เรื่องเล่าดีๆ : สร้างขวัญและกำลังใจกับรางวัลดีๆ

ขนิษฐา
สร้างขวัญและกำลังใจแก่บุคลากรคณะแพทยศาสตร์

คณะแพทยศาสตร์จัดงานปีใหม่ให้กับบุคลากรทุกปีและมีรางวัลให้กับบุคลากรเป็นการสร้างขวัญและกำลังใจ ได้แก่ รางวัลหน่วยงานดีเด่นและบุคลากรดีเด่น ซึ่งมีเงินเป็นรางวัล งานปีใหม่ 2551 ได้สร้างสีสันของงานโดยเพิ่มรางวัลโหวต 10 รางวัล

รางวัลโหวต มีรางวัลเป็นเงิน 1,000 บาท พร้อมสายสะพายกับมงกุฎ สร้างความภาคภูมิใจให้กับผู้รับ

            พวกเราได้พัฒนางานอย่างต่อเนื่องในงานปีใหม่ 2552 ยุคเศรษฐกิจพอเพียง ปรับรางวัลโหวตไม่ให้ซ้ำเดิม ฮาๆ ขำๆ ไม่มีเงินรางวัล แต่มีของรางวัลเล็กน้อยๆ รวมทั้งใบประกาศพร้อมกับปรับรางวัลแต่ละประเภทมีที่ 1, 2, 3 ส่งผลให้ผู้ได้รับรางวัลมีตั้งแต่ผู้บริหารจนถึงบุคลากรผู้ปฏิบัติงานสร้างความภูมิใจให้กับผู้รับและผู้ได้รับรางวัล มีดังนี้

1.      ผลการพิจารณาบุคลากรดีเด่น

                        สายวิชาชีพ         รางวัลชนะเลิศ                  นายวีรวัตร  แสนบุญเลิง

                        รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 นางจำรอง  ระวังภัย

                        รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 นางพีรนุช  พันธุ์ภักดี

สายสนับสนุนบริการ    รางวัลชนะเลิศ                 นางสาวศิริบังอร  ต่อวิเศษ

                         รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 นายกษิดิศ  เทพวัลย์

                         รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 นางสาวรัชวรรณ  มะณีปะลุ

2.      ผลการพิจารณาหน่วยงานดีเด่น

สายวิชาชีพ              รางวัลชนะเลิศ                    งานผ่าตัด

                            รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 งานผู้ป่วยทารกแรกเกิด

                            รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 งานสุขภาพนิสิตมหาวิทยาลัย นเรศวร

สายสนับสนุนบริการ   รางวัลชนะเลิศ                 งานทรัพยากรบุคคล

                             รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 งานบริหารและธุรการ

                             รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 -  ไม่มี  -

 

