นิทาน กล่องข้าวน้อยฆ่าแม่ 

 

                 ภาคภาษาไทย    ภาษาอังกฤษ

 

 

 

 

         ทองเป็นชายหนุ่มวู่วามนิสัยเอาแต่ใจตนเอง  วันหนึ่งเขาออกไปทำงานตั้งแต่เช้ามืด รออยู่จนสายไม่เห็นแม่นำข้าวมาส่งทำให้รู้สึกหงุดหงิด  เพราะหิวจนแสบท้องคอยชะเง้อมองหา  ครั้นดวงตะวันลอยสูงเกือบจะตรงศรีษะ เห็นแม่ถือกล่องข้าวเดินกระหย่องกระแหย่งมาแต่ไกล ทองรีบลุกออกจากร่มไม้ตรงเข้าไปต่อว่าทันที 

  

 

         Thong was impetuous , self-centered young. One day he went farming early in the morning. He was upset when he had waited and waited for his mother to bring him some food until it was very late. He was very hungry when he looked up for her. When the sun was almost directly overhead , he saw his mother carrying a box of food, walking lamely from a far distance .He immediately got out of the shade of tree to accuse her of being late.

     

 

           ''  แม่มัวทำอะไรอยู่ รู้หรือเปล่าว่าข้าหิวจวนจะเป็นลมอยู่แล้ว''  '' อย่าโกรธเลยลูก'' แม่หยุดยืนหอบหายใจถี่ๆด้วยความเหน็ดเหนื่อย เนื่องจากเดินฝ่าเปลวแดดมาเป็นระยะไกล '' แม่เป็นไข้ไม่ค่อยสบายพอลุกไหวก็รีบหุงข้าวหุงปลาแล้วเอามาให้เอ็งนี่แหละ '' '' แล้วทำไมถึงเอาข้าวใส่กล่องใบนิดเดียวมาให้ข้า จะพอกินได้ยังไง '' '' ถึงกล่องจะเล็ก แต่แม่ก็อัดข้าวมาแน่นนะลูก '' '' พูดมากอยู่นั่นแหละ รีบส่งข้าวมาให้ข้าเร็วเข้า  '' 

 

 

 

         '' What kept you so late, MOM ? Don ‘t you know that I'm starving to death?'' Please, don't be upset, son .''   The mother stood panting heavily with great fatigue from a long walk in the blazing sunlight. '' I was sick. But as soon as I could get up, I cooked for you immediately.''  '' Why do you bring me such a small box of rice? It won't be enough for me!''  " But I stuffed the box with a lot of rice though it is small ." " Shut up and give it to me now ,quick!"

       

 

          ทองกระชากกล่องข้าวมาจากมือจนแม่เสียหลักล้มลง แต่ชายหนุมก็ไม่สนใจไยดี รีบเปิดกล่องข้าวกินอย่างหิวโหย เมื่ออิ่มแล้วจึงรู้ว่าแม่พูดจริง เพราะข้าวในกล่องยังเหลืออยู่อีกตั้งมาก

 

 

      Thong grabbed  the box of rice from his mother ‘s hand so sharply that she fell down .But he did not pay any attention to her.   He abruptly opened the  box and ate the food hungrily . After he was full, he realized that what his mother said was true . There was plenty left over in the box

   

 

           ทองเห็นแม่นอนนิ่งไม่เคลื่อนไหวจึงเข้าไปดู ปรากฏว่าหญิงชราล้มหัวฟาดพื้นสิ้นใจไปแล้ว  ชายหนุ่มเริ่มสำนึกตัวว่าตัวเองทำรุนแรงกับแม่ เข้าไปกอดศพร้องไห้รำพันแต่แม่ของเขาก็ไม่มีวันฟื้นขึ้นมาได้อีกแล้ว

 

 

       Thong saw his mother lying still and he rushed to her at once. The poor old woman had hit her head on the floor when  she had fallen down and she was dead. Having realized how violently he had treated his mother , he hugged her dead body and cried his heart out . But his mother  could in no way come back to life .

   

 

            ทองได้สร้างพระธาตุขึ้นมาองค์หนึ่ง ณ ที่นั้น เพื่ออุทิศส่วนกุศลและใส่กระดูกของแม่ไว้เนื่องจากลักษณะของพระธาตุคล้ายกล่องที่แม่ใส่ข้าวมาให้ ชาวบ้านจึงเรียกว่า ''พระธาตุกล่องข้าวน้อย'' ซึ่งในปัจจุบันอยู่ในเขตจังหวัดยโสธร 

 

 

      Thong built a stupa there to dedicate merit to his mother and to keep her bone . The stupa was shaped like that box of rice . People, therefore , called it " The stupa of a small Box of Rice ."  It is in Yasothorn province

                                                             

                                                                ท. ณเมืองกาฬ

                                                                  30/3//2552

คติ.   " ผู้ใดอกตัญญูต่อผู้มีพระคุณ  ผู้นั้นจะฉิบหา "