ขอบคุณภาพจาก  http://www.tammahakin.com/cat/TOY/img/TOY0000238_2.jpg

วาดรูปไหมค่ะ ???

  • เมื่อดิฉันมีเวลาว่าง  ก็มักจะขีดเขียน และวาดรูปอยู่บ่อยๆ
  • ไม่ค่อยชอบวาดรูปเหมือน .... แต่จะวาดไปตามจิตนาการ
  • ไม่มีรูปแบบที่แน่นอน   ... ไม่มีข้อกำหนด .... ไม่ตั้งเป้าหมายอะไรมากมาย
  • รูปที่ออกมา เป็นไปตามจินตนาการแต่ละช่วง ... แต่ละจังหวะของวันเวลา
  • การใช้สี .... ดิฉันมักจะใช้ แม่สี 3 สี    มาผสมไปตามแต่ใจจะให้เป็น
  • แดง/ เหลือง/ น้ำเงิน          อยากได้สีอะไร ก็หยิบจับมาใช้ตามครรลอง
  • รูปที่ได้ .... มาด้วยมือตัวเองนั้น   บางที่ก็มองว่าสวย บางทีก็มองว่าไม่เข้าท่า
  • แต่ก็ภูมิใจ .... ที่ได้ลงมือวาด .... และก็ยังเผื่อใจไปชื่นชมภาพวาดของผู้อื่นด้วยค่ะ

 

 

 

ภาพของ David John Robinson ค่ะ

 

                                                                                                                                      

เกร็ดเล็กๆ ของแม่สีค่ะ

สีที่ใช้ในงานศิลปะเราเรียกว่า แม่สีช่างเขียน (ARTIST) มี 3 สี คือ

1. สีแดง       (RED = CRIMSON  LAKE)
            
2.
สีเหลือง   (YELLOW = GRAMBOGE YELLOW)
            
3. สีน้ำเงิน   (BLUE = PRESSION BLUE                                                                         

การผสมของแม่สีช่างเขียน หรือเรียกอีกอย่างหนึ่งว่า "แม่สีวัตถุธาต" นั้นสามารถผสมให้เป็นสีต่างๆ ได้มากมายตามหลักของทฤษฎีสีนั้นกล่าวได้ว่าวัตถุสีใดๆ ก็ตามย่อมสะท้อนสีตัวของมันออกมาให้เห็นขณะเดียวกันก็ดึงดูดเอาสีของแม่สีไม่ปรากฎเข้ามาด้วย เช่น

          สีแดง (CRIMSION  LAKE) สะท้อนรังสีของสีแดงออกมาแล้วดึงดูดเอาสีน้ำเงินกับสีเหลืองซึ่งต่างผสมกันในตัวแล้วกลายเป็นสีเขียว อันเป็นคู่สีของสีแดง
          
         
สีเหลือง (GAMBOGE YELLOW) สะท้อนรังสีของสีเหลืองออกมาแล้วดึงดูดเอาสีแดงกับสีน้ำเงินซึ่งผสมกัน ในตัวแล้วกลายเป็นสีม่วง อันเป็นคู่สีของสีเหลือง
          
         
สีน้ำเงิน (PRESSION BLUE) สะท้อนรังสีของสีน้ำเงินออกมาแล้วดึงดูดเอาสีแดงกับสีเหลืองเข้ามาแล้วผสมกันก็จะกลายเป็นสีส้ม ซึ่งเป็นคู่สีของสีน้ำเงิน  

อ้างอิงจาก   http://www.artmwk.50g.com/color1.

                                                                                                                                        

มาเติมความสดใสให้กับชีวิต  ด้วยการวาดรูปนะคะ

สร้างสมาธิได้ดีด้วยค่ะ

 

จนกว่าจะพบกันใหม่ค่ะ

ภาพของ David John Robinson ค่ะ  สดใส ชื่นบานนะคะ

ขอบคุณภาพจาก www.thenewgallery.co.uk/images/Summer/ColurWhite.jpg