โครงการโรงเรียนเด็กฟันสวย เป็นส่วนหนึ่งของโครงการโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ หน่วยงานที่รับผิดชอบ งานส่งเสริมสุขภาพโรงเรียนวัดป่าช้า คณะครู-นักเรียน 

วัตถุประสงค์ที่จัดทำโครงการ  1.  เพื่อปลูกฝังนิสัยผู้เรียนรักการแปรงฟันและดูแลรักษาฟันให้สะอาดและแข็งแรง  2.  เพื่อจัดกิจกรรมการเรียนการสอนตามมาตรฐานตัวบ่งชี้ สอดคล้องตามหลักสูตรสถานศึกษา3.  เพื่อส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้ความเข้าใจตระหนักเห็นของการมีฟันที่แข็งแรง และสวยงาม ไม่ผุก่อนวัยอันควร

กิจกรรมตามโครงการเด็กฟันสวย  1.  กิจกรรมแปรงฟันหลังอาหารกลางวัน  2.  กิจกรรมการจัดการเรียนการสอนโดยทำหนังสือเล่มเล็ก เกี่ยวกับฟัน  3.  กิจกรรมการจัดการเรียนรู้โดยแผนที่ความรู้  4.  กิจกรรมนักเรียนลงนามปฏิญญา

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย 

หมายเลขบันทึก: 276125
เขียน:
แก้ไข:
อ่าน:
สัญญาอนุญาต: ครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน

ความเห็น (0)