ทำ Micro Peer Assist สคส. กับ สสส.

อ้อ
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ

          ช่วงเช้าวันนี้ ทีม สคส. เรา (อ.หมอวิจารณ์, อ. กรกฎ, สุนทรี(เก๋) และ วรรณา (อ้อ)) ไปทำ Peer Assist กับ สสส. มาค่ะ (Link ที่มา)  โดยมีเป้าหมายของ สสส. คือ เพื่อสร้างวัฒนธรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ภายในองค์กร ของ สสส. เอง

          งานนี้มีทั้ง อ.หมอสุภกร, อ.หมอกฤษดา, ผอ. สำนักฯ และผู้ประสานงานบางส่วนเข้าร่วมด้วย        และเพื่อให้ทางทีม สคส. เราที่จะช่วยเพื่อน มีความรู้เำี่กี่ยวกับ สสส. ให้มากขึ้น ลึกขึ้น  เริ่มต้นเจ้าภาพ สสส. ก็ต้องเล่าให้เราฟังก่อนว่า การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ใน สสส. เอง ตอนนี้เป็นอย่างไร บรรยากาศแบบไหน  โดยส่วนใหญ่แล้วเราจะได้ภาพรวมจาก คุณแน็ต (HRD สสส.) และได้ความรู้สึกเชิงลึกจาก เหล่าผู้ประสานงาน  แล้ว สคส. เราจึงเริ่มสะท้อนเล่าเปรียบเทียบวัฒนธรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ของ สคส. - สสส. ให้ฟัง ชี้บางสิ่งที่แตกต่างๆ กัน  ซึ่งในตอนท้ายสุด (เวลาประมาณ 1 ชั่วโมง น้อยมากค่ะ) หลังจากแลกเปลี่ยนเรียนรู้กัน ทางทีม สสส. เมื่อได้แนวคิดก็จะเสนอแนวทางดำเนินการของตัวเองออกมาได้     "คุณอำนวยใหญ่" ของเรา คือ อ. หมอวิจารณ์  ก็จะสรุปความของวงสนทนาออกมาและแนะนำอีกนิดหน่อยให้ทาง สสส. เป็นแนวปฏิบัติต่อ

          คราวนี้ก็มาถึง AAR ของ อ้อ จากการร่วมทำกิจกรรมค่ะ 

     -  เป้าหมายส่วนตัว ก็คือ  มาฟังวัฒนธรรมแลกเปลี่ยนฯ ของ สสส. (อยากรู้อยากเห็นเหมือนกันค่ะ) และมาเล่าวัฒนธรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ภายใน สคส. ให้ฟัง  เพื่อจะเป็นประโยชน์ให้ สสส. ได้บ้าง   

    - สิ่งที่บรรลุตามเป้าหมายในครั้งนี้ คือ ในช่วงสั้นๆ คิดว่าเรา สคส. ได้เล่าให้เห็นการสร้างวัฒนธรรม บรรยากาศการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ที่แตกต่างจาก สสส. ให้เห็นได้ค่อนข้างชัดเจน  แม้การเล่าเรื่องจะให้ภาพละเอียดไม่ได้เท่าการเข้ามาร่วมทำจริง 

   - สิ่งที่ไม่บรรลุตามเป้าหมายในครั้งนี้ คือ อ้อ ยังไม่เห็นสัญญาณ แนวทาง การตอบรับที่จะปฏิบัติจริง และการเสวนาร่วม  จากทีม ผอ. สำนักของ สสส.  อาจเป็นเพราะเวลาน้อยเกินไปสำหรับการให้คำตอบในการทำจริง    และจากเหตุนี้เองทำให้ อ้อ เรียนรู้วัฒนธรรม แนวคิด ของ สสส. ได้ไม่มากเท่าที่ควร

   - สิ่งที่จะทำต่อไป   คือ  การติดตามผลดูว่า สสส. จะมีปฏิกิริยาตอบสนองอย่างไรหลังจากกิจกรรมวันนี้   โดย อ้อ เสนอให้ผู้เข้าร่วม สสส. ทำ AAR ของแต่ละคน เขียนลง blog ให้เราได้ตามผล   แล้วเป็นอย่างไร......เรา สคส. คงต้องกลับมา AAR วิธีของตนเองอีกครั้งค่ะ

                                                                 อ้อ (ผู้ประสานงานโครงการ)                   

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน play & playความเห็น (0)