อนุทินล่าสุด


moonlight
เขียนเมื่อ

Bookmark: Digital Collection ของห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฎ

http://dcms.thailis.or.th/dcms/advance.php

แหล่งสืบค้นข้อมูลวิทยานิพนธ์ Fulltext ของมหาวิทยาลัยราชภัฎทั่วประเทศ

Tags:ความเห็น (0)

ไม่มีความเห็น

moonlight
เขียนเมื่อ

Bookmark: แหล่งสารสนเทศทางด้านสารสนเทศศาสตร์ของสำนักบรรณสารสนเทศ มสธ

http://library.stou.ac.th/Odi/Information.asp

รวมแหล่งสารสนเทศเพื่อการค้นคว้า ได้แก่ Web site E-Journal ทางด้านสารสนเทศ

Tags:ความเห็น (0)

ไม่มีความเห็น

moonlight
เขียนเมื่อ

Bookmark: VOA (Voice of America) Special English Features

http://www.manythings.org/voa/06/index060331.html

แหล่ง download mp3 เพื่อฝึกฟังภาษาอังกฤษ

Tags:ความเห็น (0)

ไม่มีความเห็น

moonlight
เขียนเมื่อ

Bookmark: CK's Listen and Repeat English

http://www.manythings.org/repeat/

Practice Intonation, Rhythm, Pronunciation and Other Things

Tags:ความเห็น (0)

ไม่มีความเห็น

moonlight
เขียนเมื่อ

Bookmark: Interesting Things for ESL Students

http://www.manythings.org/

A fun study site for learners of English as a Second Language

Tags:ความเห็น (0)

ไม่มีความเห็น

moonlight
เขียนเมื่อ

Bookmark: ชุมชน librarianKKU

http://www.gotoknow.org/sukthi

No description

Tags:ความเห็น (0)

ไม่มีความเห็น

moonlight
เขียนเมื่อ

Bookmark: ชุมชนประกันคุณภาพ

http://www.gotoknow.org/bloglibqual2

No description

Tags:ความเห็น (0)

ไม่มีความเห็น

moonlight
เขียนเมื่อ

Bookmark: งานนโยบายและแผนคณะทันตแพทยศาสตร์

http://www.gotoknow.org/dent-nu

No description

Tags:ความเห็น (0)

ไม่มีความเห็น

moonlight
เขียนเมื่อ

Bookmark: งานนโยบายและแผนคณะทันตแพทยศาสตร์

http://www.gotoknow.org/dent-nu

No description

Tags:ความเห็น (0)

ไม่มีความเห็น

moonlight
เขียนเมื่อ

Bookmark: ฝึกภาษาอังกฤษจาก Web ESLGold

http://www.eslgold.com

No description

Tags:ความเห็น (0)

ไม่มีความเห็น

moonlight
เขียนเมื่อ

Bookmark: ฝึกภาษาอังกฤษจาก PressDisplay

http://www.pressdisplay.com

No description

Tags:ความเห็น (0)

ไม่มีความเห็น

moonlight
เขียนเมื่อ

Bookmark: Google

http://www.google.co.th

No description

Tags:ความเห็น (0)

ไม่มีความเห็น

moonlight
เขียนเมื่อ

Bookmark: ฝึกภาษาอังกฤษจาก PressDisplay

http://www.pressdisplay.com

No description

Tags:ความเห็น (0)

ไม่มีความเห็น

moonlight
เขียนเมื่อ

Bookmark: Google

http://www.google.co.th

No description

Tags:ความเห็น (0)

ไม่มีความเห็น

moonlight
เขียนเมื่อ

Bookmark: สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยนเรศวร

http://www.lib.nu.ac.th

No description

Tags:ความเห็น (0)

ไม่มีความเห็น

moonlight
เขียนเมื่อ

Bookmark: ฝึกภาษาอังกฤษจาก PressDisplay

http://www.pressdisplay.com

No description

Tags:ความเห็น (0)

ไม่มีความเห็น

moonlight
เขียนเมื่อ

Bookmark: ฝึกภาษาอังกฤษจาก Nation

http://www.nationmultimedia.com

No description

Tags:ความเห็น (0)

ไม่มีความเห็น

moonlight
เขียนเมื่อ

Bookmark: ฝึกภาษาอังกฤษจาก Foxnews

http://www.foxnews.com

No description

Tags:ความเห็น (0)

ไม่มีความเห็น

moonlight
เขียนเมื่อ

Bookmark: ฝึกภาษาอังกฤษจาก CNN

http://www.cnn.com

No description

Tags:ความเห็น (0)

ไม่มีความเห็น

moonlight
เขียนเมื่อ

Bookmark: ฝึกภาษาอังกฤษจาก BBC

http://www.bbc.co.uk

No description

Tags:ความเห็น (0)

ไม่มีความเห็น

moonlight
เขียนเมื่อ

Bookmark: ฝึกภาษาอังกฤษจาก Bangkok Post

http://www.bangkokpost.co.th

No description

Tags:ความเห็น (0)

ไม่มีความเห็น

moonlight
เขียนเมื่อ

Bookmark: ฝึกภาษาอังกฤษจาก Foxnews

http://www.foxnews.com/

No description

Tags:ความเห็น (0)

ไม่มีความเห็น

moonlight
เขียนเมื่อ

Bookmark: ฝึกภาษาอังกฤษจาก Foxnews

http://www.foxnews.com/

No description

Tags:ความเห็น (0)

ไม่มีความเห็น

moonlight
เขียนเมื่อ

Bookmark: ฝึกภาษาอังกฤษจาก CNN

http://www.cnn.com/

No description

Tags:ความเห็น (0)

ไม่มีความเห็น

moonlight
เขียนเมื่อ

Bookmark: ฝึกภาษาอังกฤษจาก CNN

http://www.cnn.com/

No description

Tags:ความเห็น (0)

ไม่มีความเห็น

พบปัญหาการใช้งานกรุณาแจ้ง LINE ID @gotoknow
ClassStart
ระบบจัดการการเรียนการสอนผ่านอินเทอร์เน็ต
ทั้งเว็บทั้งแอปใช้งานฟรี
ClassStart Books
โครงการหนังสือจากคลาสสตาร์ท