ความทุกข์จะอยู่กับเราตราบเท่าที่เราอยากให้มันอยู่ ไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นในชีวิตเราจะต้องยอมรับกับทุกสิ่ง และจงเดินต่อไป ล้มได้แต่ต้องลุก อย่างที่ใครหลายๆคนคิดว่า พรุ่งนี้ก็เช้าแล้ว ยังไงดวงอาทิตย์ก็จะขึ้นมาใหม่เสมอ แต่การที่จะเอาใจออกห่างจากความทุกข์ต้องอาศัยเวลา และการคิดให้กว้าง หาทางออกให้มัน

   อย่างที่เราคอยเตือนตัวเองเสมอว่า "ตะวันยังมีให้เห็น"