กกต ร้อยเอ็ดประกาศรับสมัคร กกต ท้องถิ่น 102 อปท

การเมือง

กกต ร้อยเอ็ดประกาศรับสมัคร กกต ท้องถิ่น 102 อปท

 

  วันนี้(8 มิถุนายน 2552)นายศิริพงษ์  มุขศรี ผอ.การเลือกตั้งประจำจังหวัดร้อยเอ็ด ในฐานะเลขานุการคณะกรรมการสรรหาคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดร้อยเอ็ด เปิดเผยว่า  ตามที่สมาชิกภาพขององค์การบริหารส่วนตำบลในจังหวัดร้อยเอ็ด 102 อบต.จะครบวาระในการดำรงตำแหน่งในวันที่ 30 กรกฎาคม 2552 คณะกรรมการสรรหาฯ มีมติในการประชุมครั้งที่ 1/2552 ลงวันที่ 8 เมษายน 2552  เห็บชอบให้แต่งตั้งคณะบุคคลเพื่อดำเนินการรับสมัครบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็น คณะกรรมการการเลือกตั้งประจำ อปท. ระหว่างวันที่ 8-12 มิถุนายน 2552  ผู้ใดประสงค์จะจะสมัครต้องยื่นใบสมัครใน อบต.ที่มีการเลือกตั้ง จำนวน 18 อำเภอ ดังนี้ อำเภอเมืองร้อยเอ็ด 3 อบต.เกษตรวิสัย 7 อบต. จตุรพักตรพิมาน 7 อบต.ธวัชบุรี 7 อบต. พนมไพร 6 อบต.โพนทอง 5 อบต. เสลภูมิ 10 อบต.สุวรรณภูมิ 5 อบต.อาจสามารถ 5 อบต.ปทุมรัตต์ 2 อบต. หนองพอก 6 อบต.โพธิ์ชัย 6 อบต.โพนทราย 3 อบต.เมยวดี 3 อบต.ศรีสมเด็จ 6 อบต.จังหาร 5 อบต.หนองฮี 3 อบต.เมืองสรวง  1 อบต.

นายศิริพงษ์  มุขศรี  ผอ.กกต.จว.ร้อยเอ็ด  กล่าวอีกว่า ให้เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการสรรหาคณะกรรมการการเลือกตั้งลงนามโดยนายชิดพงษ์ ฤทธิประศาสน์ ผวจ.ร้อยเอ็ด ประธานคณะกรรมการสรรหาฯหลักฐานการรับสมัครประกอบด้วยสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรอื่นที่ทางราชการออกให้ ต้องมีหมายเลขประจำตัวประชาชน 13 หลัก  สำเนาทะเบียนบ้าน ใบรับรองแพทย์รับรองว่าไม่เป็นบุคคลวิกลจริตจิตฟั่นเฟือน  รูปถ่ายไม่สวมหมวก ไม่สวมแว่นตาดำ ขนาด2 นิ้ว จำนวน 2 รูป หลักฐานอื่นๆที่ต้องการนำมาแสดงว่าตนเองเป็นผู้มีสิทธิสมัครรับเลือกตั้ง ผู้สมัครต้องมีคุณสมบัติไม่มีลักษณะต้องห้ามตามระเบียบ กกต.ว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ.2546 ข้อ 29และ 30  หากมีข้อสงสัย โทร.0-4352-2816-7 หรือ 08-9841-4187 การเลือกตั้งนายก อบต.และ ส.อบต.102 แห่ง 18 อำเภอ การเมืองท้องถิ่นร้อยเอ็ดคึกคักไม่แพ้การเมืองระดับชาติแน่นอนน่าจับตามอง

 

 

วัชรินทร์  เขจรวงศ์/รายงาน

208 ม.2 บ้านสามแยกโพธิ์ชัย ต.เหนือเมือง

อ.เมืองร้อยเอ็ด จ.ร้อยเอ็ด 45000

E-mail:[email protected]

Tr.086-8502416/085-7567108

 

 

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน เกษตรสิงขร101

คำสำคัญ (Tags)#เกษตรสิงขร

หมายเลขบันทึก: 266731, เขียน: 08 Jun 2009 @ 20:21 (), แก้ไข: 21 Jun 2012 @ 15:34 (), สัญญาอนุญาต: ครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน, อ่าน: คลิก


ความเห็น (0)