สวัสดีครับ
 
            หลังจากว่างเว้นมา 1 เดือน   ชุมชน Chumphon-KM-Station คงต้องประกาศผลการตัดสินบันทึกยอดเยี่ยมประจำเดือนมีนาคม 2549 แล้ว  และผลการตัดสินบันทึกยอดเยี่ยมประจำเดือนมีนาคม2549 ของชุมชน Chumphon-KM-Station ได้แ่ก่
 
             1.ความคิดสร้างสรรค์ดีเด่น คือ เรื่องน่ารู้เกี่ยวกับมารยาททางสังคม ในบล็อกChumphon-Culture ของ สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดชุมพร ติดตามชมได้ที่
 
             http://gotoknow.org/archive/2006/03/13/23/06/44/e18704   
 
             2.การนำเสนอดีเด่น คือ ข่าวดีสำหรับคนชอบประวัติศาสตร์และโบราณคดีในบล็อก Chumphon-Nation-Museum ของพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติชุมพร   ติดตามชมได้ที่
 
              http://gotoknow.org/archive/2006/03/11/11/08/44/e18486
 
              3.กิจกรรมและกระบวนการ KM ดีเด่น คือ สาระน่ารู้เรื่องปาล์มน้ำมัน ( ตอนที่ 4 -ตอนที่ 11) ใน บล็อกChumphon-Mju ของ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ วิทยาเขตชุมพร ติดตามชมได้ที่
 
            http://gotoknow.org/archive/2006/03/02/08/48/42/e17326


               ถึงวันนี้ชุมชน Chumphon-KM-Stationมีบล็อกสมาชิกทั้งหมด 79 บล็อก  ทำให้เดือนมีนาคมนี้ เป็นเดือนที่ตัดสินยากเหมือนกับทุกเดือนที่ผ่านมา ขอเป็นกำลังใจให้กับทุก บล็อกนะครับ พยายามกันต่อไป เดือนหน้าอาจจะเป็นบล็อกของคุณ
 
                                             พรสกล  ศรีโต
                                                 29/4/2549