จากการฟังบรรยาย 2 หัวข้อจาก ดร.ปรอง กองทรัพย์โต และ "ตัวการ" คนกันเอง ดร.จันทวรรณ ในงาน"วันแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เล่าสู่กันฟัง (Knowledge Sharing Day)" ครั้งที่ 5 ของคณะแพทยศาสตร์ ม.สงขลานครินทร์ ในวันนี้ ทำให้เกิดความคิดที่ทำให้ต้องลงมือเขียนทันทีเพื่อลปรร.กับสมาชิกชาว GotoKnow ผู้ช่างคิดทั้งหลาย

ไม่ได้รับเอกสารประกอบการบรรยายจึงมีแต่เพียงความทรงจำ อาจจะได้ข้อความที่ไม่ตรงเป๊ะกับสิ่งที่ดร.ปรองบรรยายไว้นะคะ ต้องขออภัยไว้ล่วงหน้า สิ่งที่ติดใจเพราะเกี่ยวข้องกับลักษณะงานของตัวเอง ก็คือภาพที่ท่านเอามาโชว์พูดถึงความรู้ของคนเราที่เปรียบกับลักษณะของภูเขาน้ำแข็ง ซึ่งส่วนยอดเป็น "สิ่งที่เรารู้ว่า..รู้" แล้วก็มีส่วนฐานที่มองเห็นได้ว่ากว้างใหญ่ขึ้น เป็น "สิ่งที่เรารู้ว่า...ไม่รู้" แต่ส่วนที่ใหญ่ที่สุดจมอยู่ด้านล่างก็คือ "สิ่งที่เราไม่รู้ว่า...ไม่รู้"

 ภาพที่ดร.ปรองนำเสนอดูเหมือนจะไม่มีส่วนที่ตัวเองคิดว่า มีอยู่มากมายในสังคมไทย นั่นคือ กลุ่มที่เป็น "ผู้ที่ไม่รู้ว่าตัวเอง...รู้" ซึ่งตัวเองเห็นได้จากคนหน้างานในห้อง Lab ทั้งหลายนี่เอง ทำให้ต้องลงมือทำหน้าที่กระตุ้นเตือนให้เจ้าของความรู้ ได้สนใจในสิ่งที่ตนรู้แล้วถ่ายทอดออกมาให้ได้บันทึกเป็นสมบัติของชาติต่อๆไป หรือหากเจ้าของความรู้นั้นๆ ไม่ใช่ผู้ที่ชอบบันทึก เราก็ต้องหาคนที่จะช่วยกันบันทึก ซึ่งในกลุ่มคนจำนวนมาก ต้องมีบ้างล่ะที่ลงมือเขียนได้ ดังที่ท่านอ.วิจารณ์ได้ให้ข้อคิดไว้ถึงจุดนี้

ซึ่งตรงจุดนี้ก็ได้รับการเติมเต็มด้วย "ภาพติดใจ" ของอ.จันทวรรณ

 ที่ "ความรู้ไร้หลักฐาน" เหล่านี้ถูกถามหา

ขอชื่นชมแถมไว้ในบันทึกนี้สำหรับผู้พัฒนาระบบอย่างอ.จันทวรรณ ถึงการบรรยายเกี่ยวกับเทคโนโลยีใหม่ๆ ที่เกี่ยวกับ Blog ซึ่งคงความสนุกสนาน เร้าพลังตามสไตล์ของอาจารย์ไม่เปลี่ยนแปลง ได้ฟังการบรรยายจากอาจารย์เป็นครั้งที่ 2 พบว่า ทำได้ยอดเยี่ยมเหมือนเดิม เหมาะอย่างยิ่งกับการเป็นผู้นำเสนอค่ะ เชื่อว่าคงมี blogger เพิ่มขึ้นจากงานนี้แน่นอน ด้วยการกระตุ้นของอาจารย์

นอกจากการบันทึกเรื่องการงานที่พวกเราทำกันอยู่ในปัจจุบันแล้ว พวกเราทุกคนต้องมีคนใกล้ตัวรุ่นเก่าแก่ ที่ท่านมีความรู้ฝังลึกเก็บไว้ ถ้าเราผู้ซึ่งสามารถบันทึกได้ ช่วยกันเก็บเรื่องเหล่านี้จากปู่ย่าตายาย ลุงป้าน้าอา ตาสีตาสา ยายมายายมี มาเล่ามาบันทึกเอาไว้ใน GotoKnow ต่อไปเราก็จะได้คลังความรู้เป็นทรัพย์สินของชาติ ไม่สูญหายไปกับตัวท่านเหล่านั้น ขอให้พวกเราช่วยกันทำให้ท่านเหล่านั้นได้ค้นพบ สิ่งที่ท่าน ไม่รู้ว่า...ท่านรู้ กันด้วยเถิด