กุลาชัย ( KULACHI )

ครูชำนาญการพิเศษ
ราชประชานุเคราะห์๒
Usernameratpracha2
สมาชิกเลขที่77848
เป็นสมาชิกเมื่อ
เข้าระบบเมื่อ
ติดตาม{{ kv.owner.followee_count }}
ผู้ติดตาม{{ kv.owner.follower_count }}
สมุด{{ kv.user_statistic.blogs }}
บันทึก{{ kv.user_statistic.posts }}
อนุทิน{{ kv.user_statistic.journal_entries }}
ไฟล์{{ kv.user_statistic.files }}
ความเห็น{{ kv.user_statistic.comments }}
ดอกไม้{{ kv.user_statistic.given_votes }}
คำถาม คำตอบ
แพลนเน็ต
ประวัติย่อ

การศึกษา

ระดับประถมศึกษา  ศึกษาที่ .. ร.ร.ราชประชานุเคราะห์ ๑  จบ ป.๗

มัธยมศึกษา          ศึกษาที่... ร.ร.อำมาตย์พานิชนุกูล      จบ ม.ศ.๕

อุดมศึกษา            ศึกษาที่..  วิทยาลัยครูภูเก็ต               ค.บ.

การทำงาน         

อาจารย์ ๑  ร.ร.บ้านทุ่งปรือ อ.เขาพนม จ.กระบี่ ( ๒๕๓๑ )

อาจารย์ ๑   ร.ร.บ้านห้วยมัด    อ.เหนือคลอง   ( ๒๕๓๓ )

ครูชำนาญการ  ร.ร.ราชประชานุเคราะห์ ๒

ครูชำนาญการพิเศษ  ร.ร.ราชประชานุเคราะห์ ๒ (ปัจจุบัน)

คติพจน์.. ทำวันนี้ให้ดีที่สุด

ความหวังในสอน..ให้นักเรียนเป็นคนดีของสังคม อ่าน คิด และเขียนได้ทุกคน

ความภาคภูมิใจ

ครูสอนสุขศึกษาฯ ดีเด่นระดับเขตพื้นที่การศึกษากระบี่ ๒๕๔๗

ครูสอนสุขศึกษาฯ ดีเด่นระดับเขตพื้นที่การศึกษากระบี่ ๒๕๔๘

ครูดีในดวงใจ ระดับเขตพื้นที่การศึกษากระบี่ ๒๕๔๙

ครู คศ.๓ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๒ (๑ ต.ค.๒๕๕๒)

********************************************************

ครอบครัว    ภรรยาชื่อ นางกุหลาบ เจียวก๊ก .อาชีพ รับราชการครู มีบุตร ๒ คน  คือ

๑.น.ส.นิศารัตน์  ศึกษา คณะสถาปัตย์ฯ ปีที่๓  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

๒.นายมนัสชัย    ศึกษา ม.๕  ร.ร. จุฬาภรณราชวิทยาลัย  ตรัง