พ่อ

ทุกครา...ที่เหนื่อยกาย..
ก่อนจะหมดแรงใจ...
สิ่งหนึ่งที่ทำอยู่บ่อย..ครั้ง
คือ การเปิดเข้าไปเพื่อ...ดูและอ่าน
สิ่งที่ดูมีค่า...ยิ่ง
บันทึก "คิดถึงลูก"
ที่พ่อ...เขียนถึงลูก...
ด้วยจิตที่ผูกพัน...ก่อเกิดใจที่อ่อนละมุน

ทำให้โหย...คิดถึงพ่อ(ผู้ล่วงลับ)
ทุกคราที่พ่ออยู่...จะรู้ซึ้งถึงความ"ปลอดภัย"
แต่เมื่อพ่อได้จากไป...ชีวิต..ต้องเผชิญ
และเข้มแข็ง...อย่างพ่อสอนให้อดและทนต่อ"ชีวิต"
พร้อมน้อมนำ.."จิต"...อย่างมีเมตตา..ต่อสรรพสิ่ง
แม้บางครั้ง...สิ่งที่"ให้"..อาจถูกมองเมินไป
แต่พ่อสอน...ไม่เป็นไร ให้เชื่อและศรัทธาทำไป...
ด้วยความรัก "พ่อ"...ที่ผูกพัน