ช่วยบอกบุญต่อๆ กัน : มูลนิธิสวนแก้ว

ระดมทุน : ธนาคารบอกว่าไม่สามารถให้กู้ได้ เหตุผลเพราะ พระมีรายได้ไม่แน่นอน

โปรดช่วยบอกบุญต่อ ๆกันไปเถิดนะครับ
โดย : มูลนิธิสวนแก้ว    เมื่อ : 17/04/2006 07:35 AMโปรดช่วยบอกบุญต่อ ๆกันไปเถิดนะครับ

เรียน ท่านผู้มีจิตเมตตา

โปรดช่วยบอกบุญต่อ ๆกันไปเถิดนะครับ

วัดสวนแก้ว - พระพยอม กัลยาโณ

ผมเคยฟังเทศน์ของพระพยอม กัลยาโณ เป็นครั้งแรกตั้งแต่สมัยเรียน ซึ่งนับว่าเป็นยุคปฏิรูปการเทศน์เลยก็ว่าได้ ท่านสามารถเทศน์ได้เข้าถึงประชาชนทั่วไปเป็นอย่างมาก ไม่ว่าจะเป็นนักเรียน นักศึกษา พ่อค้า แม่ค้า คนทำงาน ข้าราชการและประชาชนทั่วไป แทบจะเรียกได้ว่าไม่มีใครไม่รู้จักท่าน

มาบัดนี้หลวงพ่อก็ยังทำงานหนักมากยิ่งกว่าแต่ก่อนและนับวันก็จะหนักยิ่งขึ้น เพราะจิตที่เปี่ยมด้วยเมตตาจึงทำให้หลวงพ่อต้องรับภาระทั้งทางพุทธศาสนาและท างสังคมต่าง ๆ ไว้มากมาย โครงการมากมายที่หลวงพ่อตั้งขึ้นเพื่อประโยชน์แก่พุทธศาสนา และสังคม เช่น โครงการบวชเณรภาคฤดูร้อน, ร่มโพธิ์แก้ว, ที่พักคนชรา, ซุปเปอร์มาร์เก็ตผู้ยากไร้ , บ่อหมักสิ่งปฏิกูลตามโครงการพระราชดำริ และอีกมากมาย อันเนื่องมากจากโครงการที่เป็นประโยชน์ทั้งหลายนี้ ทำให้หลวงพ่อต้องมีหนี้สินมาก ผมไปทำบุญที่วัดสวนแก้วบ่อย ๆ เห็นหลวงพ่อแล้วรู้สึกสงสารอย่างยิ่ง ทำงานมากไม่รู้จักคำว่าเหน็ดเหนื่อย มีบางครั้งที่หลวงพ่อกล่าวให้เราฟังอย่างอารมณ์ดีว่า

ธนาคารบอกว่าไม่สามารถให้กู้ได้ เหตุผลเพราะ พระมีรายได้ไม่แน่นอน

พูดจบท่านหัวเราะด้วยความเมตตา แต่เป็นที่ทราบว่าท่านก็คิดเรื่องหนี้สินเหมือนกัน ผมไม่ทราบว่าจะช่วยท่านได้อย่างไร จึงตัดสินใจเล่าเรื่องราวบอกแก่ผู้ใจบุญทุกท่านได้โปรดช่วยกันคนละเล็กน้อยเ ถิด เพื่อช่วยหลวงพ่อปลดหนี้และเป็นการสร้างกำลังใจแก่หลวงพ่อในอันที่จะดำรงโคร งการที่เป็นประโยชน์ต่าง ๆ นี้ไว้ตลอดไป

ท่านผู้มีจิตเมตตาประสงค์ร่วมสนับสนุนโครงการต่าง ๆ
ของมูลนิธิสวนแก้ว โปรดติดต่อ

พระพยอม กัลยาโณ

วัดสวนแก้ว ตำบลลางเลน อำเภอบางใหญ่ นนทบุรี 11140

บริจาค หรือ สั่งจ่ายในนาม

มูลนิธิสวนแก้ว

ธนาคารกสิกรไทย สาขาบางใหญ่ นนทบุรี

บัญชีออมทรัพย์ เลขที่ 269-2-12533-1

หรือติดต่อ สำนักงานมูลนิธิสวนแก้ว
โทรศัพท์ 02-9216262 กด 0
02-9215603 ต่อ 109
01-6220354, 01-8509796
โทรสาร 02-5951222

ขออนุโมทนากับผู้ใจบุญทุกท่านมา ณ โอกาสนี้ด้วยครับ

Ref :: http://www.thaingo.org/prboard_3/view.php?id=1535
<hr width="100%" size="2" />

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน คือความเคลื่อนไหวองค์กรพัฒนาเอกชนความเห็น (0)