โครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรม (ครั้งที่1)

โครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรม (ครั้งที่1)

หน่วยกิจการนิสิตคณะสหเวชศาสตร์   จัดโครงการโครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรม (ครั้งที่1) ในวันพุธที่ 8  เมษายน  2552  เวลา  09.00 12.00 น.    ห้องประชุม 1  คณะสหเวชศาสตร์  มหาวิทยาลัยนเรศวร เพื่อฟื้นฟูและ  พัฒนาคุณธรรมจริยธรรมที่ดีงามแก่  คณาจารย์  และบุคลากร คณะสหเวชศาสตร์  ให้คณาจารย์  บุคลากร  เกิดจิตสำนึกที่ดี รู้ข้อบกพร่องของตนและพร้อมแก้ไขด้วยตนเองโดยอาศัยหลักธรรมะ  รวมทั้งนำหลักธรรมมาประยุกต์ใช้ในชีวิต  โดยร่วมฟังบรรยายธรรม  หัวข้อ    ธรรมะกับการทำงานและการให้บริการ  จากพระเจริญ  กิตติคุโณ    จากวัดกรับพวงเหนือ  อำเภอพรหมพิราม  จ.พิษณุโลก  (หรือหลวงพี่ช้าง   ที่ออกรายการคนค้นฅน) และร่วมกันถวายสังฆทาน  ถวายภัตตาหารเพล

ภาพกิจกรรม

Dsc08049

ประธานในพิธี  ดร.ศิริลักษณ์  ธีระภูธร  กล่าวเปิดโครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรม  (ครั้งที่ 1)

Dsc09821

ประธานในพิธี  ดร.ศิริลักษณ์  ธีระภูธร  จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย

Dsc08046

พระเจริญ  กิตติคุโณ  หรือหลวงพี่ช้าง  บรรยายธรรม

Dsc09830

คณาจารย์  บุคลากร  ร่วมฟังการบรรยายธรรม

Dsc08036

คณาจารย์ บุคลากร  ฟังบรรยายธรรมด้วยความตั้งใจ

Dsc08053

คณาจารย์  บุคลากร  ร่วมกันถวายปัจจัยและสังฆทาน 

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน งานกิจการนิสิตความเห็น (0)