วิจัยการอ่านโน้ต


วิจัย
วิจัยในชั้นเรียน เรื่อง พฤติกรรมการอ่านโน้ตไม่ถูกจังหวะของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ประจำภาคเรียนที่ 2/2551 ผู้วิจัย นายสรวิศ จันพุ่ม ปัญหา นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปี่ที่ 2 ครูได้เริ่มเข้าสอนวิชาดนตรีสากลเมื่อครูเริ่มกิจกรรมบทเรียนเรื่องการอ่านโน้ตสากลเบื้องต้นในอีกสัปดาห์ต่อมาครูประเมินผลด้วยการทดสอบให้นักเรียนปฏิบัติ ปรากฏว่ามีนักเรียนที่สามารถผ่านการทดสอบจำนวน 80 % อีก 20 % ไม่ผ่านการทดสอบต้นสัปดาห์ที่ 3 ครูประกาศรายชื่อผู้ไม่ผ่านการทดสอบ และแจ้งให้นักเรียนทั้งห้องทราบว่า มีผู้ไม่ผ่านการทดสอบจำนวนกี่คนซึ่งจะทำให้นักเรียนที่ไม่ผ่านไม่สามารถทำให้ขึ้นบทเรียนใหม่ได้จากพฤติกรรมการเรียนที่ไม่สามารถผ่านแบบทดสอบทำให้ไม่สามารถเรียนต่อในบทเรียนที่สูงขึ้นต่อไปได้ การเรียนของนักเรียนไม่เป็นไปตามเป้าหมาย วัตถุประสงค์ 1 เพื่อศึกษาหาสาเหตุที่ทำให้นักเรียนไม่ผ่านการทดสอบ 2 เพื่อหาวิธีการให้นักเรียนผ่านการทดสอบ วิธีการวิจัย 1 จากการสอบถามนักเรียนในห้องเกี่ยวกับข้อมูลพื้นฐาน ของนักเรียนทราบว่าเป็นนักเรียนที่ไม่ค่อยสนใจ เรียน 2 จากการสังเกต พบว่านักเรียนไม่มีสมุดงาน เมื่อมีการทบทวน ท้ายคาบแต่ละคาบ นักเรียนตอบคำถามไม่ได้เลย 3 จากการพิจารณาผลงานที่นักเรียนไม่ผ่านการทดสอบ 4 จากการสัมภาษณ์นักเรียนทีละคนทำให้ทราบว่านักเรียนไม่เข้าใจบทเรียนตั้งแต่แรก 5 จากการสอบถามครูที่เคยสอนนักเรียนห้องนี้ ทราบว่า นักเรียนดังกล่าวไม่ค่อยตั้งใจเรียน การวิเคราะห์ข้อมูล 1. ครูสรุปข้อมูล จากเพื่อนในห้อง และครูที่เคยสอนมาก่อน จากตัวนักเรียนเอง จากผลงานของนักเรียน และจากการสังเกตพฤติกรรมในขณะเรียนในห้องเรียน พบว่าสาเหตุที่ทำให้นักเรียนไม่ผ่านการทดสอบ มาจากไม่มี แบบเรียนไม่เข้าใจในบทเรียนและมีพื้นฐานทางดนตรี อยู่ในเกณฑ์ต่ำ จึงไม่สามารถผ่านแบบทดสอบได 2. ครูนำผลการวิเคราะห์ไปปรึกษาผู้ร่วมงานและถาม ความคิดเห็นของนักเรียนทั้งห้อง เพื่อหาแนวทางแก้ไข ได้ข้อสรุปว่า 2.1.. ครูควรผลิตสื่อที่จะทำให้นักเรียนสามารถนำไปสามารถนำไปทบทวนนอกเวลาเรียนได้ 2.2.. ควรมีการจัดกลุ่มให้นักเรียนกระจายไปอยู่ในกลุ่มเพื่อนที่ตั้งใจเรียนและมีผลการเรียนดีเพื่อช่วยเหลือกัน 2.3 ..สอนเสริมนักเรียนนอกเวลาเรียน
คำสำคัญ (Tags): #วิจัยหน้าเดียว
หมายเลขบันทึก: 257249เขียนเมื่อ 25 เมษายน 2009 12:24 น. ()แก้ไขเมื่อ 19 มิถุนายน 2012 15:07 น. ()สัญญาอนุญาต: ไม่สงวนสิทธิ์ใดๆ


ความเห็น (1)

เยี่ยมครับ

พบปัญหาการใช้งานกรุณาแจ้ง LINE ID @gotoknow
ขอแนะนำ ClassStart
ระบบจัดการการเรียนการสอนผ่านอินเทอร์เน็ต
ทั้งเว็บทั้งแอปใช้งานฟรี