การทำงานในวันนี้ “_”

สรุปงานที่ทำในวันนี้
วันนี้สรุปผลของการออกเยี่ยมโครงการฯ ครั้งที่ไปเยี่ยมโครงการของผศ.ดร.นฤมล  แสงประดับ คณะวิทยาศาสตร์ ณ โรงเรียนชนบทศึกษา อ.ชนบท  และเยี่ยมโครงการฯ อบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อเพิ่มศักยภาพด้านการบริหารจัดการทรัพยากรทางกายภาพฯ ณ ห้องประชุม 1 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ เพื่อส่งให้คณะกรรมการโครงการติดตามฯ ทุกท่านทราบ / เพ็ญ

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน โครงการบริการวิชาการแก่สังคม มข.ความเห็น (1)

JJ
IP: xxx.91.152.58
เขียนเมื่อ 

ดีครับ

 ลงรูปสักนิด จะได้เห็น บรรยากาศ

   และเติม " ความประทับใจ ในการ ออกไป เรียน รู้" จะทำให้บันทึกมี "ชีวิต ชีวา เพิ่มขึ้น" ครับ