การมีส่วนร่วมของประชาชน

Be green
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ

ช่วงนี้ Be green ได้รับรู้รับฟังเรื่องของการมีส่วนร่วมของประชาชนอยู่บ่อยๆไม่ว่าจะเข้ารับฟังการบรรยาย หรือเข้ารับการอบรม  เลยเอามาแลกเปลี่ยนกันค่ะ

จากการที่ศูนย์บริการประชาชน สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีได้บรรยายเพื่อให้ความรู้ในการพัฒนากลไกการมีส่วนร่วมของประชาชน โดยนำเอาระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน พ.ศ. 2548

Be green ก็ได้รับรู้รับฟังไปด้วย ว่าระเบียบนี้มีผลบังคับใช้มาตั้งแต่วันที่ 25 กันยายน 2548 และให้ยกเลิกระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการรับฟังความคิดเห็นสาธารณะโดยวิธีประชาพิจารณ์ พ.ศ. 2539     และระเบียบใหม่เขาเปิดเรื่องวิธีการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนเอาไว้หลายอย่าง เช่น การสัมภาษณ์รายบุคคล การสนทนากลุ่มย่อย การประชาพิจารณ์ การอภิปรายสาธารณะ การประชุมระดับตัวแทนของกลุ่มบุคคลที่เกี่ยวข้องหรือมีส่วนได้เสีย เป็นต้น

โครงการของรัฐที่เป็นการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมไม่ว่าจะดำเนินการเองหรือให้สัมปทาน/อนุญาต และเป็นโครงการที่เกิดผลกระทบอย่างกว้างขวาง ต้องมีการเผยแพร่ข้อมูลให้ประชาชนทราบและมีการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน และต้องมีการเผยแพร่ที่ http://www.publicconsultation.opm.go.th อีกด้วย

และก่อนการรับฟังความคิดเห็น 15 วันต้องประกาศให้ประชาชนทราบถึงวิธีการรับฟังความคิดเห็น ระยะเวลา สถานที่และรายละเอียดอื่นๆ ต้องปิดไว้อย่างเปิดเผยและประกาศในระบบเครือข่ายสารสนเทศ  จบดื้อๆ ตรงนี้ก่อนค่อยมาเล่าต่อนะจ๊ะ

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน คนไทยหัวใจสีเขียวความเห็น (0)

คำสำคัญ (Tags)

#การมีส่วนร่วม

หมายเลขบันทึก

262444

เขียน

21 May 2009 @ 12:02
()

แก้ไข

17 Jun 2012 @ 18:40
()

สัญญาอนุญาต

ครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน
อ่าน: คลิก