ตัวชี้วัดวิทยาศาสตร์

  ติดต่อ

  ตัวชี้วัดสาระวิทยาศาสตร์ชั้นป.5  

 ต่อ...ตัวชี้วัดสาระวิทยาศาสตร์ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ตัวชี้วัดที่ 28-34(ทั้งหมด 34 ตัวชี้วัด)

28

วางแผน  การสังเกต เสนอการสำรวจตรวจสอบ หรือศึกษาค้นคว้า และคาดการณ์สิ่งที่จะพบจากการสำรวจตรวจสอบ

29

เลือกอุปกรณ์ที่ถูกต้องเหมาะสมในการสำรวจ  ตรวจสอบให้ได้ข้อมูลที่เชื่อถือได้

30

บันทึกข้อมูลในเชิงปริมาณและ  คุณภาพ และ  ตรวจสอบผลกับสิ่งที่คาดการณ์ไว้ นำเสนอผลและข้อสรุป

31

สร้างคำถามใหม่เพื่อการสำรวจ ตรวจสอบต่อไป

 

32

แสดงความคิดเห็นอย่างอิสระอธิบาย และสรุปสิ่งที่ได้ เรียนรู้

 

33

บันทึกและอธิบายผลการสำรวจ  ตรวจสอบตามความเป็นจริง  มีการอ้างอิง

34

นำเสนอ จัดแสดง  ผลงาน โดยอธิบายด้วยวาจา หรือเขียนอธิบายแสดงกระบวนการและผลของงานให้ผู้อื่นเข้าใจ

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน โรงเรียนในฝัน

หมายเลขบันทึก: 257243, เขียน: , แก้ไข, 2012-06-23 01:46:52+07:00 +07 Asia/Bangkok, สัญญาอนุญาต: ครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน, อ่าน: คลิก

คำสำคัญ (Tags) #กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์ชั้นป.5#ตัวชี้วัดสาระวิทยาศาสตร์ชั้นป.5

บันทึกล่าสุด 

ความเห็น (0)