วิสัยทัศน์ เป็นจุดเริ่มต้น ของกระบวนการบริหารอื่นๆ

        วิสัยทัศน์ นั้นอาจก่อให้เกิดการขับเคลื่อนขององค์กรไปจนบรรลุเป้าหมายของวิสัยทัศน์นั้นๆ แต่บางครั้งวิสัยทัศน์ก็มิอาจขับเคลื่อนไปสู่เป้าหมายได้อย่างสมบูรณ์ เพราะเป็นมีวิสัยทัศน์ประเภทเพ้อเจ้อ เช่น วิสัยทัศน์ที่อยากให้เกิดสังคมแห่งการศึกษา เป็นสังคมสมบูรณ์แบบ นักเรียนทุกคนดีเท่ากันหมด เก่งเท่ากันหมด หรือมีความสุขเท่ากันหมด ที่มีความเป็นไปได้ยาก วิสัยทัศน์ของโรงเรียนจะดีหรือไม่ ดูได้ที่คุณภาพของผู้อำนวยการโรงเรียนนั้นๆ เอง ความสามารถของผู้อำนวยการโรงเรียน หรือผู้นำสถานศึกษานั้น ต้องสามารถสร้างองค์ประกอบต่างๆ ที่จะทำให้วิสัยทัศน์เป็นจริงได้ หรืออย่างน้อยก็ใกล้เตียงกับเป้าหมายให้ได้มากที่สุด ไม่ใช่เรื่องแปลกเลยที่ การดำเนินกิจกรรมต่าง ๆ อาจไม่ได้ผล ร้อยเปอร์เซนต์ แต่ก็ควรมากกว่าแปดสิบเปอร์เซ็นต์ก็ถือว่าใช้ได้ ดังคำที่ผมชอบใช้จนติดปากว่า "Nobody Perfect"

          อย่างไรก็ดี "เจตนารมณ์"  คือ ตัวนำเอาวิสัยทัศน์ทั้งมวลมาประมวลเป็นการสร้างนโยบาย และเพื่อนำนโยบายไปกำหนดเป็นยุทธศาสตร์อย่างครบระบบต่อไป และยังต้องการความคิดริเริ่ม (Initiative) อย่างมากสำหรับผู้อำนวยการโรงเรียน ดังนั้นถ้าอยากให้วิสัยทัศน์บรรลุเป้าหมายร้อยเปอร์เซนต์ ท่านผู้อำนวยการโรงเรียนก็คงต้องมีเจตนารมณ์ที่แรงกล้า คิดในสิ่งใหม่ ๆ ที่แตกต่าง (Change) โดยการตั้งเป้าหมายไว้เกินร้อย  ซึ่งก็คงต้องลงทุนลงแรงเพิ่มอีกหน่อย เพื่อความสำเร็จ

          เพราะฉะนั้น จุดเริ่มแรกของกรอบแนวคิดสู่แนวบริหารจัดการศึกษา จึงน่าจะเริ่มจากการพิจารณาว่า มีอะไรบ้างที่จะต้องคิดกันก่อน ก่อนที่จะดำเนินการต่อไป การทำความเข้าใจอย่างรอบคอบในบริบทของสถานศึกษา การถกเถียงกันถึงข้อที่น่าพิจารณาของกรอบแนวคิดแรกในส่วนของ In-put  แล้วแบ่งงานกันอย่างชัดเจน สร้างความเข้าใจที่ตรงกัน พูดภาษาเดียวกัน และที่สำคัญไม่ควรแบ่งงานแบบกระจัดกระจายเป็นท่อนๆ ให้ไปคิดกันสะเปะสะปะ ขาดการประสานงานที่ดี และการประสานงานที่ดีนี้เอง น่าจะเป็นหน้าที่ของผู้อำนวยการโรงเรียน อันเป็นบทบาทสำคัญที่จะนำวิสัยทัศน์ไปสู่เป้าหมาย จงจำไว้เสมอว่า "ทะเลาะกับคนหนึ่งคนเท่ากับสร้างศัตรูอีกหลายคน" เพราะทุกคนมีเพื่อน มีพวกพ้อง ทะเลากับเขา ก็อาจหมายถึงเป็นศัตรูกับพวกเขาด้วย ลำพังแค่เขียนแผนยุทธศาสตร์เพื่อการนำนโยบายสู่การปฏิบัติ ก็ไม่ใช่เรื่องง่ายสำหรับการบริหารจัดการศึกษา เฉพาะในส่วน ของ In-put นี้แล้ว ยังส่วนต่อๆ ไป ทั้งในเรื่องของกระบวนการ (Process) และสิ่งที่ได้ออกมา(Out Put) ตัวชี้วัด และประสิทธิผล ผู้บริหารจัดการศึกษา ต้องต่อเชื่อมให้เป็นงานที่จะสั่งงานมอบงานให้ไปทำให้ครบระบบในที่สุด การได้รับความร่วมมือจากหลายฝ่ายจึงเป็นปัจจัยสำคัญของการนำวิสัยทัศน์สู่ความสำเร็จ