ทำอย่างไรจะทำให้การศึกษาไทยก้าวหน้า

ลูกหมี
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ
การศึกษา

การศึกษานั้นมาตั้งแต่เกิดจนกระทั่งตาย การศึกษามีทั้งที่ดีและที่ไม่ดี ขึ้นอยู่กับตัวของผู้เรียน เพราะการศึกษานั้นมีส่วนสำคัญคือ ผู้เรียน ผู้สอน และเนื้อหาการเรียนการสอน เพื่อที่จะทำให้เด็กนั้นพัฒนาขึ้นมา แต่ในสมัยอดีต ผู้สอนนั้นไม่คำนึงถึงเรื่องเนื้อหา แต่คำนึงถึงประสบการณ์การทำงานเป็นหลัก จึงทำให้เกิดการศึกษาแบบการลักจำ และการพัฒนาจากความทรงจำต่างๆเป็นระบบแบบแผน ทำให้การศึกษาไทยน้นหยุดนิ่งเพราะว่า การเรียนด้วยการจำนั้น มีข้อจำกัดในตัวของรูปแบบนี้เอง

ในปัจจุบัน การศึกษานั้นไม่เน้นถึงเนื้อหาที่หลากหลาย แต่เน้นที่ความเก่งเฉพาะด้าน ในการสอนนั้นก็ต้องมีครูผู้สอนที่เก่งเฉพาะด้านนั้นๆออกมาตามกัน ซึ่งเป็นไปได้ เพราะการศึกษาได้ถูกปรับใช้เข้ากับการทำงาน จึงเป็นไปได้ว่า การศึกษาด้วยการพัฒนาทักษะจะได้รับความนิยมสูงขึ้นในปัจจุบัน

ในอนาตค การศึกษาไม่จำกัดอยู่แต่ในห้องเรียน การศึกษาอาจจะเป็นการพัฒนาศักยภาพของบุคคลไม่จำเป็นต้องมาเรียนในโรงเรียน หรือสถานที่ๆจัดไว้ให้ก็ได้ อาจจะเรียนได้ทุกที่ทุกเวลา เป็นการทำให้เกิดการเรียนรู้ที่หลากหลายไม่จำกัด

ในเมืองไทยนั้น ควรจะพัฒนาสิ่งที่เรียกว่า ความฉลาดหลากหลาย หรือ พหุปัญญา ให้มากขึ้น เพราะการที่ผู้เรียนรู้เพียงเรื่องเดียวจะทำให้โลกทัศน์ของการศึกษานั้นแคบ ไม่เปิดกว้าง และพัฒนาไม่ได้ จึงคิดว่า การใช้พหุปัญญา (Multiple intelligence) เป็นตัวช่วยให้เกิดการพัฒนาการศึกษาไทยให้ก้าวหน้า

แต่ไม่เพียงการศึกษา ควรพัฒนาทางด้าน จริยธรรม ความดีของคนควบคู่ไปด้วย

ผู้มึนงงกับชีวิต

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ทำอย่างไรให้การศึกษาไทยก้าวหน้าความเห็น (0)