ตั้งแต่ขึ้นฝึกงานที่ PCU มาได้ 2 สัปดาห์ รายงาน Case ยังไม่ได้ทำส่งอาจารย์เลย
เริ่มมาทำเมื่อวันนี้รู้สึกว่ามันมากขึ้น..พอกขึ้นเรื่อยๆจนทำไม่ทันอยู่แล้ว..และยิ่งมาไม่สบายขึ้นเอง

ก็เริ่มที่จะเซ็งๆ..พอกขึ้นไปอีก..หลังจากหายป่วยจะต้องวางแผนทำกันใหม่...เหนื่อยเลยเรา..แต่ต้องอดทน