ผลการตัดสินรางวัลโหวตในแต่ละประเภท มีดังต่อไปนี้

1.  ประเภท Idol ฝ่ายชายที่สุดแห่งปี

อันดับที่ 1     ศ.นพ.ดร.ศุภสิทธิ์  พรรณารุโณทัย

อันดับที่ 2   นพ.อาทิตย์  เหล่าเรืองธนา

อันดับที่ 3   ผศ.นพ.ศิริเกษม  ศิริลักษณ์

2.  ประเภท Idol ฝ่ายหญิงที่สุดแห่งปี

          อันดับที่ 1     พญ.พัชรดา  อมาตยกุล

          อันดับที่ 2     นางสาวขนิษฐา  เมฆอรุณกมล

          อันดับที่ 3     ผศ.พญ.พิริยา  นฤขัตรพิชัย

3.  ประเภทหล่อทิ่มทรวงที่สุดแห่งปี

อันดับที่ 1     นพ.อาทิตย์  เหล่าเรืองธนา

อันดับที่ 2     นพ.เฉลิมพล  รัตนอุดมวรรณา

อันดับที่ 3     นายกิติกุล  จันทรศร

4.  ประเภทสวยทิ่มใจที่สุดแห่งปี

อันดับที่ 1     นางพีรนุช  พันธุ์ภักดี

                  นางสาวนิพัทธา  ลบเมฆ

อันดับที่ 2     พญ.วิกันดา  ลิมพิอังคนันท์

อันดับที่ 3     นางสาวแสงเดือน  คนซื่อ

5.  ประเภทกระชากวัยที่สุดแห่งปี

อันดับที่ 1     นางสาวปิยวดี  เถื่อนจักร

อันดับที่ 2     นางกรรณิการ์  โค้วเจริญ

อันดับที่ 3     นางสาวสวลักษณ์  แสงเดช

6.  ประเภทคู่หวานที่สุดแห่งปี

อันดับที่ 1     นายวันชัย ชอบละครYนางประทิน ชอบละคร

อันดับที่ 2     นายพูลศักดิ์ ศุกลรัตน์มณีกรYนางสาวณัฐนันท์ คงเกษม

   นายวินัย พ่วงกระทุ่มYนางสาวปิ่นปินัทฐ์ คงบุญ

อันดับที่ 3     นายอำนาจ จันทะคุณYนางสาวสุกัญญา ประดิษฐ์

7.  ประเภทพี่ว๊ากที่สุดแห่งปี

อันดับที่ 1     นางสาวกรรณิการ์  สุวนราวัฒน์

อันดับที่ 2     พญ.สุชิลา  ศรีทิพยวรรณ

อันดับที่ 3     นางสาวลัคนา  ฉุยแสง

8.  ประเภทได้ใจที่สุดแห่งปี

อันดับที่ 1     รอ.หญิงธารินี  ฟังเสนาะ

อันดับที่ 2     นางสาวลัคนา  ฉุยแสง

อันดับที่ 3     นายสุพจน์  เสาวภาคกุล

                  นางสาวสุพัตรา  สนอินทร์

                  นางจันทร์ตรี  จันทร์เกสร

9.  ประเภทติดเทรนด์ที่สุดแห่งปี

อันดับที่ 1     นางสาวศุภานิช  พฤกษะวัน

อันดับที่ 2     นางสาวปิยวดี  เถื่อนจักร์

อันดับที่ 3     นางสาวสุนิษา  สุขเนียม

10. ประเภทพอเพียง พ.ศ.  นี้ ที่สุดแห่งปี

อันดับที่ 1     ศ.นพ.ดร.ศุภสิทธิ์  พรรณารุโณทัย

อันดับที่ 2     นายกิตติพัฒน์  สินเอี่ยม

อันดับที่ 3     นางสาวขนิษฐา  เมฆอรุณกมล

11. ประเภท Innovation ที่สุดแห่งปี

อันดับที่ 1     ศ.นพ.ดร.ศุภสิทธิ์  พรรณารุโณทัย

อันดับที่ 2     นางสาวสมศรี  คำพันธ์

อันดับที่ 3     นายสรพงษ์  ภาคบุตร

                  นางสาวจันทร์ตรี  จันทร์เกษร

12. ประเภทกุศลที่สุดแห่งปี

อันดับที่ 1     ศ.นพ.ดร.ศุภสิทธิ์  พรรณารุโณทัย

อันดับที่ 2     รศ.นพ.สุภรณ์  พงศะบุตร

อันดับที่ 3     นพ.ชินภัทร  จิระวรพงศ์

                                           นายอำนาจ  จันทะคุณ

ผู้เขียนก็ได้มาแล้ว 2 รางวัลนะคะ ก็ปลื้มใจมากค่ะ

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน lifelong learning

คำสำคัญ (Tags)#มหาวิทยาลัยนเรศวร#คณะแพทยศาสตร์#โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยนเรศวร#ขวัญกำลังใจ#เรื่องเล่าดี ๆ

หมายเลขบันทึก: 247917, เขียน: 12 Mar 2009 @ 11:19 (), แก้ไข: 23 Jun 2012 @ 02:32 (), สัญญาอนุญาต: ครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน, ความเห็น: 1, อ่าน: คลิก


ความเห็น (1)

หน่อง
IP: xxx.123.168.16
เขียนเมื่อ 

หนูเป้น่ารักจัง