beeman 吴联乐
นาย สมลักษณ์ (ลักษณวงศ์) วงศ์สมาโนดน์

นิสิตต่างวิชาเอกมาขอลงเรียนวิชา Apiculture


เอกคณิตศาสตร์ ทำไมมาสนใจลงเรียนเรื่องวิชาการเลี้ยงผึ้ง

    เมื่อวันที่ 11 พฤษภาคม 2552 ซึ่งเป็นวันหยุดราชการ วันพืชมงคล ตอนบ่ายๆ ผมไปนั่งที่ office พอเวลาประมาณบ่ายสามโมง มีนิสิต ๒ คน แต่งตัว private มาเคาะประตูที่ห้องทำงาน...ผมกลัวตกเป็นข่าวหน้าหนึ่งก็เลยออกมาพบนอกห้อง

    นิสิต ๒ คน มาพบผู้ทำหน้าที่สอนเรื่องการเลี้ยงผึ้ง ซึ่งก็คือผมเองนั่นแหละ เธอบอกว่าเมื่อวานเธอไปลงทะเบียน online และสนใจอยากจะลงวิชาการเลี้ยงผึ้งเป็นวิชาเลือกเสรี วันนี้ก็เลยลองแวะมาดูว่าอาจารย์มาทำงานหรือเปล่า ถ้าพบจะได้ติดต่ออาจารย์ผู้สอน ผมก็ถามกลับไปว่าอยู่เอกอะไรชั้นปีอะไร...เธอสองคนก็ตอบกลับมาว่า "อยู่เอกคณิตศาสตร์" ชั้นปีที่ ๔

     ผมก็เลย "เป็นงง" ถามกลับไปว่า "เอกคณิตศาสตร์ ทำไมมาสนใจลงเรียนเรื่องวิชาการเลี้ยงผึ้ง" เธอก็บอกว่าเพื่อนของเธอคนหนึ่งซึ่งเป็นเอกชีววิทยาไปชักชวนมาให้เรียน บอกว่า "อาจารย์สอนดีและสอนสนุก"

     ผมถามกลับไปว่าเพื่อนของเธอชื่ออะไร เธอตอบมา ๒ ชื่อ (ชื่อเล่น) ผมก็จำไม่ได้ จนเธอบอกว่า "ชลกานต์ เพชรพงศ์" ผมก็ร้องอ๋อเลย บอกว่าจำได้ ก็เธอพึ่งลงทะเบียนเรียนวิชานี้ (Apiculture) กับผมเมื่อเทอมที่แล้วนี่เอง

     ผมก็ให้พวกเธอ ๒ คน ลงชื่อจองเรียนไว้ในสมุดบันทึก ชื่อของเธอทั้งสองในสมุดบันทึก คือ

  • ธิดาพร เสียงวัฒนะ (จบมัธยมต้นจากพิจิตร จบมัธยมปลายที่พิษณุโลก )
  • ปิยะพร ศรีตะลา (จบมัธยมปลายจากนครสวรรค์)

     ผมถามอีกว่า มี ๒ คนเท่านั้นหรือที่อยากลงเรียน...ตอบกลับมาว่ายังอีก ๗ คน ซึ่งรวมเธอทั้งสองก็จะเป็น ๙ คน...เออ! ๙ คนก็เป็นจำนวนไม่น้อยเลยสำหรับนิสิตต่างเอก...

     ผมเล่าให้พวกเธอฟังว่า สมัยก่อนย้อนหลังไปสัก ๑๕ ปีมีนิสิตภาควิชาเคมีจำนวน ๑๐ มาขอลงทะเบียนวิชานี้ ซึ่งในเทอมนั้นไม่มีนิสิตชีววิทยาลงเรียนเลย..ผมจึงมีนิสิตต่างเอกมาเรียนเป็นรุ่นแรก และถ้ารับรุ่นของเธอเข้าเรียนด้วย ก็จะเป็นรุ่นที่สอง

     ต่อจากนั้นก็เล่าเรื่อง "วิธีการสอน" ของผมว่า เน้น Learning มากกว่า Teaching พร้อมทั้งยกตัวอย่างให้ฟัง รู้สึกว่าผมจะเมาท์คนเดียวประมาณ ๑ ชั่วโมง และอนุญาตให้พวกเธอกลับ

     ก่อนกลับก็ได้ให้เบอร์โทรศัพท์ของผมแก่พวกเธอไว้ด้วย เผื่อมีปัญหาอะไรจะได้โทรมาสอบถาม สิ่งที่ผมกลัวคือ กลัวว่าตารางเวลาเรียนที่มีการจัดให้ จะทำให้พวกเธอลงทะเบียนไม่ได้...

