ใครว่าคนญี่ปุ่นไม่กันเอง {เล่าวันละนิด-คุยวันละหน่อย2}

friendship has great sentimental value, definitely worth a lot and cannot buyriendships has great sentimental value, definitely worth a lot and cannot buy..

ใครว่าคนญี่ปุ่นไม่กันเอง

Dear Phu, my son;

Before I came here, JP, someone had told me that JP people looked a little isolated and mig be not familiar with other.

I felt anxious and a little nervous.

But at last; I acted exactly I were.

 

Now,  by body/non verbal language, everything is OK.

For my girl staffs, sometime I give them a heavy hug.

They do like and give me back a hug.

 

And for several men, for god sake, only 4 persons, I give them a Yim-Siam.

They give a JP smile back to me;P

 

Not only the specialty subject that I can learn from JP, I do learn more with the JP people culture and friendship.

 

Friendship has great sentimental value, definitely worth a lot and cannot buy.

 

Remember this; Phu, please, and be kind with your friends.

I have to get my works now, at last I quote this{ see below}from *Arjarn Wasawat diary.

He quoted it from a writer; Win Reawwarin.

 

 

 

 

ารเรียนรู้ที่สำคัญที่สุด คือ ความสามารถที่จะรู้ว่า เราไม่รู้อะไร

 

 

And Phu, it is a truth that when we do more learn, we just realize that we know less

Love you and miss you, I have to work now;P

Mom

*******                 *******                 *******

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน คุยกับลูกเรื่องธรรม สังคม ความรู้-ไม่รู้และอื่น ๆความเห็น (5)

เขียนเมื่อ 

มิตรภาพ ไร้พรมแดนค่ะ
โดยทั่วไป คนญี่ปุ่นสุภาพมากค่ะ ทำงานและเที่ยวให้สนุกนะคะ

 

เขียนเมื่อ 

P Thanks very much ka Pee Sasinun, it is a very beautiful picture, Japan?

I just finnish cooking some Thai food for our partners in the department;

  • Mixed Salad{vegetable, fruit and potato},Thai-like chilly, small ones.
  • Kawpad{Thai-style} and
  • Thai-style Pa-lo soup{Egg, fried-chicken wings and tafu{spell like this or not,I am not sure }

It is a small thank you-party for their help ka;P

Take care ka.

เขียนเมื่อ 

Thanks a lot, Khun Mor Lek ... for your miss to my diary.

Happy Happy Happy :)

เขียนเมื่อ 

Nice girl, you see.

เขียนเมื่อ 

Forward your photos, please. :)

I love nice girl very very very much. 555

Thanks.