ความเห็น 55546

พ่อ

เขียนเมื่อ 

ฟังน้ำเสียงของท่าน "สิริพร"...แล้วชวนให้คิดถึงพ่อจังเลยคะ...ดีนะคะ...ที่ท่านยังมีคุณพ่อ...ที่คอย..เฝ้ารอ..