ขั้นที่ 2

เมื่อจับซึงถูกต้อง ท่านั่งถูกต้อง ก็หัดจับไม้ดีดซึงเพื่อดีดสายเปล่า หลังจากที่เราฝึกหัดสายเปล่าลองกดนิ้วดูเรียงตามลำดับ นิ้วชี้ นิ้วกลาง นิ้วนาง ไล่ตามนมซึง(ลูกซึง)