เรื่องของการเขียนแผนการจัดการเรียนรู้  เสมือนเป็นยาขมหม้อใหญ่ของครูทีเดียว 


แต่อย่าไปคิดว่า  ยาขมไม่มีประโยชน์นะคะ  ยาขมนี้ล่ะ  ทำให้ครูมีความสุขไปแล้วหลายราย  โดยเฉพาะครูอ้อย 


การเป็นครู  ใครๆๆก็เป็นได้  แต่การเป็นครูที่ดีนั้น  มันไม่ได้ง่ายอย่างที่คิด หรือพูด หรือ เขียน ว่า.....ครู ดี 


แผนการจัดการเรียนรู้  หรือแผนการสอน  ที่ครูทุกท่านต้องจัดทำ  ก่อน  ที่จะจัดการเรียนรู้ในชั้นเรียน 


แผนที่ดี จะต้องเป็นแผนรายชั่วโมง  ไม่มีแผนประเภทใด เป็นแผนที่ดีที่สุด 


ใครๆๆ ก็คิดว่า  แผนของตนเอง ดีแล้ว  เหมาะสมกับตนเองดีแล้ว  เหมาะสมกับนักเรียนของตนดีแล้ว......นั่นล่ะ  เป็นแผนที่ดีที่สุดล่ะค่ะ


*****


เมื่อดำเนินการเรื่อง Backward Design มาแล้ว  ก็ต้องเขียนแผนการจัดการเรียนรู้ ควบคู่กันไปด้วย 


ครูอ้อย  ยอมรับว่า  การเขียนแผนการจัดการเรียนรู้แบบ Backward  Design นี้  ไม่ได้ง่าย และก็ไม่ได้ยากนะคะ  เพียงแต่  ต้องรู้ เข้าใจ และเขียนไปตามหลักการ  ขั้นตอน  ดังที่ได้กล่าวมาแล้ว 


ในนามที่เป็นหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้  ต้องดู อ่าน แผนการจัดการเรียนรู้ของเพื่อนครู  เกิดความกังวลใจว่า  แผนการจัดการเรียนรู้ที่ดีและเหมาะสมนั้น  ต้องครบทุกขั้นตอน และมีองค์ประกอบที่สำคัญ 


ไหนไหน ก็ไหนไหน


เราน่าจะมี workshop เขียนแผนให้เป็นรูปแบบ Backward Design ที่มีเนื้อหา ต่อเนื่องกัน  เชื่อมโยงกัน ในแต่ละชั้นปี  หากทำได้  จะเกิดประโยชน์แก่ นักเรียน และแก่ครูด้วยในที่สุด


สำหรับ แผนการจัดการเรียนรู้ที่เคยได้จัดทำ เป็นหน่วยการเรียนรู้  ไว้พอเป็นสังเขปตัวอย่าง  ที่สนใจ  เรียนเชิญอ่านไปก่อน  ที่ครูอ้อยจะทำแผนปัจจุบันนะคะ ที่นี่  ค่ะ