     พอพวกเธอกลับไปแล้ว ผมลองแวะไปดูรายชื่อนิสิตที่ลงทะเบียนเรียนวิชานี้ในรอบแรก จากจำนวนที่เปิดให้ลงทะเบียน เป็นนิสิตภาควิชาชีววิทยาชั้นปีที่ ๔ จำนวน ๑๖ คน ดังนี้ (คาดว่าจะล้นห้องเพราะปี ๓ นี่ยังไม่มีใครได้ลงทะเบียนเลย พอเปิดเทอมต้องมาขอเพิ่มจำนวนแน่ๆ)

ลำดับ  รหัส ชื่อ หลักสูตร สถานภาพ
 คณะวิทยาศาสตร์
1  49311787  นางสาวประทุมพร มาข้าว  วท.บ. (ชีววิทยา) 10
2  49312579  นางสาวรัตนา อินเขียว  วท.บ. (ชีววิทยา) 10
3  49312685  นางสาววรดา สมานทรัพย์  วท.บ. (ชีววิทยา) 10
4  49312999  นางสาววิไลลักษณ์ มงคล  วท.บ. (ชีววิทยา) 10
5  49313378  นางสาวสลิลทิพย์ จิตชุ่ม  วท.บ. (ชีววิทยา) 10
6  49313750  นางสาวสุรีรัตน์ ภูชุม  วท.บ. (ชีววิทยา) 10
7  49313996  นางสาวอรยา เครื่องทิพย์  วท.บ. (ชีววิทยา) 10
8  49314566  นางสาวปวีณุช เขียวทอง  วท.บ. (ชีววิทยา) 10
9  49315976  นางสาวจิตลัดดา ปารินทร์  วท.บ. (ชีววิทยา) 10
10  49316119  นางสาวนฤมล ไร่เกียรติ  วท.บ. (ชีววิทยา) 10
11  49316171  นางสาวปาริชาติ สุรวิทย์  วท.บ. (ชีววิทยา) 10
12  49316195  นางสาวพรนภา มันดี  วท.บ. (ชีววิทยา) 10
13  49316232  นางสาวยุพา กำเนิดบุญ  วท.บ. (ชีววิทยา) 10
14  49316355  นางสาวสิรินทร์รัตน์ นามปัญญา  วท.บ. (ชีววิทยา) 10
15  49316393  นางสาวสุกัลยา ทิมรุณ  วท.บ. (ชีววิทยา) 10
16  49316423  นางสาวสุทธิพร ชุนใช้  วท.บ. (ชีววิทยา) 10

     สถิติปี ๒๕๕๑ นิสิตรหัส ๔๙ คณิตศาสตร์ มี ๔๙ คน (แรกรับมี ๖๒ คน) เป็นชาย ๑๕ และหญิง ๑๔ คน ส่วนชีววิทยา มี ๘๗ คน (แรกรับ ๑๐๒ คน) เป็นชาย ๑๐ และหญิง ๗๗ คน

     ส่วนรหัส ๕๐ หรือ ปี ๓ : คณิตศาสตร์มี ๘๖ คน ชีววิทยามี ๙๐ คน แยกเป็นชาย ๑๘ หญิง ๗๒

...........................................................................................................

    ๑๒ พฤษภาคม ๒๕๕๒ เวลาเย็น นิสิตคณิตศาสตร์โทรมาแจ้งว่า เวลาเรียนของ Apiculture ตรงกับเวลาเรียนของวิชาเอก ขอให้อาจารย์เปิด section ใหม่ให้

    งานเข้าแล้วครับ ผมคงต้องเหนื่อยเพิ่มขึ้น สอนเพิ่มอีกสัปดาห์ละ ๕ ชั่วโมง..ผมขอให้นิสิตเช็คเวลาเรียนของตัวเองกับอาจารย์ไม่ให้ชนกันแล้วก็จะไปขอเปิดอีก ๑ section

     จำนวนนิสิตที่จะขอเปิด section ใหม่ของภาควิชาคณิตศาสตร์คือ ๑๐ คน ซึ่งเมื่อเทียบกับจำนวนนิสิตทั้งหมด ๔๙ คน คิดเป็นร้อยละ ๒๐ กว่าเลยทีเดียว

     ผมขอให้พวกเขาส่งรายชื่อ พร้อมรหัสมาให้ด้วย และมอบงานให้เขียนลงสมุดว่า ทำไมเขาถึงอยากมาเรียนวิชานี้ (เป็นรายบุคคล) และควรจะต้องส่งเร็วๆ นี้ ก่อนเปิดเทอม ซึ่งคาดว่าจะได้สมุดมาประมาณ ครึ่งหนึ่งคือ ๕ เล่ม

beeman by Apinya

มนุษย์ผึ้งมหัศจรรย์  
神奇的蜂爷
  
(shen2  qi2  de1  feng1  ye2)

หมายเลขบันทึก: 260735เขียนเมื่อ 12 พฤษภาคม 2009 12:43 น. ()แก้ไขเมื่อ 6 กันยายน 2013 13:44 น. ()สัญญาอนุญาต: ครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน


ความเห็น (4)

สวัสดีครับอาจารย์ beeman ตามมาดูการรับศิษย์ต่างเอกครับ

"วิธีการสอน" ของผมว่า เน้น Learning มากกว่า Teaching"เป็นวิธีสอนที่คนทำงานชุมชนครับท่าน

คารวะท่านผู้เฒ่า

  • ทำงานในชุมชน ถ้าเป็นแบบ Teaching คนคงเบื่อแน่เลย..อิอิ

หลังจากที่ได้เข้าชั้นเรียนแล้วพบกับอาจารย์รู้สึกว่าไม่ผิดหวังเลยค่ะที่ได้มาลงในรายวิชานี้

  • ยังไม่ค่อยเข้าที่เข้าทางสำหรับคนเรียนและคนสอน
  • คงต้องปรับตัวเข้าหากันสัก ๓ สัปดาห์
สงวนลิขสิทธิ์ © 2005-2021 บจก. ปิยะวัฒนา และผู้เขียนเนื้อหาทุกท่าน
ขอแนะนำ ClassStart ระบบจัดการการเรียนการสอนผ่านอินเทอร์เน็ต ทั้งเว็บทั้งแอปใช้งานฟรี