เปิดหาชุมชนน่าสนใจเกี่ยวกับห้องสมุดและบรรณารักษ์ เจอชุมชนคณะทำงานเทคโนโลยีสารสนเทศ PULINET คิดว่าน่าจะเป็นช่องทางแลกเปลี่ยนความรู้ สื่อสารระหว่างคนทำงานวงการเดียวกันได้เป็นอย่างดี และจะรออ่านงานเขียนดีๆ เพิ่มขึ้นนะคะ