ช่วงค่ำของวันที่ 17 เม.ย.49 หลังรับประทานอาหารเย็น คุณธวัช ได้นัดหมายคุณอำนวยทุกท่าน เพื่อชม VCD เรื่อง การจัดการความรู้ รพ.บ้านตาก  Patho-Otop และ เสียงกู่จากครูใหญ่ บรรยากาศในการชมก็เหมือนกับการชมหนังกลางแปลง คือเลือกหาที่นั่งชมกันตามอัธยาศัย ในท่วงท่าที่สบายๆ แถมมีอาการ "ฟิล์มติด" และ "หนังลาย(เก่า)" ให้ได้บรรยากาศอีกต่างหาก หลังชม หนังกลางแปลงจบ ก็เป็นการ ลปรร.ประเด็นต่างๆที่ได้ get กันจากการชม ก่อนแยกย้ายกันไปพักผ่อน...
วันที่สองของการเสวนา (18 เม.ย. 49) เป็นหน้าที่ของคุณ ลิขิต มาเล่าสรุปประเด็นการ ลปรร. ที่ผ่านมาหนึ่งวันเต็ม น้องอ๋อม! (ความจริงเราเคยพบกันครั้งหนึ่งก่อนหน้านี้  เมื่อคราว UKM ที่ มอ.เป็นเจ้าภาพ เราพบกันในลิฟท์ น้องแนะนำตัวเองว่าเป็นนักศึกษา ป.เอก มาสังเกตการณ์) รับผิดชอบการเล่าสรุปประเด็น  ซึ่งคาดว่า ทาง สคส. คงจะมีบันทึกเล่ารายละเอียดในไม่ช้า แต่ก็สามารถเข้าไปอ่านบันทึกในมุมมองของท่าน อ.วิจารณ์ ในบันทึกชื่อ เรียนรู้จากเวทีคุณอำนวย ครั้งที่๒ (๑๘ เม.ย.๔๙) ได้ค่ะ
  หลังเสร็จสิ้นการ ลปรร. ในประเด็น competence คุณอำนวย (ซึ่งสรุปว่า ได้เพียง 5 ข้อ จากเป้าหมาย 10 ข้อ จึงเป็นที่มาของคำว่า  เบญจพักตร์)  ก็เป็นการเริ่มประเด็นใหม่ เรื่องการสร้างเครือข่ายชุมชนคุณอำนวย  เพื่อหาลู่ทางในการสร้างกลไกขับเคลื่อน KM ประเทศไทย เราแบ่งกันออกเป็น 3 กลุ่มเพื่อไประดมสมองกันในเรื่องการสร้าง “ชุมชนคุณอำนวย” (Community of Knowledge Facilitators - CoKF) โดยผู้นำกลุ่ม 3 ท่านคือ ท่านอาจารย์JJ ท่านอาจารย์เลขา และ คุณทวีสิน 
   ก่อนเที่ยง คุณอำนวยจากทั้งสามกลุ่มก็มารวมตัวกันอีกครั้งเพื่อนำเสนอแนวทางในการเกิดเป็น เครือข่ายฯ ถึงตอนนี้พี่เม่ยเริ่มรู้สึกล้าๆเล็กน้อย...จึงไม่สามารถบันทึกประเด็นต่างๆได้อย่างมีประสิทธิภาพเท่าที่ควร แต่ภาพรวมๆก็คือมีการวางแนวทางการดำเนินงานทั้งในระยะสั้น ในระยะยาว และประเด็นของการจัดการให้เกิดความยั่งยืนของกลุ่มให้ได้..
   เราไปรับประทานอาหารกลางวัน และเตรียมจัดเก็บกระเป๋า เช็คเอาท์โรงแรมให้เรียบร้อย.....รอเวลาที่จะ AAR กันในช่วงบ่ายของวันเดียวกันนี้
"ขับเคลื่อน KM ประเทศไทย"...กบน้อยรำพึงด้วยหัวใจพองโต..